archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Mitä on uusi turvallisuus?

Kolmenkymmenen asiantuntijan poikkiyhteiskunnallinen Uusi turvallisuus -foorumi kokoontuu päivittämään Suomen turvallisuuskäsitystä.

Kirjoittaja

Julkaistu

Maailman kiihtyvä muutostahti, ilmastonmuutos, syrjäytyminen ja eriarvoisuuden kasvu, kyberhyökkäykset ja yhä useammin sattuvat luonnonmullistukset haastavat perinteisen suomalaisen turvallisuuskäsityksen. Sitran näkemyksen mukaan pysyvyys ja uhkiin varautuminen eivät enää riitä vaan lisäksi tarvitaan yhteiskunnan muutoskyvyn vahvistamista.

Turvallisuus on perinteisesti nähty maanpuolustuksena, uhkien torjuntana, varautumisena ja viranomaistoimintana, mutta uusiin turvallisuuskysymyksiin vastaamiseksi tämä ei enää riitä. Siksi Sitra on koonnut kolmenkymmenen asiantuntijan poikkiyhteiskunnallisen Uusi turvallisuus -foorumin pohtimaan turvallisuutta ja antanut foorumille ratkaistavaksi neljä kysymystä: Mitä on uusi turvallisuus? Millä keinoin suomalaisten turvallisuus rakentuu tulevaisuudessa? Kuka sen tekee? Entä voiko uusi tilanne tuoda Suomelle myös uusia mahdollisuuksia?

Uusi turvallisuus -foorumi aloittaa puolivuotisen urakkansa tänään 24. lokakuuta. Edessä on viisi työntäyteistä kuukautta suomalaisten turvallisuuteen liittyviä teemoja. Foorumissa yhdistyvät uuden turvallisuuden tiedollinen puoli, keskustelu ja ajattelu, mutta myös ruohonjuuritason kokeileminen. Marraskuussa käynnistetään kaikille kansalaisille avoin ideahaku, jolla kerätään aiheita turvallisuutta edistäviksi kokeiluiksi. Parhaat ideat kokeillaan heti alkuvuodesta ja kokeilujen kokemukset levitetään avoimesti kaikkien käyttöön.

Tehtävänä yhteiskunnan muutoskyvyn vahvistaminen

”Turvallisuus ei ole perinteisesti ollut Sitran agendalla. Nyt katsoimme, että siitä on tullut niin laajasti yhteiskunnan eri tasoilla vaikuttava asia, että myös Sitran kaltaisella tulevaisuuteen katsovalla ajatus- ja toteutuspajalla on aiheeseen annettavaa”, Sitran yliasiamies Mikko Kosonen sanoo.

”Lähtöajatuksemme foorumia suunnitellessamme oli, että nopeasti muuttuvassa maailmassa muutoskyky luo turvallisuutta, ei muuttumattomuus. Siksi Uusi turvallisuus -foorumilla turvallisuuden käsitettä laajennetaan koskemaan esimerkiksi yhteiskunnan resilienssiä eli muutosjoustavuutta”, Sitran koulutustoiminnasta vastaava johtava asiantuntija Eeva Hellström kertoo.

”Annamme foorumilaisille kuitenkin täyden vapauden olla eri mieltä ja väittää vastaan. Viisaus tässä asiassa ei asu Sitrassa, vaan luotamme täysin tähän kolmenkymmenen ihmisen osaavaan ja eteenpäin katsovaan asiantuntijajoukkoon, joka foorumille nyt kokoontuu ”, Hellström jatkaa.

Turvallisuutta käsitellään foorumilla laajasti. Perinteisten turvallisuusteemojen ohella foorumilla tartutaan ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja teknologisen turvallisuuden kysymyksiin. Turvallisuutta ei foorumilla nähdä vain viranomaisten vaan jokaisen asiana yksilöstä yhteisöihin ja yrityksiin.

Uusi turvallisuus -foorumilaisille tehdyn ennakkokyselyn mukaan suurimmat turvallisuuskuilut liittyvät ympäristöön ja luonnonvaroihin, sosiaalisiin ongelmiin, sopeutumiseen ja muutoskykyyn sekä yhteiskunnan toimintatapaan kuten vastuunoton kulttuuriin, yhteistyöhön sekä yhteiskunnalliseen dialogiin.

Foorumilaiset katsoivat esimerkiksi että vastuunoton ja toisista välittämisen kulttuuri on tärkeä osa tämän päivän suomalaista arjen turvallisuutta, mutta se ei nyky-Suomessa toteudu. Olisiko tässä siis yksi potentiaalinen uusi turvallisuusuhka? Ja miten se olisi ratkaistavissa? Seuraa foorumin etenemistä ja osallistu keskusteluun osoitteessa http://www.sitra.fi/uusiturvallisuus, Twitterissä hashtagilla #uusiturvallisuus sekä Facebookissa osoitteessa http://www.Facebook.com/uusiturvallisuus.

Lista Uusi turvallisuus -foorumin jäsenistä löytyy täältä 

Mistä on kyse?