archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

IPCC:n Pachauri näkee ilmastonmuutoksessa sekä kriisejä että mahdollisuuksia

IPCC:n puheenjohtaja Pachauri puhuu kannattavan biotalouden puolesta yhtenä kriisinhallintakeinona.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Joensuussa pidettiin tänään biotalouden ja ilmastonmuutoksen sekä kriisien ja resurssitehokkuuden näkökulmia pohtiva seminaari Changing climate – Is resource efficiency a way out of crisis. Seminaarissa puhunut YK:n asettaman Nobel-palkitun hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n puheenjohtaja, Rajendra K. Pachauri on toiveikas, sillä biotalous avaa uusia mahdollisuuksia. Ilman uusiutuvia luonnonvaroja kehityksen suunta ei kuitenkaan muutu. Pachauri puhuu kannattavan biotalouden puolesta myös Koli Forumissa syyskuussa.

”Ilman uusia toimia kaikilta mailta ilmastonmuutos etenee väistämättä. Sen seurauksena riski kasvaa, että erilaiset kriisit ja kamppailu niukkenevista luonnonvaroista, kuten puhtaasta vedestä, yleistyvät. Pelottavuudestaan huolimatta kriisit ovat myös mahdollisuus”, muistuttaa tämän hetken merkittävimpiin ilmastonmuutoksen asiantuntijoihin ja vaikuttajiin kuuluva tohtori Rajendra K. Pachauri.

Korkean teknologian ja koulutustason Eurooppa on Pachaurin mielestä avainasemassa kehitettäessä uusia keinoja ja käytänteitä, joilla niukoista luonnonvaroista saadaan entistä tehokkaammin, säästävämmin ja kekseliäämmin menetelmin hyötyä koko ihmiskunnalle. Pachauri muistuttaa, että tämä on haaste, jonka vastapainona on liiketaloudellisia mahdollisuuksia.

Resurssitehokkuus avainasemassa

”Resurssitehokkuus nousee keskeiseen asemaan kestävän kehityksen kannalta ja kriisien hallinnassa”, korosti kehitysministeri Heidi Hautala seminaarissa.

Kestävä kehitys edellyttää osallistuvaa ja työllistävää vihreää taloutta sekä luonnonvarojen kestävää hallintaa ja ympäristönsuojelua. Näin edistetään kehitystä ja ehkäistään luonnonvarojen käyttöön liittyviä kriisejä, pohti ministeri Hautala puheessaan. Resurssitehokkuus voi myös edistää toipumista kriiseistä ja vähentää riskejä palata uudestaan konfliktitilanteeseen.

Koli Forum kannattavan biotalouden puolesta

”Resurssitehokkuus, osana kestävää ja taloudellisesti kannattavaa biotaloutta, tulee olemaan myös kuukauden kuluttua järjestettävän Koli Forumin yksi keskeisistä teemoista”, toteaa Koli Forumin pääsihteeri, dosentti Liisa Tahvanainen.

”Luonnonvarojen säästävästä ja tehokkaammasta käytöstä on tulossa mittava haaste ja samalla mahdollisuus. Lisäämällä panostuksia resurssitehokkuutta parantaviin innovaatioihin tuomme työtä, euroja ja kansainvälistä kilpailukykyä. Sitra on ottanut resurssien ja luonnonvarojen viisaan käytön yhdeksi työnsä painopisteeksi ja tukee Koli Foorumin työtä”, toteaa johtaja Jukka Noponen Sitrasta.

IPCC:n uusi raportti tieteestä syyskuussa

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli julkaisee kolmiosaisen ilmastonmuutoksen arviointiraportin. Raportin ensimmäinen osa, joka käsittelee ilmastonmuutokseen liittyvää tiedettä, julkaistaan syyskuussa 2013. Raportin toinen ja kolmas osa sekä yhteenvetoraportti julkaistaan vuonna 2014. Edellinen arviointiraportti julkaistiin vuonna 2007.

Lue lisää Koli Forumin tiedotteesta.

Mistä on kyse?