archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Innovaatiot ja luovuus potkureiksi julkisen alan tuottavuuden parantamiseen

Tuore raportti evästää julkisyhteisöjä ja yrityksiä uudistumisessa.

Julkaistu

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat -raportti evästää julkisyhteisöjä ja yrityksiä uudistumisessa

Tiedote 7.9.2006

Julkinen ala on suurin taloussektori Suomessa. Siten myös kansantalouden menestys sekä maan talouskasvu riippuvat olennaisesti julkisen alan tuottavuudesta ja toimintamalleista.  

Sitran juuri julkistettu raportti Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat tarttuu julkisen alan tuottavuuden lisäämisen haasteisiin. Raportin ydinviesti on, että ratkaisuja julkisen alan uudistuksiin on haettava erityisesti innovatiivisuudesta.  

– Ei ole liioiteltua väittää, että hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on kiinni julkisen alan tuottavuuden kasvusta. Suomen epäedullinen väestörakenne sekä heikko työllisyysaste nostavat väistämättä julkisen alan menoja. Näiden menojen kattamiseksi on löydettävä uusia ja kestäviä keinoja, kertoo raportin kirjoittaja, tohtori Jukka Yliherva.  

Kirja tarjoaa välineitä innovaatioiden johtamiseen, hankintatoimen tehostamiseen sekä julkisyhteisöjen ja yritysten yhteistyöhön. Teos on syntynyt Sitran, valtionvarainministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yhteishankkeena.  

Julkisilla hankinnoilla on suuri taloudellinen merkitys

Yksi erittäin merkittävä tekijä julkisen sektorin tuottavuuden kannalta on hankintaosaaminen sekä siihen liittyvät innovaatioiden mahdollisuudet.    Julkiselle alalle palveluita tuottavat kymmenet tuhannet yritykset, joiden palveluja Suomessa ostetaan 15–20 miljardin euron edestä vuosittain. Julkisyhteisöjen hankintatavoilla ja yhteistyömalleilla on siten merkitystä myös laajemmalti, ja hankintaosaamisella on suuri strateginen merkitys.  

– Mitä paremmin ostava organisaatio hallitsee hankintansa ja osaa yhdistellä hankintoihinsa innovaatiokannusteita, sitä enemmän voidaan saavuttaa hyötyä markkinoiden tarjonnasta sekä taloudellisia etuja.  

Myös luovat ratkaisut toteutuvat paremmin, jos rutiinihankintojen sijaan ostotoimilla tuetaan innovatiivisuuteen panostavia tahoja.                

– Julkisissa hankinnoissa ei tulisi kilpailuttaa ainoastaan hintaa, vaan myös vaikutuksia, kuten asiakastyytyväisyyttä tai tuottavuutta. Näin tuottajissa käynnistyy luovuusprosessi, jonka myötä voi syntyä aivan uudenlaisia ratkaisumalleja, Jukka Yliherva kiteyttää.  

Innovaatioilla tuloksia

Innovatiivisuutta voidaan organisaatioissa edistää eri tavoin. Innovaatioita syntyy erityisesti eri toimialojen rajapinnoilla, kun vaihdetaan sekä yhdistetään luovuutta, osaamista, tietoa ja muita resursseja. Parhaimmillaan näillä rajapinnoilla siirretään hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja aloilta toiselle sekä synnytetään uusia taloudellisia ratkaisuja.  

Organisaatioissa voi kuitenkin esiintyä monenlaisia esteitä uusien ideoiden siirtämiselle, vastaanotolle ja käyttöönotolle. Näitä esteitä voidaan vähentää johtamalla organisaatioin innovaatiokykyä oikeaan suuntaan.  

– Innovaatiot julkisella alalla liittyvät lähes aina toimintatapojen muutokseen, joka vaatii työn uudelleen organisointia. Raportissa annetaan käytännön työkaluja innovatiivisuuden lisäämiseksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn kannalta hankintatoimessa ja organisaatioiden välisessä yhteistyössä, Yliherva kertoo.    

Lisätietoja

Jukka Yliherva
Johtaja, Tieliikelaitos
Puh. 0400 291 874
etunimi.sukunimi@tieliikelaitos.fi  

Antti Hautamäki
Johtaja, Innovaatio-ohjelma, Sitra
etunimi.sukunimi@kolumbus.fi      

Kirjan tiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat
Jukka Yliherva
Sitran raportteja 64
Sitra. Helsinki 2006
ISBN 951-563-525-X (nid.)
ISSN 1457-571X (nid.)  

Raportin voi tilata Sitrasta, puhelin 0294 618 991, sähköposti julkaisut@sitra.fi.
Raportti pdf-muodossa »