archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hyvinvoinnin mittaamiseen tarvitaan uusia mittareita

Sitra selvitti millaisia uusia hyvinvoinnin mittareita maailmalla kehitetään. Tulokset on koottu raporttiin Esiselvitys hyvinvointi-indikaattoreista: mittareiden vertailu ja kehittämiskohteet.

Julkaistu

Maailmalla on herätty BKT-mittarin rajallisuuteen ihmisten hyvinvoinnin mittarina, ja muun muassa Ranska ja Iso-Britannia suunnittelevat uusien hyvinvointimittarien käyttöönottoa. Sitra päätti selvittää millaisia uusia hyvinvoinnin mittareita maailmalla kehitetään. Tulokset on koottu Sitran julkaisemaan raporttiin Esiselvitys hyvinvointi-indikaattoreista: mittareiden vertailu ja kehittämiskohteet.

Selvityksessä analysoitiin 15 erilaista hyvinvointimittaria sekä arvioitiin niiden vahvuuksia ja heikkouksia hyvinvoinnin mittaamisessa. Useimmat mittareista olivat BKT:n laajennuksia ja muunnelmia, mutta mukaan mahtui myös uusia subjektiivisen eli koetun hyvinvoinnin mittareita.

Suomessa tärkeimmät aukkopaikat hyvinvoinnin mittareissa ovat juuri subjektiivisen ja henkisen hyvinvoinnin mittareissa. Suomalaisten henkisessä hyvinvoinnissa on viime vuosina näkynyt huolestuttavia trendejä, mutta kattavaa ja luotettavaa kokonaiskuvaa henkisen hyvinvoinnin kehityksestä ei ole saatavissa.

Sitran esiselvitystä hyödynnetään jo Valtioneuvoston kanslian työryhmässä, jonka tehtävänä on pohtia Suomelle uusia hyvinvoinnin mittareita.

Julkaisun tiedot

Lataa julkaisu (pdf-tiedosto) »

Esiselvitys hyvinvointi-indikaattoreista: mittareiden vertailu ja kehittämiskohteet
Jukka Hoffrén, Inka Lemmetyinen, Leeni Pitkä
Helsinki: Sitra, 2010
ISBN 978-951-563-727-7
ISSN 1796-7112
Sitran selvityksiä 32

Lisätietoja

Timo Hämäläinen, Sitra Fellow, strateginen tutkimus
Puh. (09) 6189 9256, etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Mistä on kyse?