archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Leikkaustoiminnan kehittäminen parantaa hoidon saatavuutta ja tuottavuutta

HUS:n leikkaustoiminnan tehokkuuteen ja toimivuuteen keskittyneen tuoreen tutkimus- ja kehittämishankkeen mukaan päiväkirurgian lisäämispotentiaali on yli kolmannes nykyiseen verrattuna.

Julkaistu

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) leikkaustoiminnan tehokkuuteen ja toimivuuteen keskittyneen tuoreen tutkimus- ja kehittämishankkeen mukaan päiväkirurgian lisäämispotentiaali on yli kolmannes nykyiseen verrattuna. Myös tekonivelkirurgiassa voidaan saavuttaa noin 15 %:n säästöt, kun eri yksiköiden parhaat käytännöt otetaan kaikkien käyttöön.

Nyt tehty tutkimus- ja kehittämishanke tuo lisätietoa toimialan kehittämisen tueksi. Tavoitteenamme on lisätä toiminnan tuottavuutta 2-3 % joka vuosi. Siihen tarvitaan yhtenäisiä toiminnan ohjausjärjestelmiä, sekä sellaisia tieto- ja kustannuslaskentajärjestelmiä, jotka tukevat laadukkaaseen toimintaan pyrkimistä. Myös kannustavien palkkausjärjestelmien ja johtamismallien kehittäminen auttaa meitä entistä tehokkaampaan palvelutuotantoon, toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS:sta sanoo.

– HUS:n Operatiivisen tulosyksikön, Nordic Healthcare Group Oy:n ja Sitran toteuttama yhteistyöhanke oli lajissaan ensimmäinen, mutta toivomme, että tämän tyyppinen yhteistyö voisi jatkua. Tarvitsemme tutkittua tietoa prosessiemme kehittämisen pohjaksi jatkossakin, Nenonen lisää.

Päiväkirurgia hoitaa yhä useamman potilaan

Tutkimuksen mukaan päiväkirurgian (leikkaus, jossa potilas kotiutuu saman päivän aikana) lisäämispotentiaali on yli kolmannes nykyiseen verrattuna HYKS-sairaaloissa. Vuositasolla se tarkoittaa noin 2700 leikkausta enemmän.

– Leikkaussaleissa on todellista potentiaalia. Yhä useampi asiakas voidaan hoitaa päiväkirurgiassa. Päiväkirurgiset toimenpiteet ovat vuodeosaston kautta tehtäviin toimenpiteisiin verrattuna huomattavasti edullisempia. Niiden päivittäistä tuotantoa voidaan toiminnan kehittämisellä huomattavasti myös kasvattaa nykyisestä, tiimiä kohden keskimäärin 3-4 toimenpiteestä / päivä, tutkimuksen asiantuntijana toiminut analyytikko Paulus Torkki Nordic Healthcare Group Oy:stä sanoo.

– Vertaamalla toimintaa ja ottamalla oppia parhaista toimintatavoista voidaan saada merkittäviä säästöjä. Päiväkirurgian tuottavuutta voidaan nostaa myös toimenpiteiden tehokkaalla ryhmittelyllä niin sairaaloiden välillä kuin niiden sisälläkin. Näillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa myös leikkaustiimien käytön tämän hetkisiin suuriin päivittäisiin vaihteluihin, jatkaa Torkki.

Tekonivelkirurgia parantaa potilaan elämänlaatua

Tekonivelkirurgia on toimenpiteenä kallis, mutta vaikuttava toimenpide asiakkaan elämänlaadun kohentamisessa.

– HUS-alueella tehdään kuudessa sairaalassa tekonivelleikkauksia, ja toimenpiteet ovat jakaantuneet useille lääkärille. Myös hoitojaksojen kestot ja kotiin pääsy vaihtelevat eri yksiköiden välillä suuresti, Torkki kertoo tutkimuksen havainnoista.

– Pelkästään eri yksiköiden parhaita käytäntöjä hyödyntämällä voitaisiin HUS-alueella saavuttaa noin 15 %:n säästöt. Myös toimenpiteet miten instrumentaatioiden (tekonivel ja siihen liittyvä välineistö) ja proteesivarastojen hallintaa voidaan keskittää tuo merkittäviä säästöjä, Torkki jatkaa.

Toimintamalleja kehitetään jatkuvasti

HUS-alueella toimintoja kehitetään jatkuvasti, ja tutkimuksen tuloksia on jo alettu hyödyntää.

– Operatiivisen tulosyksikön näkökulmasta tutkimus- ja kehityshanke antaa arvokasta tietoa kirurgisen toiminnan jatkokehittämiselle. Ne tulevat ohjaamaan alueellisia järjestelyjä. Leikkaussalien toiminnanohjauksen yhdenmukaistaminen ja parhaita käytäntöjä hyödyntävä yhtenäinen päiväkirurginen toimintamalli tulevat edistämään potilaiden hoitoon pääsyä ja parantamaan tuottavuutta. Tekonivelkirurgian keskittäminen on jo aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, operatiivisen tulosyksikön johtaja Reijo Haapiainen sanoo.

Tutkimus- ja kehittämishanketta on rahoittanut HUS:n ohella myös Sitran Terveydenhuollon ohjelma, jonka toiminnan tavoitteita hankkeen toteutus tukee.

– Etsimme tällaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla sellaisia keinoja ja ratkaisuja, joilla terveydenhuollon toimintaa voidaan tehostaa ja asiakkaan palvelua parantaa. Parhaiden käytäntöjen tunnistaminen, kehittäminen ja niiden käyttöönotto yli sairaanhoitopiirirajojen auttaa asiakkaita parhaaseen mahdolliseen hoitoon ja palveluun, Sitran Terveydenhuollon ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi sanoo.

* Leikkaustoiminnan kehittäminen, Kirurgian toimialan vuoden 2007 tutkimus- ja kehittämishankkeen kolme osa-aluetta ovat: 1) Leikkaustoiminnan tehokkuuden mittarit, 2) Päiväkirurgian kehittäminen HYKS-alueella ja 3) Tekonivelkirurgian kehittäminen HUS-alueella.

Näiden lisäksi Sitran julkaisuissa on tiivistelmä kannustavan palkkauksen periaatteista.

Lisätietoja

Tutkimus- ja kehittämishankkeen raportit, Nordic Healthcare Group
Analyytikko Paulus Torkki, puh. 050 338 5500, etunimi.sukunimi@nhg.fi

HUS
toimitusjohtaja, Kari Nenonen, puh. 09 471 71200
Operatiivisen tulosyksikön johtaja: Reijo Haapiainen,
puh. 040 731 3339
Tekonivelkirurgia: osastonylilääkäri Ville Remes,
puh. 050 4271988
Päiväkirurgia: ylilääkäri Vesa Perhoniemi, puh. 050 531 9797
Leikkaustoiminnan mittarit: ylilääkäri Markku Hynynen,
puh. 050 427 9465
sähköpostit: etunimi.sukunimi@hus.fi

SITRA, Terveydenhuollon ohjelma
Ohjelmajohtaja, Hannu Hanhijärvi, puh. (09) 6189 9261, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?