archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lapsista terveitä aikuisia järkevällä ruokailulla

Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelman hankkeessa selvitetään, miten lasten ruokailutottumuksiin voitaisiin vaikuttaa.

Julkaistu

Sitra yhdistää julkiset ja yksityiset toimijat

Tiedote 27.9.2006

Suomea pidetään kouluruokailun mallimaana. Lastemme hyvinvointiin on vuosikymmeniä panostettu. Silti saamme viestejä lihovista ja väsyneistä lapsista, reikiintyvistä hampaista, veltoksi kasvaneista alokkaista ja syömishäiriöisistä tytöistä. Syyttävä sormi osuu milloin elintarviketeollisuuteen, milloin kuntapäättäjiin, kiireisiin vanhempiin tai mediaan. Järjestöiltä perätään vaikuttavampaa toimintaa.    

Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn Järkipalaa-hanke kokoaa toimijat yhteen selvittääkseen, missä mennään ja millä toimilla voidaan vaikuttaa lasten ruokailutottumuksiin.  

Koululaisten ravitsemus- ja välipalahanke ”Järkipalaa” tukee ERAn tavoitetta nostaa Suomi terveellisen ravitsemuksen mallimaaksi. Ohjelma tähtää sekä kansainvälisen kilpailukyvyn että kansanterveyden parantamiseen. Koululaisten hankkeessa kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Sitra rahoittaa hanketta yli 1,5 miljoonalla eurolla tulevien 2-3 vuoden aikana. Arvokkaan lisäpanoksen tuo monien toimijoitten samaan tavoitteeseen tähtäävä työ. 
 
Järkipalaa-hanke toteuttaa terveys- ja ravitsemustutkimusta, terveellisten tuotteiden tuotekehitystä, toimenpiteitä pilottikouluissa, viestintää ja kokeiluhankkeita. Kaikkien näiden vaikuttavuutta seurataan. Tutkittuja, hyviä toimintamalleja tullaan aikanaan monistamaan. Hanke synnyttää vientikelpoisia konsepteja ja vahvistaa Suomea hyvän kouluruokailun mallimaana.  

– Sitran päätös satsata ERA-ohjelmassa lapsiin ja nuoriin lähtee siitä tosiasiasta, että elämäntavat opitaan lapsena. Taustalla on huolestuttavia tietoja siitä, että mallikkaana pidetyn kouluruokailumme perusta on murenemassa. Ruokailun arvostuksen puute näkyy myös kotona syömisessä, ohjelmajohtaja Anu Harkki sanoo.  – Hankkeemme taustalla on toisaalta halu yhdistää toimijoita ja näin tukea suomalaista elintarviketeollisuutta kehittämään maistuvia ja terveellisiä välipaloja, joilla on kysyntää myös maailmalla, Harkki jatkaa.  

Tietoa ja yhteistyötä lisää  

Järkipalaa-hankkeessa tutkitaan eri-ikäisten peruskoululaisten ruokailua. Terve Kuopio-hankkeen puitteissa testataan keinoja vaikuttaa 6-7-vuotiaisiin. Tutkimuksen johtajan professori Timo Lakan mukaan Kuopion hankkeessa testattavia keinoja ovat mm. vanhempiin, sisaruksiin ja kaveripiiriin kohdistuva ravitsemusneuvonta, lapsille tarjottavien aterioiden ja välipalojen muuttaminen ja esimerkiksi erilaisten pelien käyttö lasten innostamiksi terveellisen ruoan ja liikunnan pariin.

Tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia lasten ravitsemuksessa ja liikuntatottumuksissa ja siten ehkäistä lihavuutta ja siihen liittyviä sairauksia lapsuudessa ja vielä aikuisiässäkin.    

Kansanterveyslaitoksen tutkimusryhmä vastaa 7.–9. vuosiluokkiin kohdistuvista toimenpiteistä. Oulun yliopiston hammaslääketieteellisen tiedekunta tutkii kouluissa keinoja, joilla käännetään lasten hammasterveyden huono suunta. Viidessä koulussa ympäri Suomea tapahtuvia interventioita eli vaikuttamistoimenpiteitä toteuttavat käytännössä Leipätiedotus ja Sydänliitto. 
– Teemme yläkoululaisten parissa ensin terveys- ja ravitsemustutkimuksen, tutkimusprofessori Pirjo Pietinen Kansanterveyslaitokselta kertoo.  

Hän pitää hämmästyttävänä, että maassamme ei ole luotettavaa koottua tietoa koululaisten terveydestä.
– Ennen kuin alamme kokeilla vaikuttamiskeinoja, pitää tietää missä nyt ollaan. On korkea aika herätä siihen, millaisia pitkän aikavälin vaikutuksia kouluissakin yleinen limsan ja karkin ahminta saa aikaan sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. Sitran mukaantulo rahoittajaksi mahdollistaa tieteellisen lähtötasoselvityksen ja laajojen toimenpidekokeilujen tekemisen, Pietinen sanoo.  

Yrityksetkin mukana

HK Ruokatalo Oy, Valio Oy, Vaasan & Vaasan Oy, Raisio Oyj ja Sodexho Oy ovat olleet mukana Järkipalaa-hankkeen suunnittelussa. Yritykset tuovat koululaisten käyttöön uusia tuotteita, joiden kiinnostavuus ja terveysvaikutukset tutkitaan. Yritykset pitävät tärkeänä sekä verkostoitua että saada tutkittua tietoa, jonka avulla he voivat kehittää hyvää uutta syötävää.

– Tällä hankkeella terveellisiä elintarvikkeita kehittävät elintarvikeyritykset haluavat myös osoittaa, että terveellinen voi maistua hyvältä, keittiömestari ja HK Ruokatalon luova johtaja Jyrki Sukulapainottaa. – Järkiruoka on hyvän makuista ja terveellistä, eihän sitä järkevä ihminen täällä tai maailmalla muuten syö.  

Järjestöt vievät viestiä aikuisille

Kohtuullisuuden ja ruokarytmin sanoma on yhteinen kaikille hankkeessa mukana oleville. Suomalaisilla järjestöillä on pitkät ja kunniakkaat perinteet ravitsemusvalistajina, mutta uusi yhteistyö vahvistaa tätäkin työtä. Alkuvaiheessa koululaisten Järkipalaa-hankkeessa halutaan vaikuttaa lasten ympärillä oleviin aikuisiin, jotta he muistavat lasten ruokailun tärkeyden ja antavat sille arvoa. Se merkitsee konkreettisesti sitä, että tulevaisuudessa ruokaan panostetaan enemmän niin kodeissa kuin kouluissakin. Järkipalaa-hanke muistuttaa viestinnän yhteistyökumppani Sydänliiton tunnuslauseen sanoin: ”Pieni ottaa isosta mallia – myös ruokailussa!”  

Lisätietoja

Sitra, Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA
Ohjelmajohtaja Anu Harkki
etunimi.sukunimi@sitra.fi
Puh. (09) 6189 9458, 050 431 1651  

Projektipäällikkö Markku Mikola
etunimi.sukunimi@sitra.fi
Puh. (09) 6189 9552, 040 7718030  

Viestintäasiantuntija Seija Kurunmäki  
seija.kurunmaki@kuule.fi
Puh. 0400 460 894  

Kansanterveyslaitos
Tutkimusprofessori Pirjo Pietinen 
etunimi.sukunimi@ktl.fi
Puh. (09) 474 41, 040 5528506 

Koululaisten ravitsemus- ja välipalahanke ”Järkipalaa” toteutetaan vuosina 2006–2009  osana Sitran ERA-ohjelmaa,  jolla yhteistyössä rakennetaan Suomesta terveellisen ravitsemuksen mallimaata. Järkipalaa-hankkeessa julkinen ja yksityinen sektori tekevät monipuolista yhteistyötä, jotta terveistä lapsista kasvaisi terveitä aikuisia.  

Hankkeessa tehdään tutkimuksia, interventioita ja kehityshankkeita lasten terveyden tutkimiseksi ja vaikuttavien parannuskeinojen löytämiseksi. Parantamisen kohteena ovat ravitsemus, hammasterveys ja liikunta.   Erityishuomio kiinnitetään kouluaikaisen ruokailun parantamiseen ja välipalojen terveellisyyteen. Hanke antaa yrityksille mahdollisuuksia terveyttä edistävien tuotteiden ja konseptien kehittämiseen ja vientiin.    

Hankkeessa ovat mukana Kansanterveyslaitos, Kuopion yliopisto, Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos, VTT, Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Terveyden edistämisen keskus, Suomen Sydänliitto ry, Leipätiedotus ry, Valio Oy, Raisio Oyj, HK Ruokatalo Oy, Vaasan & Vaasan Oy ja Sodexho Oy.

Mistä on kyse?