Live
Nasdaq OMX Helsingin pörssilistan hiilijalanjälki
tapahtumat

Nasdaq OMX Helsingin pörssilistan hiilijalanjälki

Ympäristö- ja kestävyysnäkökulmien tärkeys on noussut sijoittajien, yritysten ja arvopaperimarkkinoiden silmissä entistä tärkeämpään asemaan. Mutta miten pystyt arvioimaan omien sijoitustesi hiili-intensiteettiä ja ilmastovaikutuksia? Missä piilevät suurimmat hiiliriskit suomalaisissa sijoitussalkuissa? 

Sitra on teettänyt yhdessä Nasdaq Helsingin kanssa South Pole Groupilla tutkimuksen kaikkien Helsingin pörssiin listattujen yritysten hiilijalanjäljestä. Raportti avaa Helsingin pörssiin listautuneiden yritysten yhteenlaskettuja kasvihuonekaasupäästöjä sekä analysoi, millä yrityksillä ja sektoreilla on suurin hiiliriski peilattuna yhtiön arvoon ja liikevaihtoon. Kyseessä on ensimmäinen näin laaja, kaikkien yhteen pörssiin listattujen yritysten hiilijalanjälkeä tutkiva raportti. 

Tutkimuksen tulokset esitellään osana YK:n Sustainable Stock Exchangetilaisuutta Regional Dialogue: Nordic Countries. Pohjoismaiset pörssit ovat sitoutuneet YK:n SSE-aloitteeseen eli kiinnittämään enemmän huomiota vastuullisuusnäkökulmiin. Tilaisuudessa julkaistaan raportin lisäksi verkkotyökalu, jonka avulla sijoittajat voivat itse arvioida salkkunsa hiilijalanjälkeä verrattuna Helsingin pörssin indeksiin. 

Lataa YK:n tilaisuuden ohjelma.

Mistä on kyse?