uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Kuntamaisema Oy aloitti toimintansa

Sitra, Raision kaupunki ja Nordic Healthcare Group Oy ovat perustaneet uuden yrityksen, Kuntamaisema Oy:n. Yritys jatkaa Sitran Terveydenhuollon ohjelman Maisema-hankkeissa aloitettua työtä kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteiden ja kustannusten hallitsemiseksi.

Julkaistu

Sitra, Raision kaupunki ja Nordic Healthcare Group Oy ovat perustaneet uuden yrityksen, Kuntamaisema Oy:n. Yritys jatkaa Sitran Terveydenhuollon ohjelman Maisema-hankkeissa aloitettua työtä kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteiden ja kustannusten hallitsemiseksi.

– Aikaisemmat hyvät kokemuksemme MAISEMA-hankkeiden toimivuudesta saa nyt jatkoa Kuntamaisema Oy:n toiminnan kautta. Kunnilla on PARAS-hankkeen myötä suuri tarve saada tukea sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan taloudelliseen ennustettavuuteensa. Terveydenhuollon ohjelmassa etsimme uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi. MAISEMA-hankkeissa käytetyn Raision mallin hyödyntäminen kuntien terveydenhuollon käytäntöjen kehittämisessä on selkeästi sitä, kertoo Sitran Terveydenhuollon ohjelman johtaja Hannu Hanhijärvi.

Sitran Terveydenhuollon ohjelman MAISEMA-hankkeet ovat pureutuneet talouden hallintaan 21 kunnassa. Hankkeissa on käytetty ns. Raision mallia ja avattu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset läpinäkyviksi ja eri kuntien kesken vertailukelpoisiksi tiedoiksi. Hankkeissa on osoitettu, että eri kuntien välillä kustannuksissa on suuria eroja ja että kustannustehokkailla toimintatavoilla resursseja voidaan käyttää entistä tehokkaammin. Lisäksi Maisema-selvitykset ovat nostaneet esille hyviä toimintatapoja ja osoittaneet tilaaja-tuottajamenettelyn vahvat puolet.

– Hankkeiden myötä kuntien kysyntä mallia kohtaan kasvoi niin suureksi, ettei kysyntään vastaaminen Sitran Terveydenhuollon ohjelman puitteissa ollut enää mahdollista. Yhtiömuotoisen toiminnan suunnittelu aloitettiin vuoden 2007 lopussa ja yhtiö, Kuntamaisema Oy, perustettiin 30.4.2008, jatkaa Hanhijärvi.

Kuntamaisema keskittyy kuntien sosiaali- ja terveystoimeen

Kuntamaisema Oy:n toimitusjohtajana toimii Eero Vaissi. Hän on toiminut Raision kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajana ja hänellä on merkittävä rooli Maisema-mallin edeltäjän Raision mallin kehittäjänä. Hän on toiminut myös Sitran Maisema-hankkeiden vastuukonsulttina.

Kuntamaisema Oy tarjoaa pääasiassa kahdenlaisia palveluja, joista ensimmäinen on kuntien kesken suoritettava vertaisarviointi eli benchmarking. Benchmarkingin avulla selvitetään kunnan sosiaali- ja terveystoimenpalvelujen nykytila. Vertailu tuo tietoa sekä kunnan sisäisestä toiminnasta että erityisesti siitä miten kunta sijoittuu palvelujen kustannustehokkuuden vertailussa muihin verrokkikuntiin nähden.

Toiseksi Kuntamaisema tarjoaa asiakkailleen myös Maisema-työkaluksi nimettyä toimintamallia, jolla kunnat voivat resurssitaulukoiden pohjalta tehdä talousarviot ja johtaa kunnan sosiaali- ja terveystoimen sekä päivähoidon toimintaa, kertoo Vaissi yrityksen toiminnasta.

Toiminnan käynnistysvaiheessa yhtiö keskityy kuntien sosiaali- ja terveystoimeen, mutta tuotekehitystyö muiden hallintokuntien osalta on jo aluillaan. Tavoitteena on mahdollistaa sekä Maisema-työkalun käyttö että vertaisarviointi kaikkien kunnan palvelujen osalta lähitulevaisuudessa.

Lisätietoa

Sitra
Terveydenhuollon ohjelman johtaja, Hannu Hanhijärvi, puh. (09) 6189 9440, etunimi.sukunimi@sitra.fi.

Kuntamaisema Oy
Toimitusjohtaja Eero Vaissi, puh. 0400 780 729
etunimi.sukunimi@kuntamaisema.fi

www.kuntamaisema.fi

Mistä on kyse?