archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kasvunvara-työkirja tarjoaa työkaluja käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämiseen

Asiakasymmärryksen parantaminen ja kysyntälähtöisten palvelujen kehittäminen ovat asioita, joita syventämällä saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja entistä parempaa palvelua.

Kirjoittaja

Lea Konttinen

Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Julkaistu

Kasvunvara – työkaluja parempaan palveluun -työkirja tarjoaa tietoa ja välineitä yrityksille palveluiden kehittämiseen. Käyttäjien kanssa yhteissuunnittelu mahdollistaa sen, että asiakas rakentaa yrityksen kanssa palvelukokemuksen, joka sopii hänen tarpeisiinsa. Tarinoiden ja hiljaisuuden Lestijoki-reitti on uusi konsepti, jonka luomisessa käyttäjillä on ollut keskeinen rooli.

Asiakasymmärryksen parantaminen ja kysyntälähtöisten palvelujen kehittäminen ovat asioita, joita syventämällä saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja entistä parempaa palvelua. Tähän tarpeeseen Sitra ja ProAgria Keskusten Liitto ovat tuottaneet Kasvunvara – työkaluja parempaan palveluun -työkirjan, joka sisältää askeleet, miten asiakasymmärrystä kasvatetaan ja miten palvelu muotoillaan houkuttelevaksi. Kirjan työvälineet muodostavat polun, jota seuraamalla pääsee syventämään omaa ymmärrystä asiakkaiden todellisista tarpeista ja kehittämään työkalujen avulla innovatiivisia palveluja.

– Liiketoiminnan kehittämisessä tulisi siirtyä tuotantolähtöisyydestä käyttäjille arvoa tuottavien ratkaisujen luomiseen ja markkinoiden kuunteluun, toteaa johtava asiantuntija Lea Konttinen Sitrasta.

Tuotteiden ja palveluiden kehittämisen keskiössä on kuluttajien arjen käytänteiden tunteminen. Käyttäjille arvo luovien ratkaisujen syntymiseen yhä useammin tarvitaan yhden yrityksen sijasta useampia toimijoita. Raja palvelun tuottajien ja kuluttajien välillä hämärtyy asiakkaiden ollessa usein osa palveluprosessia. Asiakkaat voivat jopa itse tuottaa tietyn osan palveluista tai luoda palvelutapahtumia yhdessä palvelun tuottajien kanssa.  

Käyttäjien kanssa kehittämässä Tarinoiden ja hiljaisuuden Lestijoki-reittiä

Vihreä talous ja luontoympäristöt mahdollistavat uudenlaiseen kysyntään perustuvaa liiketoimintaa. Luonnossa on paljon hyvinvointiin liittyviä ominaisuuksia ja elementtejä, joita voidaan hyödyntää ja muodostaa niihin uusia palveluja. Luontoympäristöistä löytyy tilaa, hiljaisuutta ja luonnonvaroja, joita hyödyntämällä uusia käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja voi syntyä.

Tarinoiden ja hiljaisuuden Lestijoki-reitti on palvelukonsepti, jossa yhdistyy hiljentymisen kokeminen, luonto, tarinat ja GPS-ohjattu liikkuminen. Lestijokivarren yrittäjien mahdollistaman palvelukonseptin kehittämisessä palvelumuotoilulla ja mallia testaavalla asiakasryhmällä on ollut keskeinen merkitys. Kumppanuuksien synnyttämisessä palveluintegraattorina toimineella Ekointernet Oy:llä on ollut puolestaan tärkeä rooli.

Julkaisun tiedot

Kasvunvara – työkaluja parempaan palveluun
Kirsti Manninen ja Outi Ugas (toim.)
Sitra ja ProAgria Keskusten Liitto, 2012, Helsinki.
ISSN ProAgria Keskusten Liiton julkaisuja 1120
ISSN-L 1798-5307
ISSN 1798-5307 (painettu), ISBN 978-951-808-230-2
ISSN 1798-5315 (verkkojulkaisu), ISBN 978-951-808-231-9

Lisätietoja

Hankkeen verkkosivuilta voit ladata tai tilata julkaisua.

Lea Konttinen, Sitra
etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. 040 546 6428

Kasvunvara-työkaluja parempaan palveluun:
Pentti Meriläinen, ProAgria Keskusten Liitto
etunimi.sukunimi@proagria.fi, puh. 020 747 2483

Tarinoiden ja hiljaisuuden Lestijoki-reitti:
Jarmo Halonen, Ekointernet Oy
etunimi.sukunimi@ekoportti.fi, puh. 050 538 5795