Live
Sitran ja Oulun Vaikuttavuus­kehittämö hakee ratkaisuja nuoriso­työttömyyteen
tapahtumat

Sitran ja Oulun Vaikuttavuus­kehittämö hakee ratkaisuja nuoriso­työttömyyteen

Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE- toimisto sekä Sitra järjestävät yrityksille ja järjestöille infotilaisuuden, jossa kerrotaan joulu-tammikuussa Oulussa järjestettävästä Vaikuttavuuskehittämöstä.

Vaikuttavuuskehittämö on julkisen ja yksityisen sektorin ainutlaatuinen yhteistyökokeilu. Siinä julkishallinnon toimijat (ELY-keskus, TE- toimisto, kaupunki) sekä erilaiset yritykset ja järjestöt kokoontuvat yhteen ideoimaan uudenlaisia ratkaisuaihioita alle 35-vuotiaiden työttömien nuorten työllistymisen tueksi.

Oulun seudulla on noin 4000 työtöntä, kohderyhmään kuuluvaa nuorta, jotka eivät opiskele tai ole töissä. Vaikuttavuuskehittämössä haetaan keinoja heidän auttamisekseen. Tavoitteena on kehittää yhdessä tuumin sellaisia vaikuttavia toimintamalleja, joita TE-palvelut ja kaupunki voisivat hyöyntää hankkiessaan uusia palveluita nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yrityksille ja järjestöille Vaikuttavuuskehittämö tarjoaa työkaluja, joiden avulla ne voivat mallintaa, mitata ja viestiä omien palveluidensa hyötyjä erilaisille sidosryhmilleen asiakkaista sijoittajiin. Vaikuttavuutta lähestytään konkreettisen haasteen kautta, mikä tekee siitä helpommin ymmärrettävän ja lähestyttävän asian.

Kehittämössä yritykset ja järjestöt voivat ideoida uudenlaisia palvelukokonaisuuksia yhdessä mahdollisen asiakkaan ja muiden palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on, että osallistujille syntyy mahdollisimman kirkas ymmärrys kaupungin määrittelemästä haasteesta ja siihen liittyvistä tarpeista. (Huom. Osallistuminen kehittämön toimintaan ei ole lupaus sopimuksesta TE-palveluiden tai kaupungin kanssa.)

Vaikuttavuuskehittämö toteutetaan joulukuun 2017 ja tammikuun 2018 aikana. Se sisältää viisi lähikoulutuspäivää, joita Sitra fasilitoi.

Jatkossa sekä palveluiden tuottajat että niiden ostajat tarvitsevat lisää ymmärrystä siitä, miten erilaiset palvelut vaikuttavat ja millaisia vaikutus- ja vaikuttavuusketjuja ne laittavat liikkeelle. Julkisissa hankinoissa vaikuttavuusnäkökulma on keino varmistua siitä, että käytettävissä olevilla resursseilla saadaan aikaan haluttuja muutoksia – mitä enemmän sitä parempi. Yritykset  puolestaan voivat rakentaa vaikuttavuudesta itselleen kilpailuedun.

Infopäivässä kerrotaan lisää nuorten työllistymiseen liittyvästä haasteesta ja kehittämön käytännön toteutuksesta.

Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.fi/reg/ratkaisuja_nuorisotyottomyyteen

Lisätietoja:

Johtaja Maire Mäki, puh. 044 4368200, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen, puh. 044 703 4842, Business Oulu -liikelaitos

Niko Lindholm, neuvonantaja, Sitra, puh. 0294 618 437

Vaikuttavuuskehittämö on Sitran rakentama konsepti. Se liittyy vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemiin, jota Sitra rakentaa Suomeen. Vaikuttavuusinvestoiminen auttaa luomaan hyvinvointia vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti. Lue lisää työstämme. 

Mistä on kyse?