archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Internetin mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämisessä aiheena Linjanvetoa V -seminaarissa Mikkelissä 2.-3.9.

Terveydenhuollon ammattilaisille, päättäjille, tutkijoille ja teknologian kehittäjille suunnatussa Linjanvetoa V-seminaarissa julkistettiin 2.9. tuoreen TNS Gallupin toteuttaman Terveydenhuollon barometrin tulokset.

Julkaistu

Terveydenhuollon ammattilaisille, päättäjille, tutkijoille ja teknologian kehittäjille suunnatussa Linjanvetoa V-seminaarissa julkistettiin 2.9. tuoreen TNS Gallupin toteuttaman Terveydenhuollon barometrin tulokset. Barometri kokoaa suomalaisten mielipiteet hoidon tasa-arvoisuudesta, terveydenhuollon palveluiden laadusta sekä luottamuksesta tulevaisuuteen.

Barometrin mukaan Internet on suomalaisille toiseksi tärkein terveystiedon lähde ammattilaisten jälkeen. Suomalaiset olisivat myös valmiita käyttämään Internetin kautta tarjottavia terveydenhuollon palveluita paljon enemmän jos niitä olisi vain tarjolla. Ensimmäisen päivän aiheita olivat myös miten nettisukupolvea lähestytään sekä miten Internet ja media kannustavat terveisiin elämäntapavalintoihin.

Esillä myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten pullonkaulat 

Seminaarissa julkistetussa INNOTE-tutkimuksen raportissa selvitetiin uusien toimintamallien levittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mikkelin alueen tilaaja-tuottajamallikokeilua on käytetty raportin keskeisenä tutkimuskohteena. Uusien toimintamallien käyttöönotossa ei ole kyse pelkästään siitä, kuinka käyttökelpoinen uusi malli on. Käyttöönottoon liittyy myös poliittisia, kulttuurisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Tekes aikoo tarjota uusia työkaluja järjestelmätason innovaatioiden toteuttamiseen.

Lisätietoa:

>>Barometrin keskeiset tulokset
>>Innote-tiedote

Mistä on kyse?