Live
Lapset-SIB II – hankehallinnoijan kilpailutuksen infotilaisuus
Info

Lapset-SIB II – hankehallinnoijan kilpailutuksen infotilaisuus

Suomeen on suunnitteilla jo toinen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävä SIB hanke (Lapset-SIB II). Hankehallinnoijan kilpailutus käynnistyy näillä näkymin syksyllä.

  • 20.08.2019 klo 09:30 - 11:00
  • Itämerentori 14, Sitra

Lapset-SIB II -hankkeen kohderyhmään kuuluvat alustavasti Jyväskylän, Tampereen, Karkkilan ja Vihdin syrjäytymisvaarassa olevat lapset, nuoret ja perheet. Hankkeen tavoiteltu kesto on 4 – 8 vuotta.

Hankehallinnoijalla on kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta, muun muassa seuraavista keskeisistä tehtävistä:

  • syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, nuorille ja perheille tarjottavia palveluita sisältävän hankekokonaisuuden hallinta
  • vaikuttavuusinvestointimalliin kuuluvan rahoitusinstrumentin rakentaminen ja sijoituspääoman kerääminen

Esittelytilaisuudessa kerrotaan hankkeen valmistelusta ja keskustellaan esiin nousevista kysymyksistä.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki hankehallinnoijan tehtävistä kiinnostuneet!

Ilmoita kiinnostuksesta jo nyt!

Jyväskylän kaupunki on julkaissut Hansel Oy:n ja Sitran avustuksella HILMAssa tietopyynnön, jonka tavoitteena on kartoittaa markkinatilannetta ja potentiaalisia hankehallinnoijia.

Hankehallinnoijan kilpailutus on suunniteltu toteutettavaksi tämän vuoden lopulla ja vuoden 2020 alkupuolella.

Lisätietoja vaikuttavuusinvestoimisesta ja SIB-rahastoista löydät täältä.

Mistä on kyse?