Live
Vaikuttavuuden Boot Camp, työpaja 3
Vaikuttavuus mallinnettu ja mittarit käytössä? Tarjolla sparrausta seuraaviin, liiketoiminnallisiin vaikuttavuusaskeliin.

Työpaja soveltuu startupeille ja muille yrityksille sekä palveluntuottajajärjestöille, jotka ovat jo mallintaneet yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan ja mittaavat sitä – toisin sanoen toimijoille, jotka ovat päättäneet lähteä rakentamaan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta liiketoimintaetua.

Tavoitteena on syventää osallistujien osaamista liiketoiminnan kehittämisestä ja ymmärrystä vaikuttavuuden linkityksestä kehittämistyöhön. Tarkastelemme päivän aikana uusin silmin niin liiketoimintamallia, markkinoille pääsyä kuin asiakkaan tarpeiden tunnistamista ja sivuamme vaikuttavuuslähtöistä tuotteistusta ja hinnoittelua.

Työpajaan mahtuu noin 10 organisaatiota. Suosittelemme, että kustakin organisaatiosta osallistuu kaksi henkilöä. Jos joudumme valitsemaan osallistujia, painotamme vaikuttavuuden mallintamisen ja todentamisen tasoa, skaalautumisen potentiaalia sekä motivaatiota ja sitoutumista.

Vaikuttavuuden Boot Camp -työpajan toteutuksesta vastaa Sitran valitsemana asiantuntijaorganisaationa Deloitte. Työpaja on valituille organisaatioille maksuton.

Työpajapäivän jälkeen on vielä mahdollisuus pienimuotoiseen sparraukseen erikseen sovittavana aikana.

Hae mukaan 7.12.2018 mennessä – vahvistamme osallistujat sähköpostitse 14.12. 2018 mennessä.

Täytä hakulomake!

Julkaisemme työpajaan osallistuvien organisaatioiden nimet Sitran sivuilla.

Lisätietoja Vaikuttavuuden Boot Campeista ja työpajojen 1 – 3 sisällöistä löydät täältä.

Ota yhteyttä

Asiantuntija, Vaikuttavuusinvestoiminen, Sitra

+358 (294) 618 299

anna-maija.aalto@sitra.fi

Mistä on kyse?