archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuinka parantaa tutkimus- ja arviointitiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa?

Politiikkatoimien vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin on useissa eri yhteyksissä todettu olevan Suomessa puutteellista. Myös OECD kiinnitti asiaan huomiota keväällä 2010 julkaistussa Suomen julkisen hallinnon arvioinnissaan. Maassamme ei ole järjestelmää tai menettelytapoja, jotka varmistaisivat sen, että kaikkein merkittävimmissä hallituksen uudistushankkeissa toteutettaisiin ennakollinen ja jälkikäteinen arviointi. Kenelläkään ei myöskään ole kokonaisvastuuta arviointijärjestelmän kehittä

Julkaistu

Uutinen 23.09.2010

Politiikkatoimien vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin on useissa eri yhteyksissä todettu olevan Suomessa puutteellista. Myös OECD kiinnitti asiaan huomiota keväällä 2010 julkaistussa Suomen julkisen hallinnon arvioinnissaan. Maassamme ei ole järjestelmää tai menettelytapoja, jotka varmistaisivat sen, että kaikkein merkittävimmissä hallituksen uudistushankkeissa toteutettaisiin ennakollinen ja jälkikäteinen arviointi. Kenelläkään ei myöskään ole kokonaisvastuuta arviointijärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä.

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman tilaaman kansainvälisen Alankomaihin, Tanskaan ja Iso-Britanniaan kohdentuneen selvityksen tulokset osoittavat, että kaikista tutkituista maista on löydettävissä käytäntöjä, joista on opittavaa Suomessa toteutettavassa kehittämistyössä. Tärkeimmät havainnot liittyvät tutkimus- ja arviointitiedon välittämiseen poliittisille päättäjille, tutkijoiden ja päättäjien vuorovaikutuksen edistämiseen ja ennakolliseen vaikuttavuusarviointiin.  

Tutkimustiedon ja vaikuttavuusarviointien käyttö poliittisessa päätöksenteossa – Kokemuksia Alankomaista, Tanskasta ja Iso-Britanniasta, Pivotal Consulting Oy, VTT Markku Harrinvirta, (19.8.2010, pdf)

Tutkimustiedon ja vaikuttavuusarviointien käyttö poliittisessa päätöksenteossa – Kokemuksia Alankomaista, Tanskasta ja Iso-Britanniasta, Pivotal Consulting Oy, VTT Markku Harrinvirta, (19.8.2010 PowerPoint, pdf)

Lisätietoa:

johtava asiantuntija Sari Heinonen-Lindqvist, puh. 045-262 4930, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?