archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Meiltä meille – kansalainen julkishallinnon asiakkaana

Julkishallinnon johtamisohjelmassa on toteutettu useita palveluiden kehittämishankkeita, joissa ihmiset ja kansalaiset on otettu mukaan palveluiden käyttäjän sekä kehittäjän roolissa. Hankkeiden kokemuksia on koottu käytännönläheisesti tuoreeseen verkkojulkaisuun.

Julkaistu

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmassa on toteutettu useita palveluiden kehittämishankkeita, joissa ihmiset ja kansalaiset on otettu mukaan palveluiden käyttäjän sekä kehittäjän roolissa. Monet hankkeet ovat vielä käynnissä, mutta paljon hyödynnettävää ja jaettavaa on saatu jo aikaan. Hankkeiden kokemuksia on koottu käytännönläheisesti tuoreeseen verkkojulkaisuun Meiltä meille – ihminen julkishallinnon asiakkaana.  

Osallistuminen, osallisuus, käyttäjäinnovaatio, asiakaslähtöisyys ja ihmiskeskeisyys ovat käsitteitä, joita on käytetty viime vuosina julkisten palveluiden kehittämiseen liittyvässä keskustelussa. Keskustelun taustalla on monenlaisia tavoitteita, kuten pyrkimys parantaa palveluita ja niiden vastaavuutta ihmisten monimuotoistuviin tarpeisiin, uuden liiketoiminnan synnyttäminen, tuottavuuden kasvattaminen sekä hyvinvointivaltion legitimiteetin vahvistaminen.  

Erilaisia kehittämismalleja on kokeiltu useilla paikkakunnilla, muun muassa Hämeenlinnassa, Lahdessa, Pirkanmaalla, Järvenpäässä ja Helsingissä. Hämeenlinnassa nykyistä parempia palveluita varten on värvätty asukasagentti, joka jalkautuu tutkailemaan kaupunginosien arkea. Hänen tehtävänään on hahmottaa, millaisia palveluja asukkaat tarvitsevat eri elämäntilanteissaan. Lisäksi asukkaiden omat minipilotit eli pienen budjetin kokeiluhankkeet ovat tuottaneet sellaisia palveluideoita, joita asukkaat itse kokevat tarvitsevansa. Näin palvelujen vaikuttavuus paranee. Resursseja ei myöskään haaskata sellaisiin palveluihin, joille ei ole kysyntää.  

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin TULE – turvallista leikkaustoimintaa sujuvasti -hankkeessa kehitetään tuki- ja liikuntaelinsairauksien erikoissairaanhoidon toiminta- ja johtamismallia. Erikoissairaanhoidon hoitoprosesseja on parannettu siten, että potilaiden hoitokokemus on otettu huomioon entistä syvemmin. Potilaiden kokemus on mallinnettu hoitopoluksi, jonka avulla niin henkilökunta voi toimia asiakaslähtöisemmin. Potilaiden kanssa tehty kehitystyö on tuottanut myös uusia keinoja, kuten Omavihkon, jonka avulla potilaat kokoavat saamansa tiedon.  

Julkishallinnon uudistamisessa tarvitaan ratkaisuja hyvin erilaisiin haasteisiin. Yhteistä muutostyölle on palvelukehityksen avaaminen ja asiakkaan voimaannuttaminen.    
– Sairaanhoidolle, vanhuspalveluille tai lasten ja nuorten toiminnalle ei ole yhtä toimintamallia, joka sopisi kaikille, koska paikkakunnat ja ihmiset eroavat toisistaan monin eri tavoin, toteaa julkaisun kirjoittaja Riitta Nieminen-Sundell.  

– Olemme halunneet kokeilla uudenlaisia toimintatapoja kuntien kanssa, koska ne vastaavat suurimmasta osasta kansalaisille suunnatuista palveluista, toteaa johtaja Juha Kostiainen Julkishallinnon johtamisohjelmasta. – Kehittäjäkumppaneiksi olemme löytäneet aktiivisia ja uudistumishaluisia kuntia ja kuntayhtymiä sekä niiden tulisieluisia kehittäjiä, Kostiainen jatkaa.  

Julkishallinnon johtamisohjelman tavoitteena on laajentaa hyvinvointia kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja valinnanvapautta lisäämällä. Julkisten palveluiden käyttäjinä kansalaisilla on ideoita ja näkemyksiä siitä, miten palvelut voisivat entistä paremmin vastata heidän tarpeitaan ja miten niitä kannattaisi kehittää.  

Tilaisuuden aineistot ovat ladattavissa Sitran verkkosivuilta. 

Lisätietoja    

Marja Pirttivaara, johtava asiantuntija, Julkishallinnon johtamisohjelma
Puh. (09) 6189 9260, etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Juha Kostiainen, johtaja, Julkishallinnon johtamisohjelma
Puh. 0400 721 475, etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Riitta Nieminen-Sundell, vapaa tutkija, Sundell Insight Foresight riitta@sundellinsightforesight.com   

Julkaisun tiedot 

Riitta Nieminen-Sundell 

Meiltä meille – ihminen julkishallinnon asiakkaana 

ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi)
Sitra, Helsinki 2011
Lataa julkaisu (pdf-tiedosto) »
    

Aiheesta lisää Uusi johtajuus -blogissa:

Jari Ylinen: Omatunto mukaan yritystoiminnan johtamiseen ja toteuttamiseen »