uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Kysely: Teollisuus­yritysten ilmasto­asenteet lipuvat hitaasti eteenpäin – erityisesti suuret yritykset muutoksen ajureita

Peräti 85 prosenttia suomalaisista teollisuusyrityksistä pitää ilmastonmuutosta toiminta­ympäristöönsä nyt tai tulevaisuudessa vaikuttavana tekijänä, selviää Sitran tuoreesta kyselytutkimuksesta. Samaan aikaan tulokset kuitenkin osoittavat, että tällä hetkellä vain vajaa puolet kaikista yrityksistä pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisiä tuotteita ja ratkaisuja merkittävänä strategisen kilpailukyvyn lähteenä.

Kirjoittaja

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

YK:n ilmastokokouksessa Madridissa neuvoteltiin edelliset kaksi viikkoa ilmastonmuutoksen hillintään tarvittavista keinoista. Paineet suurempiin päästövähennyksiin kasvavat, ja yrityksillä on keskeinen rooli ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Edelläkävijäyritysten ratkaisut myös mahdollistavat siirtymisen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Koska ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemisen ennakoidaan muodostavan valtaisat markkinat tulevaisuudessa, Sitra selvitti, näkeekö suomalainen teollisuus hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden kilpailutekijänä.

84 prosenttia suomalaisista teollisuusyrityksistä pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisiä tuotteita tärkeänä strategisen kilpailukyvyn lähteenä nyt tai tulevaisuudessa, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 75. Jopa suurempi osuus yrityksistä (85 %) pitää ilmastonmuutosta toimintaympäristöönsä nyt tai tulevaisuudessa vaikuttavana tekijänä. Molempien kysymysten kohdalla kuitenkin myös merkittävä ryhmä yrityksiä näki asian tärkeänä vasta tulevaisuudessa.

{ __(’Sorry, your browser does not support inline SVG.’) }

Liikuta palkkia kuvan päällä

”On tietysti hieman huolestuttavaa, ettei edelläkävijähalukkuutta ole vielä niin paljoa siihen nähden, miten tärkeäksi asia nähdään tulevaisuudessa”, asiantuntija Samuli Puroila Sitrasta sanoo.

Tulokset käyvät ilmi Sitran Taloustutkimus Oy:llä teettämästä kyselystä, johon vastasi yli 500 suomalaisten teollisuusyritysten johtajaa tai asiantuntijaa loka-marraskuun vaihteessa. Kysely toteutettiin edellisen kerran viisi vuotta sitten.

{ __(’Sorry, your browser does not support inline SVG.’) }

Liikuta palkkia kuvan päällä

”Sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin että sen tuomiin ratkaisuihin uskovien yritysten osuus on kasvanut hieman viidessä vuodessa, eli suunta on oikea. Yrityspäättäjien asenteet ovat muuttuneet kuitenkin yllättävän hitaasti, ottaen huomioon kuinka paljon enemmän tiedämme ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tarpeesta nopeille ilmastotoimille”, sanoo Puroila.

”Yrityksillä ja teollisuudella on keskeinen rooli ratkaisujen kehittäjänä, ja on varmaa, että vähäpäästöisten ratkaisujen markkinat kasvavat tulevaisuudessa merkittävästi. Siksi on tärkeää, että yritykset ovat mukana muutoksessa ja tutkivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia liiketoimintaansa jo hyvissä ajoin”, Puroila jatkaa.

Suuret yritykset ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti

Suuret yritykset erottuvat selvästi koko vastaajajoukon tuloksista. Yli 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä peräti 54 prosenttia pitää ilmastonmuutosta jo tällä hetkellä todella merkittävänä yrityksen toimintaympäristöön vaikuttavana tekijänä. Vastaavasti vain neljä prosenttia suurista yrityksistä ei pidä ilmastonmuutosta lainkaan merkittävänä.

Lähes kaikki suuret yritykset (98 %) pitävät hiilineutraaliutta ja vähähiilisiä tuotteita tärkeänä strategisen kilpailukyvyn lähteenä nyt tai tulevaisuudessa.

Suurissa yrityksissä asenteiden muutos on ollut voimakasta aiempaan tutkimukseen verrattuna, sillä vuonna 2015 vain 22 prosenttia piti ilmastonmuutosta todella merkittävänä toimintaympäristöön vaikuttavana tekijänä.

Vakava suhtautuminen ilmastonmuutokseen näkyy myös suurten yritysten toiminnassa. Toiminnan hiilijalanjäljen mittaaminen on selvästi yleisempää suuryrityksissä (74 % mittaa) kuin koko vastaajajoukossa (25 % mittaa). Suuryritysten aktiivisuus näkyy lisäksi hiilikädenjäljen eli yrityksen tuottaman ilmastohyödyn mittaamisessa – suuryrityksistä 28 prosenttia kertoo mittaavansa hiilikädenjälkeä, kun vastaava osuus koko vastaajajoukosta on 14 prosenttia. Lisäksi suurista yrityksistä 60 prosenttia tavoittelee hiilidioksidipäästöjen tai hiilijalanjäljen vähentämistä ja 38 prosenttia hiilineutraaliutta.

”On hienoa nähdä, että suurissa yrityksissä ilmastonmuutokseen on jo herätty, ja siihen kiinnitetään huomiota strategisen kilpailukyvyn lähteenä. Suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet tehdä vähäpäästöisyydestä kilpailuetu kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla, ja tämän käsityksen toivoisi leviävän seuraavaksi myös kasvuhaluisiin pienempiin yrityksiin”, Puroila muistuttaa.

Elintarviketeollisuudessa tapahtunut merkittävä muutos

Toimialoittain tarkasteltuna erityisesti energiateollisuuden yritykset mieltävät ilmastonmuutoksen vaikutuksen toimintaympäristöönsä merkittäväksi ja pitävät hiilineutraaliutta ja vähähiilisiä ratkaisuja tärkeänä oman strategisen kilpailukykynsä lähteenä. Seuraavaksi merkittävimpinä nämä asiat mielletään ympäristöalalla, kemianteollisuudessa sekä metsä- ja paperiteollisuudessa.

”Elintarviketeollisuudessa voidaan havaita merkittävä muutos viiden vuoden takaiseen, kun sekä ilmastonmuutoksen merkitys että siihen ratkaisujen tuottaminen mielletään entistä tärkeämmiksi. Tätä varmasti selittää kuluttajien asenteissa tapahtuneet muutokset, jotka taas näkyvät esimerkiksi kasviproteiinituotteiden kasvaneena kysyntänä”, Puroila arvioi.

Katso myös

Samuli Puroilan kommentti: Mitä teollisuusyritysten ilmastokyselyn tulokset kertovat? 

Mistä on kyse?