archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Mammografiaseulonta säästää rintasyövän hoitokustannuksia rintasyöpäkuolleisuuden vähentyessä

Arviolta kolmasosa kuolemaan johtavan rintasyövän hoitokustannuksista voidaan välttää seulonnan avulla. Valtaosa säästöistä kertyy kuolemaan johtavan sairauden vähenemisen kautta.

Julkaistu

Tiedote 23.3.2006

Kuolemaan päättyvän rintasyövän hoito on kallista. Mammografiaseulonnan ansiosta rintasyövän hoitokustannuksissa saadaan huomattavia säästöjä. Arviolta kolmasosa kuolemaan johtavan rintasyövän hoitokustannuksista voidaan välttää seulonnan avulla. Valtaosa säästöistä kertyy kuolemaan johtavan sairauden vähenemisen kautta.  

– Olemme aikaisemmissa tutkimuksissamme osoittaneet, että rintasyöpäseulonta varhentaa rintasyövän diagnoosia ja näin ollen parantaa taudin ennustetta. Rintasyöpä myös uusii seulotuilla harvemmin. Lisäksi seulonnalla löydettyjen syöpien hoito tulee ilman seulontaa löydettyjen syöpien hoitoa selvästi halvemmaksi viiden seurantavuoden aikana, kertoo KTM Lea Kauhava Turun kaupungin terveysvirastosta mammografiatutkimusten taustoista.    

– Nyt julkaistun osatutkimuksemme tavoitteena oli syventää aikaisempaa kustannusanalyysiämme. Halusimme myös selvittää, mikä osuus rintasyöpäkuolemien vähenemisellä oli hoitokustannuksiin sairaaloiden vuodeosastoilla, poliklinikoilla, yksityisellä syöpäpoliklinikalla ja saattohoitokodissa kahdeksan vuoden seuranta-aikana, jatkaa Kauhava. 

Tutkimus osoitti, että mammografiaseulonnan ansiosta hoitokustannuksissa saadaan huomattavia säästöjä, joissa kuolleisuuden vähentäminen on avainasemassa. Vuosien 1987–1993 seulontakustannuksista noin 31–35 % voitiin tämän tutkimuksen perusteella laskien säästää halventuneina hoitokustannuksina. Valtaosa eli noin 72–81% hoitokustannussäästöistä syntyi kuolemaan johtavien rintasyöpätapausten vähenemisestä.

Tutkimuksen aineisto koostui 556 rintasyöpätapauksesta, jotka löydettiin turkulaisilta 40–74-vuotiailta naisilta vuosina 1987-1993. Seulonnalla tai seulontojen välillä todettiin 427 tapausta (seulotut) ja seulontoihin kutsumattomilla tai seulontaan osallistumattomilla kutsutuilla 129 tapausta (seulomattomat). Kahdeksan vuoden seurannassa seulomattomista rintasyöpään kuoli 25 % ja seulotuista 12 %. 

Rintasyöpään kuolleilla, joiden keskimääräinen elinaika diagnoosin jälkeen oli 3,5 vuotta, keskimääräiset hoitokustannukset olivat lähes kolminkertaiset eloonjääneisiin verrattuna. Kuolemaan päättyvän sairauden hoito oli yhtä kallista riippumatta siitä, oliko syöpä todettu seulonnassa vai ei. Seulomattomien ryhmässä rintasyöpäkuolemaan johtaneiden tapausten osuus hoitokustannuksista oli n. 40 %, ja seulottujen ryhmässä noin 30 %. 

Lue myös tiedote Rintasyöpäkuolleisuutta voidaan vielä merkittävästi alentaa » 

Lisätietoja

KTM Lea Kauhava, Turun kaupungin terveysvirasto, puh. (02) 269 2937, sähköposti lea.kauhava@turku.fi

Tutkimus: Kauhava Lea, Immonen-Räihä Pirjo, Parvinen Ilmo, Holli Kaija, Kronqvist Pauliina, Pylkkänen Liisa, Helenius Hans, Kaljonen Anne, Räsänen Osmo, Klemi Pekka J. Population-based mammography screening results in substantial savings in treatment costs for fatal breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment. 2006 Mar 15; [Epub ahead of print]; DOI 10.1007/s10549-005-9142-3. Publisher: Springer Netherlands.

Mistä on kyse?