archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kirja ”Yliopistojen kolmas tehtävä” julkaistiin

Yliopistojen kolmas tehtävä korostaa opetuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä

Julkaistu

Lehdistötiedote 14.4.2004 Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole luonteeltaan tehtävä, vaan se on tapa tarkastella yliopistojen toimintaa taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta. Näin todetaan Sitran julkistamassa kirjassa Yliopistojen kolmas tehtävä? Kirja pohjautuu Sitran hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli laajentaa keskustelua yliopistojen kolmannesta tehtävästä ja esittää uusia keskustelun avauksia.      

Hanke toteutettiin asiantuntijaseminaarien muodossa ja niihin osallistui kuusikymmentä alan asiantuntijaa ja vaikuttajaa. Yliopistojen rooli uuden tiedon tuottajana ja siihen perustuvan opetuksen antajana on nostanut yliopistot tietoperustaisen talouden ytimeen. Yhteiskunnassa mielenkiinto on lisääntynyt yliopistojen ja ympäröivän yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen. Perustutkimuksen ja korkeimman opetuksen ohella on alettu puhua yliopistojen kolmannesta tehtävästä – ympäröivän yhteiskunnan kehityksen tukemisesta.  – Yliopiston yhteiskunnallinen tehtävä ei ole uusi, vaan koko yliopistoinstituution syntyyn ja kehitykseen sisäänrakennettu tekijä. Kysymys on siitä, miten ja missä laajuudessa se kulloinkin on toteutunut ja toteutuu, toteaa yksi kirjan kirjoittajista Erkki Kaukonen Tampereen yliopistosta. Yliopistoihin ja niiden toimintoihin kohdistuu moninaisia odotuksia ja intressejä.  Ulkoisesti rahoitetun tutkimustoiminnan ja erilaisten palvelutehtävien vahvistuminen ovat synnyttäneet yliopistoihin erillisiä yksiköitä, keskuksia ja instituutteja.  Yliopiston eri toimintojen samanaikainen ja tasapainoinen kehittäminen sekä johtaminen vaatii nykyistä strategisempaa otetta, kirjan kirjoittajat toteavat.  Yritykset haluavat yliopistoista osaajia innovaatioiden sijaan. Koulutuksen laadun varmistaminen onkin yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tärkein tehtävä. Kärkiyritykset odottavat yliopistoilta ennen kaikkea korkeatasoista, strategista perustutkimusta. Lukuisat kotimaiset ja kansainväliset esimerkit osoittavat, että korkeatasoinen tutkimus ja opetus sekä aktiivisuus tulosten kaupallistamisessa pikemminkin vahvistavat kuin heikentävät toisiaan.

Julkaisun tiedot Yliopistojen kolmas tehtävä? Kari Kankaala, Erkki Kaukonen Pirjo Kutinlahti, Tarmo Lemola, Mika Nieminen ja Jussi Välimaa. Sitra 264. ISBN 951-37-4195-8, ISSN 0785-8388 (Sitra). Edita Publishing Oy. Helsinki 2004. Hinta 22 euroa. Myynti: Editan asiakaspalvelu, puh. 020 450 05, Edita-kirjakauppa (Annakatu 44, Helsinki), puh. 020 450 2566 ja kirjakaupat kautta maan.

Lisätietoja Sitra, Timo Hämäläinen, puh. 050 502 4900 Professia Oy, Kari Kankaala, puh. 050 351 3020    

Mistä on kyse?