uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Eurooppalaiset ajatushautomot haluavat nostaa Euroopan reilun datatalouden veturiksi

Kilpailu datasta kiihtyy. Miten Euroopasta saadaan reilun datatalouden edelläkävijä?

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Johtavat eurooppalaiset ajatushautomot olivat koolla Helsingissä Sitran järjestämässä Vision Europe Dialogue -tapahtumassa 1.–2. huhtikuuta 2019 pohtimassa, miten Euroopasta saadaan reilun datatalouden veturi.

Ajatushautomot haluavat nostaa europarlamenttivaalien alla reilun datatalouden ja henkilökohtaisen datan käytön yhä voimakkaammin julkiseen keskusteluun ja tehdä siitä ymmärrettävämpää laajalle yleisölle.

Nykyisin dataa hallinnoi pääasiassa sen kokoaja – ja yksilö taas pitkälti luopuu oikeuksistaan dataan. Alustayhtiöiden kasvu perustuu dataan ja sen omistamiseen. Verrattuna digitaalisen kehityksen vetureihin Yhdysvaltoihin ja Aasiaan Euroopan unioni on ottanut paljon tiukemman ja eettisemmän lähestymistavan datan käyttöön. Nyt pitäisi kuitenkin ottaa muutama askel lisää etukenossa ja synnyttää eurooppalainen datatalous, joka on sekä reilu että tehokas.

Reilussa datataloudessa yksilö päättää datansa käytöstä ja organisaatiot, jotka haluavat tuottaa palveluita yksilöille, joutuvat tekemään sen reilusti ja läpinäkyvästi. Reilu datatalous hyödyttää kaikkia.

Kuusi näkökulmaa reiluun datatalouteen

Sitra julkaisi Vision Europe Dialogue -tapahtuman yhteydessä eurooppalaisten ajatushautomoiden kirjoittamat kuusi artikkelia reilusta datataloudesta.

Bertelsmann Stiftungin Viktoria Grzymek ja Gabriele Schöler haluavat korostaa datatalouden hyötyjä yksilölle, joten he kuvaavat kirjoituksessaan yhtä arkipäivää digitaalisessa tulevaisuudessa. Bruegelin Scott Marcus puolestaan kirjoittaa digitalisaatiosta, tekoälystä ja työn tulevaisuudesta.

Center for Social and Economic Researchin Agnieszka Kulesa perää kirjoituksessaan Eurooppaan visionaaristen datatyöntekijöiden armeijaa. Chatham Housen Thomas Raines puolestaan nostaa esille, että teknologian kehityksellä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia demokratiaan.

Compagnia di San Paolon Filippo Candela kirjoittaa datasta siltana, joka yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen hyvän vuoksi. Jacques Delors Instituten Paul-Jasper Dittrich taas pohtii, kuinka Euroopan unionin tulevan komission pitäisi suhtautua digitaaliseen vallankumoukseen ja datatalouteen.

Ajatushautomoiden artikkelit

Vision Europe -verkoston kokoontuminen ensi kertaa dialogina

Sitra on uudistanut vuosittain eri puolella Eurooppaa järjestettävän Vision Europe -verkoston tapaamisen ja ensimmäistä kertaa tapaaminen toteutetaan kokouksen sijaan dialogina.

Vision Europe -verkosto rakentaa yhteisiä viestejä Euroopan tulevaisuudesta sekä kansallisille että EU-tason päättäjille. Yhteistyön teemat vaihtelevat vuosittain. Tarkastelussa ovat viime vuosina olleet globalisaation vaikutukset, Euroopan pakolaiskriisi ja hyvinvointivaltion uudistaminen.

Yhteistyössä ovat mukana Sitran lisäksi:

Mistä on kyse?