archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ideakuulutus: Ratkaisuja hyvinvointiongelmien ehkäisyyn

Sitra kartoittaa uudenlaisia ratkaisuja hyvinvointiongelmien ehkäisyyn. Kerro meille omasta ideastasi!

Julkaistu

Sitran Vaikuttavuusinvestoimisen tiimi kartoittaa uudenlaisia ratkaisuja hyvinvointiongelmien ehkäisyyn. Kerro meille omasta ideastasi. Lupaavammille ehdotuksille on tarjolla apuamme!

Etsimme nyt etenkin sellaisia ideoita, konsepteja ja toimintamalleja, joilla saadaan aikaan pysyviä hyvinvointivaikutuksia ja joihin voidaan soveltaa vaikuttavuusinvestoimisen rahoitusmallia. Ehdotukselle on oltava selkeä ja tunnistettu yhteiskunnallinen tarve ja sen tuloksellisuus on voitava todentaa. Painopiste  on sellaisissa ehdotuksissa, joista saatava hyöty kiinnostaa kuntia tai muita julkisen sektorin organisaatioita. Olemmekin kiinnostuneita ideoista, jotka liittyvät esimerkiksi

  • lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen
  • nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn
  • omaishoitajien tukemiseen
  • maahanmuuttajien kotouttamiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja
  • vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämiseen.

Mitä tarjoamme?

Arvioimme saamiemme ehdotusten toteuttamistarvetta ja -kelpoisuutta yhteistyössä kuntien ja/tai muiden julkisen sektorin organisaatioiden edustajien kanssa ja valitsemme lupaavimmat hankkeet jatkokehittämistä varten.

Voimme auttaa ehdotuksen jatkokehittämistä esimerkiksi

  • kokoamalla verkostoja, jotka tukevat toimintakonseptin viimeistelyä ja toteuttamista
  • tarjoamalla sekä liiketoiminta- että hyvinvoinnin edistämisen osaamista
  • olemalla mukana tuloksellisuusmittareiden kehittämisessä
  • etsimällä mahdollisia sijoittajia.

Aikataulu

Otamme ehdotuksia vastaan 30.4.2015 asti.

Pyydämme sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin tämän linkin kautta. Käsittelemme tiedot luottamuksellisesti julkisen sektorin asiantuntijoiden kanssa. Tietoja ei luovuteta muille tahoille ilman lähettäjän lupaa.

***

Mikä on toimintanne missio?

Mihin yhteiskunnalliseen tarpeeseen toiminta vastaa?
– Selkeästi määritelty asiakas-/väestöryhmä ja sen koko
– Hyödyt yksilölle
– Hyödyt yhteiskunnalle, erityisesti myös taloudelliset

Yhteistyöstä mahdollisesti kiinnostunut kunta tai muu julkinen taho

Mikä on hyödynnettävä (liike)toimintamalli?
– Tiivis kuvaus toiminnasta
– Toimintamallin skaalautuvuus (maantieteellisesti, asiakas-/väestöryhmä tms.)

Minkälaisia näyttöjä on toiminnan tuloksellisuudesta?
– Tähän mennessä todennetut
– Käytettäväksi suunnitellut tuloksellisuusmittarit

Arvio omasta osaamisestanne ja henkilöresursseistanne
– Mahdollinen lisätarve ja saatavuus

Mitkä ovat mahdollisia/toivottuja yhteistyötahoja?

Mitkä muut tahot toimivat samalla alalla, ml. kilpailijat?

Tarvitsetteko rahoitusta ehdotuksen toteuttamiseen ja mikä on arvio sen määrästä?

Mikä on suunniteltavan toiminnan toteutuksen tavoiteaikataulu?
– Suunnittelu ja varsinainen toteutus

Kuka on vastuuhenkilö(t)?

***

Otamme yhteyttä kahden viikon kuluessa täytetyn kyselylomakkeen saatuamme.

Mistä on kyse?