Live
Koulutuksen alumnitilaisuus: SenseMaker-kokeilut
Työpaja

Koulutuksen alumnitilaisuus: SenseMaker-kokeilut

SenseMaker-kokeilut ovat parhaillaan hyvässä vauhdissa. Pääsemme työstämään kokeilujen ja johtajuuskyselyn tuloksia David Snowdenin johdattamana.

SenseMaker-kyselytyökalun avulla havainnoidaan yhteiskunnallisen muutoksen merkkejä. Sillä kerätään tarinoita ja kokemuksia, joille kertojat antavat merkityksen. Dataa analysoimalla saadaan realistisempi käsitys ihmisten arjesta ja tietoa siitä, millainen todellisuus todella on. Samalla paikannetaan mahdollisia alkavia kriisejä ja etsitään ratkaisumahdollisuuksia niiden estämiseksi.

VUCA = volatile, uncertain, complex, ambigious

Käynnissä on 10 Sitran koulutuksen alumnin luotsaamaa kokeilua, jotka toteutetaan SenseMaker-kyselytyökalulla. Mukana on muun muassa seuraavia aiheita: yhteiskunnan kehityssuunnat, kansalaisten ilmastoteot, te-keskukset ja maakuntauudistus, työnantajat ja maahanmuuttajien työllistäminen, vetovoimaiset kansalaisjärjestöt, aivoterveys, osallisuus, elämänlaatu ja merkitykselliset kokemukset, urheilun tulevaisuus sekä luovat yritykset ja muutosjohtaminen.

Työpajassa analysoimme ja työstämme SenseMaker-kokeilujen tuloksia David Snowdenin johdolla. Davidin alustuksen jälkeen kokeilijat kertovat lyhyesti kokemuksistaan. Käymme läpi myös johtajuuskyselyn tulokset. Esitysten jälkeen muodostamme käsityksen nykytilasta ja pohdimme yhdessä millaisia johtamistekoja meiltä tulosten pohjalta tulevaisuudessa odotetaan.

Tilaisuus on suunnattu Sitran koulutuksen alumneille.

Mistä on kyse?