archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hae mukaan kestävän koulutuksen kehittäjät -ohjelmaan!

Sitran Kestävän koulutuksen kehittäjät -ohjelma starttaa helmikuussa 2017. Opettaja, rehtori, koulutuksen kehittäjä: hae mukaan nyt.

Julkaistu

Minkälaisia uusia työkaluja meidän tulee kehittää, jotta voimme elää hyvää elämää maapallon kantokyvyn rajoissa? Miten intergroimme kestävän kehityksen luonnolliseksi osaksi koulujen arkea? Jos olet kiinnostunut kestävästä hyvinvoinnista ja haluat edistää sitä suomalaisessa koulutuksessa, ja tämän lisäksi olet valmis käärimään hihat ja viemään ideat käytäntöön asti, tarjoamme mahdollisuuden ammatilliseen verkostoitumiseen ja osaamisen kehittämiseen. Hae mukaan Kestävän koulutuksen kehittäjät -ohjelmaan nyt!

Sitra aloitti vuonna 2015 kansainvälisen Education for a Changing World -tutkimusprojektin, joka tutkii kestävyyden, koulutuksen ja hyvinvoinnin rajapintoja. Tutkimusprojekti kokosi 15 suomalaista ja pohjoisamerikkalaista tutkijaa seuraavan tutkimuskysymyksen ääreen: Miten mahdollistamme oppilaiden, koulujen ja yhteisöjen kehittymisen uuden, kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntamallin rakennuspalikoiksi?

Tutkimushankkeen tulokset julkaistaan syksyllä 2017 Learning at the Edge of History -kirjan muodossa. Kirjan julkaisua edeltää Kestävän koulutuksen kehittäjät ohjelma. Sen osallistujiksi haemme peruskoulun opettajia ja rehtoreita, mutta myös muita koulutuksen kehittäjiä, joiden työ keskittyy peruskoulun kehittämiseen. Nämä voivat olla esim. alan virkamiehiä, sivistysjohtajia, yrittäjiä tai järjestövaikuttajia. Ohjelmassa käsitellään tutkimuksen sisältöjä ja sitä, miten niitä voi soveltaa osallistujien omissa koulu- tai muissa ammatillisessa yhteisössä. Esimakua kirjan sisällöistä voi lukea täältä.

Miten ohjelma toteutetaan?

Kestävän koulutuksen kehittäjät -ohjelmassa yhdistyvät erilaiset kestävän hyvinvoinnin sisällöt ja käytännön kokeilut. Osallistujiksi haemme 25–30 hengen joukkoa eteenpäin katsovia henkilöitä, joilla on rohkeutta ja asiantuntemusta katsoa kestävää hyvinvointia uusista näkökulmista, sekä innostusta kokeilutoimintaan sekä halua työskennellä osana verkostoa. Ohjelman aikana osallistujat muodostavat tiimejä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun. Kokeilu toteutetaan vähintään yhden tiimin jäsenen työyhteisössä ja sen laajuuden määrittelee kokeilun toteuttava tiimi. Kokeilujen tavoitteena on tukea osallistujien nykyistä työtä.

Osallistujiksi valikoituvilta henkilöiltä odotamme sitoutumista ohjelman työskentelyyn, eli osallistumista lähipäiviin ja niiden välillä käytäviin keskusteluihin ja kokeilujen dokumentointiin. Osallistujilta toivotaan lisäksi avoimuutta, intoa yhteiskehittämiseen ja halua kytkeä omat verkostot mukaan toimintaan. Ohjelma on osallistujille maksuton. Katamme pääkaupunkiseudun ulkopuolelta osallistuvien matkakustannukset.

Koulutusohjelma koostuu kolmesta lähityöskentelypäivästä sekä kahdesta illasta. Täysipainoinen läsnäolo kaikilla lähipäivillä on välttämätöntä.

Lähityöskentelyjaksot pidetään alustavasti seuraavasti:

16.2.2017 Tutustumisilta Helsingissä (etänä pk-seudun ulkopuolelta osallistuville)
17-18.3
. Työpaja 1 (perjantai iltapäivä ja lauantaipäivä)
1.4.
Työpaja 2 (lauantaipäivä)
1.4.-27.4
. Kokeiluperiodi
11.5.
Päätöstapaaminen (torstai-iltapäivä ja -ilta)

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Tavoittelemme monipuolista ryhmää, jossa osallistujat työskentelevät sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa heillä ei muuten olisi mahdollisuutta työskennellä. Mukaan toivomme ensisijaisesti peruskoulun opettajia ja rehtoreita, mutta myös muita koulutuksen kehittäjiä (esim. alan virkamiehiä, sivistysjohtajia, yrittäjiä tai järjestövaikuttajia).

Toivomme myös innokkuutta käsitellä kestävyyskysymyksiä koulutuksen näkökulmasta ja kiinnostusta ja/tai kokemusta kokeiluista. Osallistujien valinnassa painotamme myös tasapuolista maantieteellistä edustusta eli tavoitteenamme on koota ryhmä, joka koostuu osallistujista eri puolelta Suomea.

Ohjelma järjestetään pääosin suomeksi, mutta osa materiaalista on englanniksi. Kevään aikana järjestämme satelliittitapahtumia myös Yhdysvalloissa.

Mitä saat osallistumalla ohjelmaan?

Koulutusohjelmassa opit lisää kestävän hyvinvoinnin periaatteista koulutuksen näkökulmasta, laajennat ammatillista verkostoasi, syvennät ammatillista osaamistasi ja saat mahdollisuuden tehdä kokeiluja monipuolisen tiimin kanssa tutkimusprojektiin osallistuneiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden tuella. Saat myös tukea uuden opetussuunnitelman sisältämän kestäväksi kansalaiseksi kasvamisen tavoitteiden viemiseen käytäntöön. Lisäksi pääset olemaan mukana kansainvälisessä innostavassa projektissa. Ohjelman osallistujat saavat osallistumisestaan todistuksen.

Hae mukaan 6.1.2017 mennessä

Voit hakea ohjelmaan osallistujaksi täyttämällä hakulomakkeen ja vastaamalla kysymyksiin täällä. Voit myös halutessasi suositella jota kuta muuta henkilöä osallistujaksi. Avoin haku on auki 6.1.2017 saakka. Ilmoitamme kaikille hakeneille valinnoista tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja voit kysyä Jenna Lähdemäeltä (puh. +358 29 461 8250) ja Riina Kopolalta (puh. +358 29 461 8240).

Education for a Changing World -tutkimusprojektin osallistujien ajatuksia kestävyydestä ja koulutuksesta voi kurkata allaolevasta videosta.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Mistä on kyse?