archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energiakäänne – Uusi blogisarja avaa: mitä, miksi, milloin?

Kirjoittaja

Karoliina Auvinen

Johtava asiantuntija, ekotehokkuus, Avainaluekehitys

Julkaistu

Energiakäänne (Energiewende) on käsite, jolla viitataan Saksan tavoitteeseen rakentaa energiantuotantonsa vuoteen 2050 mennessä uusiutuvien energiamuotojen varaan. Nimenä se on hyvin kuvaava: Fukushiman ydinkatastrofin jälkeen Saksan hallitus teki nopeasti päätöksen luopua ydinvoimasta vuoden 2022 loppuun mennessä. Vaikka kansalaismielipide oli jo aiemmin kääntynyt ydinvoimaa vastaan, olivat poliittiset päätöksentekijät pitäneet siitä tuohon saakka kiinni.

Energiakäänne on hyvin kiinnostava ilmiö niin sosiaalisena, poliittisena kuin energiateknisenä megahankkeena. Nopea aikataulu tuottaa lukuisia haasteita. Poistuvan ydinvoiman korvaamiseksi uusiutuvan energian tuotantoa on lisättävä ja sähköverkkoja kehitettävä nopeasti. Samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulisi vähentää. Ei kuulosta ihan yksinkertaiselta yhtälöltä.

Suomessa ihmetellään usein, miten saksalaiset ovat voineet lähteä moiseen hankkeeseen, ovatko he hulluja, rohkeita vai molempia? Saksassa julkisen keskustelun fokus on mielenkiintoisesti siirtynyt energiakäänteen tarpeellisuudesta sen toteuttamistapoihin. Tavallisten saksalaisten enemmistö, teollisuus, kansalaisjärjestöt ja poliittiset puolueet ovat tunnistaneet ja hyväksyneet tarpeen energiakäänteelle. Samalla kuitenkin näkemykset siitä, millä tavoin, millä aikataululla ja kenen rahoilla energiakäännettä tulisi ajaa eteenpäin, eroavat. Julkisessa keskustelussa valitetaan myös energiakäänteen hitaudesta, kalleudesta tai siihen liittyvistä paikallisista rakennusprojekteista.

Suomessa nämä kriittiset puheenvuorot ovat saaneet Saksan uudistuksia koskevassa keskustelussa huomattavan paljon näkyvyyttä. Sen sijaan hyödyt, paikalliset onnistuneet kokeilut ja pyrkimykset kehittää energiakäänteen toteuttamisen tapoja eivät ole juurikaan nousseet esiin.

Energiakäänne kiinnostaa – muitakin kuin energia-alan ihmisiä. Lähienergia-hankkeessa Sitra on pyrkinyt edistämään ihmisten mahdollisuuksia tuottaa omaa uusiutuvaa energiaa. Meitä on kiinnostanut vertailla ja oppia, mistä energiakäänteessä on kyse sekä mitä vaikutuksia sillä on talouteen ja ihmisiin.

Julkaisemme seuraavien 3-4 kuukauden ajan blogisarjaa, joka pyrkii tuomaan vastauksia kiinnostaviin kysymyksiin ja ajankohtaisia katsauksia Saksan energiakäänteen edistymiseen. Kirjoitukset tarjoavat perustietoja Saksan energiakäänteestä sekä näkökulmia sen toteuttamiseen kansalaisia osallistavalla, oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla. Toivomme, että blogisarja palvelee sekä Saksan uudistuksista että kotimaisesta ilmasto- ja energiapolitiikasta Suomessa käytävää keskustelua.

Löydät Energiakäänne-blogisarjan kirjoitukset sivun oikeasta reunasta Suosittelemme-osiosta tai hakemistosta.

Stay tuned!

Mistä on kyse?