uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Esittelyssä: Erätauon kehittäjäryhmä

Monia yhteiskunnan eri aloja edustava 21 hengen kehittäjäryhmä sparraa, haastaa ja kehittää Erätaukoa, joka on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Talouden kestävyysratkaisut, Sitra

Julkaistu

Yhteiskunnallisen keskustelun uudistaminen rakentavammaksi kiinnostaa laajasti niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla: Erätauon kehittäjäryhmän avoimessa haussa osallistujiksi haki 82 asiantuntijaa. Hakemusten perusteella kehittäjäryhmään mukaan valittiin 21 henkilöä.

Kehittäjäryhmään haettiin mukaan eri tahojen edustajia, jotka ovat kiinnostuneita demokratian kehittämisestä osallistavampaan ja erilaiset kohderyhmät huomioivampaan suuntaan. Toimiakseen demokratia tarvitsee rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua, johon kaikki pääsevät mukaan. Rakentava yhteiskunnallinen keskustelulla tarkoitetaan eri näkökulmista aihetta tarkastelevien yksilöiden tai ryhmien välillä käytävää tasavertaista keskustelua, jonka tavoite on lisätä ymmärrystä yhteiskunnasta ja vaikuttaa rakentavasti yhteiskuntaan.

”Kehittäjäryhmän tehtävänä on tuoda Erätauon kehitystyöhön monipuolista osaamista sekä monipuolistaa ja syventää ymmärrystä Erätauko-konseptin käyttötarpeista ja sisällöistä”, kertoo Sitran asiantuntija Hannele Laaksolahti.

Kehittäjäryhmä kokoontuu syksyn aikana neljä kertaa (26.9., 23.10., 14.11. ja 11.12.). Aluksi kerätään tietoa konseptin käyttötarpeista ja kohderyhmistä, vähitellen siirrytään kokeilun ja testauksen kautta kohti konseptointia ja käytäntöön viennin suunnittelua. Lisäksi ryhmä keskustelee ja syventää ymmärrystä dialogin tarpeesta eri yhteiskunnan tasoilla sekä siitä, millaisilla pienillä askeleilla toimintatavat muuttuvat dialogisemmiksi.

Erätauko-konsepti valmistuu käytettäväksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Sitä voivat käyttää eri toimijat – koulut, järjestöt, kunnat, maakunnat, ministeriöt, yritykset – tuodakseen ihmisiä ja ihmisryhmiä saman pöydän ääreen keskustelemaan yhteisistä asioista rakentavasti, tasavertaisen kohtaamisen kautta.

Tule mukaan keskusteluun Erätauosta ja rakentavasta yhteiskunnallisesta keskustelusta Twitterissä tunnisteella #Erätauko.

Erätauon kehittäjäryhmä:

Kari Varkila, Johtava asiantuntija, Fennia
Max Äijälä, Senior Business Developer, Nordea
Raisa Lesonen, Viestintäpäällikkö, Head Invest
Taneli Heikka, Tutkija / toimittaja / yrittäjä, Avaja Open Oy / Team Syncros / Jyväskylän yliopisto
Severi Hämäri, Asiantuntija / vastaava opettaja, Faktabaari / Puhujakoulu
Anne Tastula, Projektisuunnittelija, Kansanvalistusseura
Laura Arikka, Asiantuntija, Kirkkohallitus
Maarita Mannelin, Osallisuusasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Katja Karevaara, Suunnittelija, Tilasto- ja tietopalvelut, Lahden kaupunki
Katja Syvärinen, Aluepalvelupäällikkö, Vantaa kaupunki
Miriam Attias, Päällikkö, Naapuruussovittelun keskus
Liisa Björklund, Kehittämispäällikkö, Me-säätiö
Annina Laaksonen, kansalaistoiminnan tuottaja, HDL
Ulla Siimes, Toiminnanjohtaja, Vanhempainliitto
Merja Mäkisalo-Ropponen, Kansanedustaja, Eduskunta
Antero Vartia, Kansanedustaja, Eduskunta
Antti Karjalainen, Kulttuurijohtaja, Kotkan kaupunki
Sami Jahnukainen, Tuottaja, Mouka Film
Elina Viukari, Ohjelmasuunnittelija/Fasilitaattori, Helsinki Think Company
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila, Liiketoiminnan filosofian prof. emerita, Aalto yliopisto

 

Erätauko on osa Sitran juhlavuotta, virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa ja Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanketta. Lue lisää Erätauon sivulta.

Mistä on kyse?