Live
Eurooppa datatalouden kärkeen – Kymmenen suositusta Euroopan unionille 
Julkistustilaisuus

Eurooppa datatalouden kärkeen – Kymmenen suositusta Euroopan unionille 

Sitra on valmistellut selvityksen, joka tarjoaa suosituksia ja syötteitä uudelle, vuoden 2024 lopulla aloittavalle Euroopan komissiolle. Se tarjoaa politiikkasuosituksia, jotka vauhdittavat Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä kohti reilua datataloutta ja antavat EU:lle mahdollisuuden nousta datatalouden kärkeen

  • 23.01.2024 klo 10:00 - 11:00
  • Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75, 1040 Bryssel, Belgia (Hybrid)

Euroopan komissio julkisti vuonna 2020 kunnianhimoisen datastrategian. Kokonaisuus piti sisällään joukon politiikkatoimenpiteitä, joiden oli tarkoitus ohjata Euroopan digitaalista tulevaisuutta ja luoda yhtenäiset sisämarkkinat datan hyödyntämiselle. EU-vaalien lähestyessä kesäkuussa 2024 yhtenä keskeisenä kysymyksenä on se, millaisen jatkumon datastrategia tulevan komission käsissä saa.

Tervetuloa tiistaina ”Ensuring European leadership in the data economy – Ten priorities for the European Union” -selvityksen julkistustilaisuuteen.

Euroopan komission seuraava viisivuotiskausi (2024–2029) on ratkaiseva hetki Euroopan datatalouden kehitykselle. Euroopan unionin on löydettävä tasapaino uusien strategisten aloitteiden sekä Ursula von der Leyenin nykyisen komission jo olemassa olevan datasääntelyn täytäntöönpanon välillä. EU:lla onkin kaksi mahdollista skenaariota seuraavalle viidelle vuodelle: nousta reilun datatalouden kärkeen tai kärsiä digijätteihin syventyvistä vahvemmista riippuvuuksista.
Sitran tavoitteena on rakentaa eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta. Datan hyödyntäminen luo hyvinvointia, kilpailukykyä ja auttaa kehittämään yhteiskuntia.

Tilaisuudessa julkistetaan Sitran selvitys, jonka on tarkoitus toimia keskustelun avauksena tulevaisuuden reilusta datataloudesta. Se tarjoaa politiikkasuosituksia, jotka vauhdittavat Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä kohti reilua datataloutta ja antavat EU:lle mahdollisuuden nousta datatalouden kärkeen.

Tilaisuus järjestetään kutsuvierastilaisuutena Brysselissä. Tapahtumaa voi seurata suorana verkossa.

Ohjelma

10.00-10.15
Avaussanat
Andrea G. Rodríguez, Digitaalipolitiikan johtava asiantuntija, European Policy Centre
10.15-10.45
Eurooppa datatalouden kärkeen – 10 suositusta Euroopan unionille
Kristo Lehtonen, teemajohtaja, Reilu datatalous, Sitra
10.45-11.00
Keskustelu
Moderaattori: Andrea G. Rodríguez, Digitaalipolitiikan johtava asiantuntija, European Policy Centre
11.00 – 13.00
Yhteisen avoimen osion jälkeen tilaisuus jatkuu ohjelmaosiolla Brysselissä kutsuvierastilaisuudessa

Mistä on kyse?