archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kestävä talous -foorumiin 120 hakijaa!

Kirjoittaja

Hannele Laaksolahti

Johtava asiantuntija, Koulutus

Julkaistu

Avoin haku foorumin osallistujiksi on päättynyt. Hakemuksia tuli yhteensä 120. Käsittelemme niitä parhaillaan. Kiitos kaikille hakeneille!

Tästä artikkelista voit lukea Kestävä talous -foorumin lähtökohdista.

Globaali talous- ja finanssikriisi on haastanut käsityksemme kestävästä taloudesta ja sen rakennuspilareista jo yksistään talouden näkökulmasta. Sen ohella elämme monien muidenkin laajakantoisten paradigmojen murrosaikaa. Murros koskee käsityksiämme esimerkiksi julkisen sektorin roolista, ympäristön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta, hyvinvoinnista ja sen mittaamisesta, työn ja demokratian luonteesta sekä kansainvälisen politiikan toimivista rakenteista. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, mille perustalle tulevaisuuden talousajattelu rakentuu. 

Kestävää taloutta ei siten voida nähdä vain taloudellisen kestävyyden tavoitteen kautta, vaan kestävän talouden on oltava myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.  Tästä näkökulmasta määritetty kestävä talousajattelu vaikuttaa myös olennaisesti käsitykseemme talouspolitiikan sisällöstä, keinoista, toimijoista ja johtamisesta.

Kokoamme alkavaan ohjelmiimme moninaisen joukon eri yhteiskunnan sektoreilla vaikuttavia henkilöitä. Siksi pyrimme saamaan mukaan toimijoita seuraavista yhteiskunnan sektoreista:

 • media
 • tiede ja koulutus
 • elinkeinoelämä ja yritykset
 • julkishallinto
 • politiikka
 • kulttuuri ja taide
 • kolmas sektori ja järjestökenttä 

Kestävä talous -foorumi

Sitra käynnisti keväällä 2011 poikkiyhteiskunnallisen kouluttamisen aloittamalla koulutusohjelmien sarjan, joita kutsutaan Elinvoima-foorumeiksi. Elinvoima-foorumit kokoavat noin puoleksi vuodeksi kerrallaan yhteen moninaisen joukon suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreilla vaikuttavia henkilöitä työstämään kaikkia koskettavia, Suomen kestävän hyvinvoinnin kannalta merkittäviä teemoja.

Ensimmäinen Elinvoima-foorumi toteutettiin keväällä 2011 ja toinen foorumi kesti syksystä 2011 kevääseen 2012. Ensimmäinen foorumi pureutui Uuden työn teemaan ja toisen teemana oli Uusi demokratia. Näiden oivalluksista voit lukea enemmän täältä: www.sitra.fi/elinvoima

Sitran kolmas Elinvoima-foorumi kokoontuu syksyllä 2012 teemalla ”kestävä talous”. Foorumin tehtävänä on: 

1) tunnistaa talousajatteluun vaikuttavia muutosvoimia;

2) ymmärtää mitä on kestävä talous ja miten se jo ilmenee ruohonjuuri-, yritys- ja kansantalouksissa; 

3) pohtia, miten uusi ymmärrys kestävästä taloudesta haastaa nykyisen käsityksemme talouspolitiikan tavoitteista, sisällöistä, keinoista ja johtamisesta, sekä 

4) ideoida ja kokeilla, miten yhteiskunnallisia päättäjiä voitaisiin tältä pohjalta kouluttaa.

Kestävä talous -foorumiin kutsutaan osallistujiksi noin 25-30 yhteiskunnallista vaikuttajaa, jolla on ryhmänä sekä laaja että syvä ymmärrys kestävän talouden eri osa-alueista. Ryhmästä pyritään saamaan mahdollisimman poikkiyhteiskunnallinen.

Foorumi toteutetaan syksyn 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana. Foorumi toteutetaan viitenä lähityöskentelyjaksona sekä niiden välissä tapahtuvana välityöskentelynä. Lähityöskentelypäiviä on yhteensä 14, sisältäen ekskursion. Osallistuminen vaatii sitoutumista kaikkiin lähipäiviin. Lähipäivät ovat seuraavat:

 • orientaatio 3.-4.10.2012 (Pääkaupunkiseutu)
 • ekskursio 4.-8.11.2012 (Ekskursion kohde avoin)
 • työpaja I 11.-13.12.2012 (Pääkaupunkiseutu + internaatti)
 • työpaja II 23.-24.1.2013 (Internaatti)
 • työpaja III 13.-14.2.2013 (Pääkaupunkiseutu)