Live
Heräämö: Miten globaalit trendit haastavat huomisen taloutta ja talouspolitiikkaa?
Verkkotapahtuma

Heräämö: Miten globaalit trendit haastavat huomisen taloutta ja talouspolitiikkaa?

Yllätysten aika ja viimeaikaiset kriisit ovat lisänneet ennakoinnin ja erilaisten trendiraporttien kysyntää. Millaisen kuvan raportit maalaavat talouden tulevaisuudesta?

  • 20.04.2023 klo 08:30 - 11:00
  • Teams / Sitran Juhla -tapahtumatila

Tapahtuman materiaalit

Mitä trendiraportit kertovat talouden suunnasta? – Sitra

Julia Jousilahden esitys

Econchange -hankkeen raportti

Tilaisuuden kuvaus

Miten ympäristöön, teknologiaan, valtaan ja ihmisyyteen liittyvät kehityskulut haastavat oletuksia taloudesta ja talouspolitiikasta? Entä mitä jää katveeseen? Tulevaisuus on väistämättä erilainen kuin nykyisyys, ja siksi on syytä pysähtyä pohtimaan, millaisten muutosten edessä talousajattelumme ja talouspolitiikkamme on. 

Ensin luomme katsauksen siihen, millaisia muutoksia globaalin talouden tulevaisuudennäkymissä väreilee. Trendikatsauksiin Sitrassa perehtynyt Ines Gullichsen, nykyinen Valtiontalouden tarkastusviraston ylitarkastaja, kertoo lisäksi, mitä kysymyksiä viimeaikaiset trendikatsaukset jättävät huomioimatta. Myös yleisö pääsee tuomaan esille ajatuksiaan siitä, millaisia talouteen liittyviä tulevaisuusoletuksia trendien valossa olisi tärkeä arvioida uudelleen.  

Tämän jälkeen syvennymme tarkemmin talouspolitiikan tulevaisuuteen Demoksen tuoreen selvityksen pohjalta. Vanhempi asiantuntija Julia Jousilahti (Demos Helsinki) kertoo, miten globaalit trendit haastavat Suomen talouspolitiikan keskeisiä lähtökohtia. Tilaisuuden päättää dialogi, jossa Petri Rouvinen (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) ja tutkija Timo Harjuniemi (Helsingin yliopisto) pohtivat talouspoliittisesti kuumaa kysymystä: Miten globaalit trendit muokkaavat valtion roolia tulevaisuuden taloudessa?  

Miten mukaan?

Tervetuloa seuraamaan Heräämö-webinaaria Teamsissa torstaina 20.4.2023 klo 8.30–10.00
Webinaaria on mahdollista seurata myös paikan päällä Sitrassa ja osallistua sen päätteeksi klo 10.00–11.00 yhteiseen keskustelutilaisuuteen aamun annista. Mukaan paikalle mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Mikä Heräämö?

Heräämö on astetta parempi aamun aloitus. Heräämössä on vuodesta 2019 lähtien tunnusteltu yhteiskunnallisen muutoksen tuulia yhdessä osallistujien kanssa. Heräämö-sarja herättelee nyt myös talouskeskustelua uusille taajuuksille. Heräämö-sarjan toivotaan kokoavan talouden tulevaisuudesta kiinnostuneita tahoja yhteen moniäänisesti ja moninäkökulmaisesti. Tapahtuman järjestää Sitran Talouden tulevaisuus -tiimi. 

8:30
Tervetuloa
Mikko Dufva ja Eeva hellström, sitra
Haastattelu: Miten globaalit trendit haastavat ajatteluamme talouden tulevaisuudesta?
Ines Gullichsen, vtv
Yleisön ääni: Mitä tulevaisuusoletuksia juuri nyt olisi tärkeä arvioida uudelleen?
Talouspolitiikan lähtökohdat haastettuina
julia jousilahti, demos helsinki
Dialogi: Miten globaalit trendit muokkaavat valtion roolia tulevaisuuden taloudessa?
Timo harjuniemi, helsingin yliopisto ja petri rouvinen, etla
10:00
Webinaari päättyy
TAUKO
Keskustelutilaisuus Sitrassa
Johdanto keskusteluun
Ohjattu keskustelu aamun aiheista
11:00
Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?