1. Ihmisiä rakennuspuuhissa

  Vision Europe

  Ajatushautomoiden kansainvälinen verkosto rakentaa viestejä Euroopan tulevaisuudesta.

 2. Miten selätämme pakolaiskriisin?

  Vuonna 2016 Vision Europe -yhteistyö keskittyy parempien ratkaisujen löytämiseksi Euroopan maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin.

Ajankohtaista

  1. Kestämätön kehitys...

   Artikkelit 0

   Pakolaiskriisin suurin paine kohdistuu alueille, joiden kehityskulku on ollut vastakohtainen kestävän kehityksen ihanteelle.

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Marikki Stocchetti
  2. 100-vuotias Suomi...

   Blogit 0

   Turvapaikanhakijoiden määrän hetkellinen nopea kasvu oli testi, jota Eurooppa ei läpäissyt kunnialla. Tutkija Sirkku Varjonen pohtii, onko Suomella...

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Sirkku Varjonen
  3. Antonio Guterres

   Maahanmuuttokriisin ratkaisu...

   Artikkelit 0

   Euroopan integraatio oli alun alkaen tulevaisuuteen suuntautunut projekti. Nyt yhteinen näkemys tuntuvat olevan pahasti hukassa.

   2 kuukautta sitten kirjoittajalta Hannu-Pekka Ikäheimo
  4. From fragmentation to...

   Julkaisut 0

   Dealing with migration flows in Finland

   The purpose of this paper is to give an overview of the situation regarding immigrant integration in Finland. Following the proposed outline for...   → Lataa PDF

   3 kuukautta sitten kirjoittajalta Pasi Saukkonen

Agendalla Euroopan tulevaisuus

Eurooppa on suurten rakenteellisten uudistusten edessä. Nyt tarvitaan rohkeita näkemyksiä, mihin suuntaan eurooppalaista yhteiskuntaa tulisi kehittää.

Sitra on mukana johtavien eurooppalaisten ajatushautomojen ja säätiöiden kansainvälisessä verkostossa, joka rakentaa yhteisiä viestejä Euroopan tulevaisuudesta sekä kansallisille että EU:n päättäjille.

Kahdeksan eurooppalaisen ajatushautomon ja säätiön Vision Europe -yhteistyössä ovat mukana Sitran lisäksi Bertlesmann-säätiö, Chatham House, Bruegel, Jacques Delors -instituutti, Compagnia di San Paolo, CASE - Center for Social and Economic Research ja Calouste Gulbenkian -säätiö.

Ratkaisuja pakolaiskriisiin

Vuonna 2016 Vision Europe -yhteistyö keskittyi parempien ratkaisujen löytämiseksi Euroopan maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin. Yhteistyö osoitti, että vaikka maahanmuuttokriisi näyttäytyykin hyvin erilaisena eri puolilla Eurooppaa, eurooppalaiset ajatuspajat pystyvät muodostamaan yhteisiä näkemyksiä.

Tulokset julkaistiin Lissabonissa 21.–22. marraskuuta järjestetyssä Vision Europe Summit -huippukokouksessa. Kumppaneiden yhteisen “Building Common Ground. Towards Strategic Migration and Refugee Policies in Europe” -julkilausuman lähtökohtana on, että kansainväliseen ongelmaan ei voida etsiä ratkaisuja vain kansallisin keinoin. Nykysysteemin pienet paikkailut eivät myöskään riitä, vaan eurooppalaiseen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaan tarvitaan kokonaan uusi lähestymistapa, joka yhdistää toimenpiteet sekä globaalilla, eurooppalaisella, kansallisella että paikallistasolla. Julkilausuman neljä ydinviestiä ovat:

 1. EU tarvitsee poliittista tahtoa rakentaa yhteisen, eteenpäin katsovan maahanmuuttostrategia
 2. Maahanmuuttovirtojen hallintaan tarvitaan kokonaisvaltaisempia ja reilumpia mekanismeja
 3. Työhön ja koulutukseen keskittynyt maahanmuuttajien integrointi vahvistaa myös sosiaalista integroitumista
 4. Koko yhteiskunta täytyy saada mukaan tukemaan yhteenkuuluvuuden tunnetta

Jokaista tavoitetta tukemaan on yhteistyövuoden aikana tuotettu taustaraportteja, joiden pohjalta on myös muotoiltu konkreettisia politiikkasuosituksia. Yksi taustaraporteista, tutkija Pasi Saukkosen kirjoittama From Fragmentation to Integration: Dealing With Migration Flows in Finland, kiteyttää kotouttamispolitiikan olennaisimmat piirteet ja opit Suomen osalta.

Huippukokousta valmisteltiin tarkastelemalla aihetta kolmessa kansainvälisessä työryhmässä:

 • Konfliktitilanteesta tasapainoon: yhteiskunnallisesta konfliktista on siirryttävä yhteisymmärrykseen ja maahanmuuttoon liittyvien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Suomesta työryhmään osallistuvat Sirkku Varjonen sekä Hannu-Pekka Ikäheimo (Sitra).
 • Jälkien korjaamisesta ennakointiin: kehitetään nopean ja tehokkaan toiminnan menetelmiä, joilla voidaan hallita tehokkaasti ennennäkemättömän suuria maahanmuuttaja- ja pakolaismääriä. Suomesta työryhmään osallistuvat Marikki Sthochetti (Ulkoasiainministeriö) sekä Justin Cook (Sitra).
 • Pirstaleisuudesta yhteisöllisyyteen: maahanmuuttajien yhteiskunnallisesta eriytymisestä liikutaan kohti onnistunutta integrointia. Suomesta työryhmään osallistuvat Pasi Saukkonen (Helsingin kaupungin tietokeskus) sekä Jenna Lähdemäki (Sitra).

Yhteistyössä mukana olevat säätiöt ja ajatushautomot lähettivät jo maaliskuussa 2016 Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden poliittisille päättäjille henkilökohtaisen avoimen kirjeen, jossa kannustettiin päättäjiä ponnistelemaan yhteisten vastausten löytämiseksi kriisille

Vuoden 2015 teema: eurooppalaisen hyvinvointimallin tulevaisuus

Ensimmäisen vuoden eli 2015 yhteistyön teemana oli eurooppalaisen hyvinvointimallin tulevaisuus. Aihetta tarkasteltiin kolmesta eri näkökulmasta: sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta sekä hallinnan näkökulmasta. Yhteistyön tulokset vuoden 2015 osalta julkaistiin 17.-18.11. Berliinissä pidetyssä huippukokouksessa, joka toi yhteen päätöksentekijöitä, tutkijoita ja muita vaikuttajia sekä EU- että kansallisella tasolla. Konferenssissa julkistettiin yhteistyössä tuotettu tutkimuspaperi Redesigning European welfare states – Ways forward. Huippukokouksessa tuotettiin myös konferenssijulistus viestiksi kansallisille ja EU-päättäjille.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit 100-vuotias Suomi arvokatsastuksessa

Turvapaikanhakijoiden määrän hetkellinen nopea kasvu oli testi, jota Eurooppa ei läpäissyt kunnialla. Tutkija Sirkku Varjonen pohtii, onko Suomella aihetta ylpeyteen.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Sirkku Varjonen

Muualla verkossa Evästystä Euroopalle

Yhteisen perustan rakentaminen kestäville eurooppalaisille pakolaisratkaisuille on mahdollista vain yhdessä keskustelemalla ja tekemällä yhteistyötä myös niiden kanssa, jotka ovat eri mieltä, kirjoittaa tutkija Pasi Saukkonen blogissaan.

Yksi kuukausi sitten sivustolta https:

Artikkelit Ovatko kotouttamistoimemme kohdillaan?

Suomalainen kotouttamispolitiikka on saanut kansainvälisissä vertailuissa paljon tunnustusta osakseen. Kaikki ei kuitenkaan välttämättä ole yhtä hyvin kuin miltä ensi silmäyksellä näyttää, kirjoittaa erikoistutkija Pasi Saukkonen. Kun maahanmuutto Suomeen lisääntyi 1990-luvun alussa, viranomaiset tunnustivat nopeasti tarpeen ryhtyä tilanteen vaatimiin toimiin....

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Pasi Saukkonen

Julkaisut From fragmentation to integration

The purpose of this paper is to give an overview of the situation regarding immigrant integration in Finland. Following the proposed outline for the background paper for Working Group 3, presentation is divided into three sections. After the introduction, Pasi Saukkonen will first identify certain areas where Finnish integration policy has met challenges. Then he will analyse some emerging needs...

Pasi Saukkonen

Muualla verkossa Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä

Mitkä ovat eurooppalaisen hyvinvointivaltiomallin johtamishaasteet kompleksissa ja epävarmassa maailmassa? Esitys tiivistää 5 ambitiota ja 19 suositusta Vision Europe -konsortion yhteistyössä julkaistusta raportista: Governing the Welfare State and Beyond (Eeva Hellström & Mikko Kosonen)

11 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Julkaisut Governing the welfare state and beyond

In an environment with ever-increasing interdependence, volatility and complexity, European welfare states face unprecedented problems on multiple levels and have seemingly become prisoners of the successful "industrial age" governance model. Today, old-style governance approaches no longer meet the needs of societies. Thus, the authors of this paper suggest alternative governance approaches for...

Eeva Hellström, Mikko Kosonen

Julkaisut Governing the welfare state and beyond

In an environment with ever-increasing interdependence, volatility and complexity, European welfare states face unprecedented problems on multiple levels and have seemingly become prisoners of the successful "industrial age" governance model. Today, old-style governance approaches no longer meet the needs of societies. Thus, the authors of this paper suggest alternative governance approaches for...

Eeva Hellström, Mikko Kosonen

Tapahtuma Vision Europe Summit 2015: Welfare state - problem or solution?

Eurooppa on suurten rakenteellisten uudistusten edessä. Nyt tarvitaan rohkeita näkemyksiä, mihin suuntaan eurooppalaista hyvinvointimallia tulisi kehittää. Sitra on mukana johtavien eurooppalaisten ajatushautomojen ja säätiöiden kansainvälisessä Vision Europe Summit -verkostossa, joka rakentaa yhteisiä viestejä Euroopan tulevaisuudesta sekä kansallisille että EU:n...

1 vuosi sitten


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot