archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Future of the Public Sector -seminaarilla innovoitiin julkisen sektorin tulevaisuutta

Kansallisen ennakointiverkoston kutsumana nelisenkymmentä alan toimijaa kokoontui Majvikiin 27.11. pohtimaan ratkaisuja haasteisiin.

Julkaistu

Julkinen sektori on suurien haasteiden edessä. Globalisaatio, yhteiskunnallinen rakennemuutos sekä uudet teknologiat asettavat myös julkiset toimijat uudenlaiseen asemaan. On pohdittava, miten julkinen sektori voisi toimia parhaiten kansalaisten hyväksi hyödyntämällä uusia johtamistapoja ja teknologioita. Kansallisen ennakointiverkoston kutsumana nelisenkymmentä alan toimijaa kokoontui Majvikiin 27.11. pohtimaan ratkaisuja haasteisiin.

Seminaarin Keynote –puheenvuorot pitivät Cambridgen yliopiston taloustieteen professori Ha-Joon Chang, Web 2.0 –asiantuntija Don Tapscott sekä Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Puheenvuoroilla haluttiin monipuolisesti valottaa maailmanlaajuisia megatrendejä eri osa-alueilta ja julkisen sektorin alalla toimivilla osallistujilla oli mahdollisuus peilata puheenvuoroja suomalaisen julkisen sektorin haasteita vasten.

Professori Ha-Joon Chang puhui hallitusten roolista muuttuvassa maailmassa. Etelä-korealaisen Changin mukaan julkisen sektorin rooli on edelleen hyvin tärkeä kaikkialla maailmassa markkinatalousliturgiasta huolimatta. Chang painotti politiikan syklisyyttä, nyt vuorossa on uusi sykli, johon vaikuttavat sellaiset asiat kuin ilmaston lämpeneminen, kasvava kompleksisuus maailmassa, ylikansallisten yhtiöiden globalisaatio, uusien maiden, kuten Intian, Kiinan, Venäjän ja Brasilian nousu ja väestön vanheneminen.

– Julkisen sektorin haasteeksi koituu esimerkiksi ilmaston lämpeneminen siten että pian hallinto saattaa joutua puuttumaan hyvin henkilökohtaisiin asioihin, kuten miten kulutamme, miten syömme, miten lomailemme tai liikumme. Toinen valtava haaste on globalisaatio ja se, kuinka päätöksiä voidaan tehdä yhä monimutkaisemmassa maailmassa, jossa ongelmat ovat globaaleja, mutta hallinto ei toistaiseksi ole. Muutoksiin vastaamaan kykenevä julkinen hallinto on visionäärinen, mutta pragmaattinen sekä sopivasti kriittinen, Chang sanoi.

Wikisukupolvi haastaa hallinnon

Web 2.0 -asiantuntija, myös ”wikiguruna” tunnettu kanadalainen konsultti Don Tapscott puhui uusien teknologioiden luomasta haasteesta julkiselle sektorille. Tapscott muistutti, että kasvamassa on sukupolvi, joka toimii aivan toisin kuin aiemmat sukupolvet.

– Suuri murros liittyy uuteen Internet-teknologiaan, joka mahdollistaa vuorovaikutuksellisen median käytön verkossa. Internet-sukupolvi lukee ja tuottaa blogeja ja wikejä, katsoo ja tekee videoita, vaikuttaa itse verkon kautta luomalla ja osallistumalla erilaisiin yhteisöihin ja keskustelemalla reaaliaikaisesti ympäri maailmaa erilaisten ihmisten kanssa. Tämä uusi sukupolvi ei tule tyytymään ylhäältä päin annettuun politiikkaan ja päätöksiin. Julkisen sektorin haasteena on tällöin se, kuinka web 2.0:n luomia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia hyödynnetään ja kuinka julkinen sektori voi kanavoida nämä osallistumisen muodot osaksi politiikkaa.

Mahdollisuuksina tällaiseen osallistumiseen Tapscott mainitsi reaaliaikaiset keskustelut päättäjien ja kansalaisten kesken verkossa ajankohtaisista lainsäädännöllisistä asioista tai Kanadan Vihreän puolueen kokeilun kirjoittaa puolueohjelmaansa avoimena wikinä vekossa.

Strategisella ketteryydellä kohti onnistumista

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen puhui strategisesta ketteryydestä ja miten käsitettä voisi hyödyntää myös julkisissa organisaatioissa. Strategisella ketteryydellä tarkoitetaan organisaation kykyä toimia strategisesti visiota hyödyntäen, säilyttäen samalla herkkyytensä toimia nopeasti ympäristön muutosten vaatimalla tavalla, mikäli olosuhteet muuttuvat äkillisesti.
 
– Suurten yritysten epäonnistumiset eivät useinkaan välttämättä liity siihen, että niissä olisi tehty vääriä päätöksiä. Epäonnistumiset liittyvät sen sijaan usein siihen, että oikeita käytäntöjä jatketaan liian pitkään ja toimintaympäristön muuttuessa vanhat käytännöt eivät enää toimikaan. On siis oltava uskallusta muuttua ja kokeilla uusia toimintatapoja, Kosonen sanoi.

Julkisella sektorilla on itsestään selvästi oltava sellaista pysyvyyttä ja tasaisuutta, mitä esimerkiksi yrityksissä ei voi olla. Kosonen kuitenkin painotti, että herkkyyttä muutoksiin ja uskallusta kehittyä on myös julkisella sektorilla nykyhaasteiden edessä oltava.

Katso seminaari webcastina»  

Lisätietoja

Timo Hämäläinen, ennakointijohtaja
etunimi.sukunimi@sitra.fi, (09) 6189 9256       

Karoliina Luoto, tiedottaja
etunimi.sukunimi@sitra.fi, (09) 6189 9402