Live
Hyvinvointia terveysdatasta – Suomi vuonna 2030
Työpaja

Hyvinvointia terveysdatasta – Suomi vuonna 2030

Suomi pitää keulapaikkaa terveysdatan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sekä digitaalisen terveyden edistäjänä, mutta alati kiristyvä kilpailu haastaa myös meitä. Tuore työpaperimme avaa keskustelun seuraavista askelista terveysalan kilpailukyvyn kirittämiseksi. Tule mukaan vaikuttamaan!

Terveysala on suurten muutosten keskellä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Digitalisaatio, edistykselliset teknologiat ja datan laajeneva hyödyntäminen tuovat uusia mahdollisuuksia Suomen kilpailukyvyn edistämiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen.

Digitalisaatio sekä mahdollisuus yhdistää erilaisia tietovarantoja tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa tarjoavat hyvän pohjan edistää ihmisten hyvinvointia ja luoda yhä vaikuttavampia terveyspalveluita. Sama pohja tukee myös taloudellista kasvua ja uudistumista. Suomen asema terveysdatan ja digitaalisen terveyden edistyksellisenä maana ei kuitenkaan säily ilman ponnisteluita.

Sitra laati yhteistyössä Avance Oyn kanssa selvityksen kansallisen terveysalan innovaatioympäristön kilpailukyvystä ja kasvun mahdollisuuksista. Asiantuntijakeskusteluihin pohjautuva työpaperi toimii keskustelun avauksena ja tarjoaa askeleita terveysalan toimintaympäristön seuraavaan kehitysloikkaan.

Terveysalan kehittämisestä keskustellaan selvityksen pohjalta työpajassa, jossa

  • kerromme Suomen terveysalan tilannekuvasta ja haasteista
  • hahmottelemme tavoitetilaa vuodelle 2030
  • keskustelemme tarvittavista toimenpiteistä.

Työpaja on osa Terveysdata 2030 -projektin avointa työpajasarjaa, joka on tarkoitettu laajasti kaikille terveysalalla toimiville ja aiheesta muutoin kiinnostuneille.

Lue työpajan yhteenveto (PDF).

Mistä on kyse?