archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ikäihmiset aktiivisia tablet-tietokoneiden käyttäjiä

Kirjoittaja

Tuula Tiihonen

Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä kehitettävä ikäihmisten terveyskäyttäytymistä edistävä sähköinen palvelu on edennyt asiakaskokeiluvaiheeseen. Tablet-laitteiden käyttöaktiivisuus on ylittänyt odotukset ensimmäisten viikkojen aikana.

Ensimmäinen pilottiryhmä aloitti terveyskäyttäytymistä tukevan palvelun käyttökokeilun maaliskuussa. Palvelu on herättänyt mielenkiintoa ja toimintoja on opeteltu rohkeasti, vaikka suurin osa tutkittavista ei ollut koskaan aikaisemmin kokeillut tablet-laitetta, jolle palvelun käyttöliittymä on ensisijaisesti suunniteltu. Pilottiryhmään kuuluu 51 keski-iältään 72-vuotiasta jyväskyläläistä.

Vetreeniksi nimetty sähköinen palvelu on suunnattu ikäihmisille ja tavoitteena on käyttäjien motivoiminen aktiiviseen liikkumiseen, toimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Palvelu on suunniteltu haastattelututkimuksen perusteella, ja ikäihmisten palautteen mukaan tärkeimpiä palveluun liitettäviä osia olivat ajankohtaisista asioista tiedottaminen, muisti- ja liikuntaharjoitukset sekä terveyden omaseuranta.

”Kyllä tämä tärkeimpiä, ihminen tietäs ite miten höpö on… tänään mul ei toimi mikään, että tai huomaa nythän on kirkas mieli taikka kieli… joskus huomaa että hyvä päivä tänään,” summaa 79-vuotias mieshenkilö ajatuksiaan.

Palveluosia voi hyödyntää oman aikataulun ja mielenkiinnon mukaan.

Tiedot talteen omalle terveystilille

Palvelun käyttäjillä on myös mahdollisuus tallentaa itse seuraamiaan terveystietoja omalle terveystilille Taltioni-tietokantaan sekä hallinnoida tietoja omilla verkkopankkitunnuksillaan. Taltioni on tammikuussa 2013 kansalaisille avattu sähköinen tietokanta, jonne jokainen voi itse tallentaa keskitetysti eri palveluista saadut omat henkilökohtaiset terveystietonsa.

Terveystietojen sähköiseen tallennukseen ja tiedon kokoamiseen Taltioni-palveluun suhtauduttiin ikäihmisten keskuudessa pääosin positiivisesti:

”Joo. Ne on kaikki hyviä ajatuksia, ei siinä mittään. Ja ilman muutahan se tää maailma kehittyy. Aina uutta kehitetään, mutta kun sitä ei vaan liian nopeasti, että pysyis kaikki siinä kelkassa mukana ettei puttois,” kiteytti tutkimuksessa haastateltu 81-vuotias naishenkilö.

Tavoitteena palvelun kaupallistaminen

Hankkeen tavoitteena on uudenlaisen palvelun kehittäminen ikäihmisten toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemiseen. Pilottitutkimuksessa selvitetään käyttökokemuksia ja palvelun soveltuvuutta terveyskäyttäytymisen tukemiseen ja saatavaa palautetta hyödynnetään ikäihmisille suunnattavien palveluiden jatkokehityksessä. Jatkotavoitteena on palvelun kaupallistaminen sekä vaikuttavuustutkimuksen käynnistäminen terveysvaikutusten selvittämiseksi.

Hanke on Jyväskylän kaupungin, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ja Jyväskylän yliopiston yhteishanke. Hanke on mukana Sitran kehittämässä Taltioni-palvelussa (www.taltioni.fi).

Lisätietoja:

Sovellussuunnittelija Kimmo Kinnunen, Jyväskylän yliopisto, kimmo.i.kinnunen@jyu.fi gsm 040 5657637

Projektitutkija Reija Kuoremäki, Jyväskylän yliopisto, reija.c.kuoremaki@jyu.fi gsm 0400 247685

Mistä on kyse?