archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Laajat pilotit tuottivat arvokasta tietoa soten uudistamiseen

Palvelupaketteihin liittyvä pilottikokonaisuus on Sitran historian laajin. Se toteutettiin yhdessä kunnallisten toimijoiden, STM:n ja satojen asiantuntijoiden kanssa.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Palvelupaketit tuovat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen ja johtamiseen merkittävää hyötyä, kuten palvelujen valtakunnallisen vertailtavuuden, asiakasnäkökulman korostumisen, kokonaiskäsityksen kustannuksista ja mahdollisuuden asettaa palveluille mitattavia tavoitteita. Näin arvioivat Sitran laajaan palvelupakettien pilottihankekokonaisuuteen osallistuneet sote-toimijat ylihuomenna perjantaina esiteltävässä raportissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteina on jo pitkään ollut muun muassa palvelujen integraatio ja sirpaleisen järjestelmän kehittäminen entistä asiakaslähtöisemmäksi ja kustannustehokkaammaksi. Samaan aikaan maailma muuttuu nopeasti: muun muassa digitalisaatio, väestön ikääntyminen, entistä yksilöllisempi lääketiede ja erilaiset omahoitoratkaisut muuttavat soten toimintaympäristöä lähivuosina ja -vuosikymmeninä merkittävästi, samoin asiakkaiden valinnanvapauden laajentuminen. Siksi palvelujärjestelmän tulee olla uudistumiskykyinen, eli pystyä ennakoimaan edessä olevia muutoksia ja myös reagoimaan niihin.

Näitä haasteita ja mahdollisuuksia yhdistää kasvava tarve sote-järjestelmän kokonaisvaltaiselle tietojohtamiselle. Pilottihankkeiden perusteella palvelupaketit ovat hyvä työkalu tietojohtamiseen ja järjestelmän ohjaamiseen sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti (katso tiivistelmä pilottien kokemuksista tästä).

”Palvelupaketit on työkalu, jolla eri toimijoita voidaan vertailla kustannusten ja vaikuttavuuden osalta. Sote-uudistuksen monituottajamalli edellyttää tätä vertailtavuutta sekä kaikkien palveluiden että kaikkien tuottajien osalta”, sanoo johtava asiantuntija Eveliina Huurre Sitrasta.  

Sitran historian laajin pilottikokonaisuus tuotti ainutlaatuisia tuloksia

Palvelupaketit on suunniteltu erityisesti palvelujen järjestämisvastuussa olevien maakuntien ja tuottajien välisen ohjauksen ja raportoinnin työkaluksi. Niitä voidaan käyttää myös seurantaan ja vertailuun. Palvelupaketit ovat kansallisesti yhtenäinen tapa raportoida muun muassa palvelujen kustannuksista, laadusta, asiakastyytyväisyydestä ja vaikuttavuudesta sekä järjestelmän uudistumiskyvystä sekä palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Paketit voivat myös osaltaan edistää sote-uudistuksen keskeistä tavoitetta sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta.

Palvelupaketteihin liittyvä pilottikokonaisuus on Sitran historian laajin. Se toteutettiin yhteistyössä kunnallisten toimijoiden ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.  Palvelupaketteja on myös ollut kommentoimassa useita satoja muita asiantuntijoita hallinnosta, sote-palveluiden tuotannosta, elinkeinoelämästä, tutkimusorganisaatioista ja järjestöistä Palvelupaketteja on kahdenlaisia: maakunnallisia ja kansallisia. Maakunnalliset paketit ovat järjestäjän vastuulla, kun taas kansallisten pakettien palvelut järjestetään ja koordinoidaan valtakunnallisesti.

Esimerkiksi Etelä-Karjalan terveys- ja sosiaalipiiri Eksotessa palvelupaketit tuottivat ennen saavuttamattomissa ollutta tietoa asiakasmääristä ja palvelujen kustannuksista ja niiden jakautumisesta muun muassa lasten ja nuorten palveluissa ja toisaalta ikäihmisten hoiva- ja hoitopalveluissa (ks. liite). Tämän kaltaista asiakasryhmittäin tuotettua tietoa, jossa eri rahoituskanavien ja palveluntuottajien tiedot on yhdistetty toisiinsa, ei aiemmin ole ollut saatavilla.

Uudistumiskyvystä palvelujärjestelmän pysyvä ominaisuus

Palvelupakettien valtakunnallisesti yhtenäisen rakenteen vuoksi palvelukokonaisuuksia pystytään myös ensi kertaa vertailemaan alueittain ja käyttämään tätä tietoa myös valtakunnallisen päätöksenteon tukena. Palvelujen tuottamisen tapoihin ja organisoimiseen palvelupakettimalli ei ota kantaa.

”Nopeasti muuttuvassa maailmassa uudistumiskyvyn on oltava sote-palvelujärjestelmän pysyvä ominaisuus, eikä mikään erillinen projekti, joka alkaa ja loppuu. Tarvitsemme myös uudenlaista, tietoon perustuvaa johtajuutta, kykyä seurata muutosta ja asettaa mitattavissa olevia tavoitteita. Muuten uudistuminen ei yllä palvelujärjestelmän rakenteista palveluja tuottavien alan ammattilaisten toiminta- ja ajattelumalleihin asti”, Sitran johtava asiantuntija Lea Konttinen sanoo.

Palvelupakettipilottien loppuraportti esitellään perjantaina 17.6. Finlandia-talolla pidettävässä Tiedosta tekoihin -tilaisuudessa, josta lisätietoja löytyy täältä. Palvelupakettien käyttöönoton käsikirjan ensimmäisen version löydät puolestaan täältä.

Median ilmoittautumiset tilaisuuteen: jukka.vahti@sitra.fi

Lisätiedot:

Päivi Sillanaukee
, kansliapäällikkö, STM, paivi.sillanaukee@stm.fi, puh. puh. 02951 63356
Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, STM, tuomas.poysti@stm.fi, puh. 02951 63012

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?