archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Miltä näyttää hyvinvoiva yhteiskunta vuonna 2050? Uusi kirja esittää vision hyvinvoinnin tulevaisuudesta

Kuinka ratkomme tulevaisuudessa yhteiskunnan ongelmia ja rakennamme hyvinvointia? Näihin kysymyksiin vastaavat visiot ovat pitkään puuttuneet julkisesta keskustelusta – mutta nyt visioista ja politiikan uudistumisen tarpeesta on alettu jälleen puhua. Tänään esiteltävä Hyvinvoinnin seuraava erä -kirja tuo keskusteluun laajasti pohjustetun näkemyksen siitä, miltä Suomen seuraavat vuosikymmenet voisivat näyttää.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Kaikki kehittyneet maat elävät keskellä suurta murrosta. Teknologian nopea kehitys muuttaa työtä ja yhteiskuntien toimintaa, ja ekologinen kestävyyskriisi edellyttää ihmiskunnalta merkittävää luonnonresurssien kulutuksen vähentämistä. Näin ollen tarvitaan uusia tapoja rakentaa hyvinvointia kestävästi.

Viime vuosina julkisesta keskustelusta ovat puuttuneet visiot siitä, mille hyvinvointi tulevaisuudessa perustuu ja millaista yhteiskuntaa halutaan tavoitella esimerkiksi 10-30 vuoden päästä. Helmikuussa julkaistun Sitran vanhempien neuvonantajien Liisa Hyssälän ja Jouni Backmanin yli sadan päättäjän ja vaikuttajan haastatteluun pohjaavan Kansanvallan peruskorjaus -työpaperin yksi keskeisistä havainnoista oli, että päätöksentekokoneistossa kellään ei ole aikaa miettiä pitkän aikavälin tavoitteita, saati yhteiskunnallisia visioita.

Hiljattain keskustelussa politiikan uudistumisen tarpeista ja pitkän tähtäimen visioista on kuitenkin kuultu uusia avauksia. Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on peräänkuuluttanut lisää visioita politiikkaan (HS 26.4.), ja kansanedustaja Hjallis Harkimon ja Sdp:n entisen puoluesihteerin Mikael Jungnerin Liike Nyt! on kertonut tavoitteekseen uudistaa tapoja, joilla ihmiset pääsevät vaikuttamaan politiikkaan (HS 18.4.).

Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkominen edellyttää yhteistyötä perinteisten sektorirajojen yli, ja yhteiskunnalliset visiot auttavat toiminnan suuntaamisessa.

”Vaikka tulevaisuuteen liittyy lähtökohtaista epävarmuutta ja yllätyksiä, siihen voi aina myös vaikuttaa”, kertoo Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Paula Laine.

”Jotta Suomessa voidaan yhdessä lähteä rakentamaan haluamaamme tulevaisuutta, tarvitaan monia visioita toivotusta tulevaisuudesta ja keskustelua niistä”, Laine jatkaa.

Uusi kirja maalaa kuvan kestävästä hyvinvointiyhteiskunnasta

Sitra esittelee tänään Hyvinvoinnin seuraava erä -kirjan, joka kuvaa vision kestävän hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Kirja pohjaa yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa toteutettuun laajaan Seuraava erä -ennakointiprojektiin.

”Kirjan tarkoituksena on haastaa laajasti toimijoita mukaan keskusteluun siitä, miltä Suomen seuraavat vuosikymmenet voisivat näyttää”, kertoo Sitran johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti.

”Visio hyvinvoinnin seuraavasta erästä ei ole lopullinen tai ainoa totuus”, Lahti jatkaa.

Sitra näkee, että hyvinvointia rakennettaan tulevaisuudessa maailmassa, jota määrittää teknologian kehityksen ja ekologisen kestävyyskriisin ohella geopolitiikan uusi vaihe. Tällaisessa maailmassa hyvinvointia voidaan lähteä rakentamaan pohjoismaisille ydinihanteille, joita ovat esimerkiksi vapaus, luottamus, yhdenvertaisuus ja reiluus.

Yhteiskunnan tasolla hyvinvoinnin seuraavaa erää rakennetaan satsaamalla kolmeen yhteiskuntapolitiikan painopisteeseen:

  1. talouden kehittäminen kohti reilua, kilpailukykyistä kiertotaloutta
  2. elinikäisen oppimisen mahdollistaminen jokaiselle
  3. hallinnolle ja johtamiselle roolin luominen edistyksen vauhdittajina

Arjessa muutos näkyisi parhaimmillaan siten, että uusi työ tarjoaisi mahdollisuuksia toimeentuloon, ja epävarmuuksia pehmentäisi perusturva, johon voi luottaa. Jokaisella olisi mahdollisuus kasvaa ja oppia läpi elämän. Lisäksi ihmiset kokisivat tulevansa kuulluiksi ja voivansa vaikuttaa yhteiskuntaan.

”Tunnustaen megatrendien tuomien haasteiden laajuuden, ajattelemme, että omalla toiminnallaan Suomi voi kääntää maailman muutoksen mahdollisuuksiksi ja lähteä aktiivisesti rakentamaan hyvinvoinnin seuraavaa erää”, Laine kertoo.

Työkalupakista kättä pidempää visioiden rakentamiseen

Kirjan julkistuksen yhteydessä esitellään myös Tulevaisuuden tekijän työkalupakki, jonka materiaalit ovat kenen tahansa avoimesti hyödynnettävissä tulevaisuuden trendien ja heikkojen signaalien hahmottamiseen ja visioiden rakentamiseen. Materiaalit pohjaavat Seuraava erä -ennakointiprojektiin ja Sitran yhteiskunnallisen ennakoinnin kokemukseen. Tulevaisuuden tekijän työkalupakki löytyy osoitteesta www.sitra.fi/tulevaisuuspakki.

Hyvinvoinnin seuraava erä -kirjan julkistusta 8.5. voi seurata verkon välityksellä.

Kirja pohjaa Seuraava erä -ennakointiprojektiin, jonka tavoitteena on ollut luoda ymmärrystä meneillään olevasta murroksesta ja hahmottaa pohjoismaisen hyvinvoinnin tulevaisuuden menestystekijöitä. Kirja esittää positiivisen vision hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta eli kertoo millaisista yhteiskuntapolitiikan rakennuspalikoista ja arjen tason ratkaisuista syntyy hyvinvoinnin seuraava erä. Kirjan on kustantanut Suomen Kirjallisuuden Seura ja se on saatavilla kirjakaupoista.

Mistä on kyse?