archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

160 eurooppalaista vaikuttajaa kokoontui pohtimaan terveydenhuollon uusia ratkaisuja ja rahoitusmalleja

<i>Sustainable Healthcare Financing</i> -konferenssi kokosi Helsinkiin terveydenhuollon vaikuttajia yli 30 eri maasta.

Julkaistu

Helsingin Finlandia-talossa järjestettävässä konferenssissa Sustainable Healthcare Financing, New Approaches for Better Outcomes keskityttiin 7.–8. helmikuuta terveydenhuollon uusiin ratkaisuihin ja rahoitusmalleihin. Konferenssi kokosi 160 eurooppalaista terveydenhuollon rahoituksen asiantuntijaa yli 30 maasta keskustelemaan alan kehittämisestä.

Konferenssin tavoitteena on rakentaa laajaa yhteistyötä parantamaan terveydenhuollon tehokkuutta ja laatua sekä kansalaisten yhdenvertaisuutta. Kongressissa keskitytään erityisesti asiakkaan omaan aktiivisuuteen, hoidon hinta–laatu-suhteen parantamiseen ja innovaatiotoiminnan riittävien puitteiden turvaamiseen.

– Jokaisen jäsenmaan on löydettävä uusia keinoja terveydenhuollon olemassa olevien resurssien järkevään ja tehokkaaseen käyttöön tilanteessa, jossa väestömme ikääntyy, kertoo konferenssin puheenjohtaja, Euroopan parlamentin edeltävä puhemies Pat Cox.

Konferenssissa käsiteltävät neljä selvitystä keskittyvät seuraaviin aiheisiin:

  • Kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaaminen ja toiminnan tehostaminen: kuinka lisätä kilpailua ja potilaan valinnanvaraa terveyspalvelujen tarjoajien välillä.
  • Hyvän hinta–laatu-suhteen varmistaminen terveydenhuollossa: terveydenhuollon arvioinnin rooli Euroopan unionissa.
  • Asiakkaan oma aktiivisuus ja hoidon tehokkuus.
  • Kestävään terveydenhuollon rahoitukseen vaikuttavat tekijät Kaakkois-Euroopan maissa.

Sitra on mukana terveydenhuollon uudistamisessa.
– Tuomme eri tahoja yhteen pohtimaan tarvittavia muutoksia ja suosituksia sekä kansallisella tasolla että Euroopan tasolla. Jaamme kokemuksia ja etsimme parhaita ratkaisuja kaikkien Euroopan maiden käyttöön. Keskustelemme myös terveydenhuollon eri rahoitusmalleista. Neljän selvityksen antamat suositukset keskittyvät olennaiseen, terveydenhuollon parempaan tuottavuuteen, läpinäkyvyyteen, laadun parantamiseen sekä asiakkaan ja muiden sidosryhmien aktivoimiseen, sanoo Sitran Terveydenhuollon ohjelman johtaja Hannu Hanhijärvi.

– Muutokseen tarvittavat toimenpiteet edellyttävät valmiutta päätöstentekoon, ovat kauaskantoisia laajoja ratkaisuja, jotka vievät varmasti paljon aikaa. Oleellista on myös muutosvoiman ja -tahdon luominen ja levittäminen, yhteistyön tehostaminen sekä parhaiden käytäntöjen jakaminen eri maiden kesken, jatkaa Hanhijärvi.

Sitra tuli mukaan hankkeeseen vuoden 2006 keväällä yliasiamies Esko Ahon työryhmän Euroopan komissiolle jättämän Creating an Innovative Europe -raportin myötä. Ahon raportissa terveydenhuolto nostettiin yhdeksi niistä alueista, joilla tarvitaan yhteisiä strategisia toimia Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi. Samaan aikaan käynnistyi Luxemburgin terveysministeriön aloitteesta myös kaksivuotinen Financing Sustainable Healthcare in Europe -aloite, jonka yhteistyökumppanina toimii Pfizer ja jossa on mukana eri tahoja, muun muassa Maailmanpankki, Euroopan investointipankki, London School of Economics, Toulousen yliopisto, INSEAD ja European Health Management Association.

Konferenssi pohjautuu Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella (2005) käynnistyneisiin selvityksiin. Konferenssissa käsiteltävät suositukset luovutetaan Euroopan komission varapuheenjohtajalle, komissaari Günter Verheugenille Strasbourgissa 13.2.2007, jolloin ne myös julkaistaan osoitteessa www.sustainhealthcare.org »

Lisätietoja

Hannu Hanhijärvi, ohjelmajohtaja, Sitran Terveydenhuollon ohjelma, puh. (09) 6189 9261, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Elina Antila, viestintäkonsultti, Kuule Oy/Sitran Terveydenhuollon ohjelman viestintä, puh. 040 548 3838, elina.antila@kuule.fi

Lisätietoa konferenssista ja 13.2.2007 julkaistavista suosituksista: www.sustainhealthcare.org »

Mistä on kyse?