archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Oulu pilotoi useampaakin palveluseteliprojektia

Oulun palveluohjaushankkeessa palveluseteli on yksi osa hanketta. Tavoitteena luoda ohjausjärjestelmä, joka on monistettavissa ja kopioitavissa myös muihin kuntiin. Pilotteja tehdään lasten ja nuorten palveluissa ja ikäihmisten palveluissa.

Kirjoittaja

Tuomo Melin

Johtava asiantuntija, sosiaali- ja terveysalan ekonomisti, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Uutinen 7.4.2010

Oulun palveluohjaushankkeessa palveluseteli on yksi osa hanketta. Tavoitteena on luoda ohjausjärjestelmä, joka on monistettavissa ja kopioitavissa myös muihin kuntiin. Pilotteja tehdään lasten ja nuorten palveluissa ja ikäihmisten palveluissa.  

Oulun sosiaali- ja terveystoimen tilaajan ja tuottajan yhteinen kehittämishanke käynnistyi tammikuussa, ja valmiiksi se on tarkoitus saada syyskuun loppuun mennessä. Hankkeen laajuutta kuvaa se, että mukana on yhteensä noin 50 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

”Tavoitteena on kehittää palvelu- ja asiakasohjausta, integroida palveluseteli ohjausjärjestelmään, tarkistaa tilaajan ja tuottajan tehtäväjako ja vastuut, rakentaa kannustin- ja sanktiomallit sekä uudistaa tilaajan ja tuottajan väliset sopimukset”, kuvaa hankkeen projektijohtaja Heidi Alatalo.

Hankkeessa on kolme osakokonaisuutta, joista ensimmäinen, palveluketjun kokonaisohjausmallin kuvaus, valmistuu nyt maaliskuun lopussa. Toisen osakokonaisuuden, palvelusetelin arviointi ja integrointi kokonaisohjausmalliin, on määrä valmistua toukokuun lopussa ja kolmannen elokuun loppuun mennessä.

”Palvelusetelin arviointiin ja integrointiin on valittu vammaispalvelut, omaishoidon vapaat ja tehostettu palveluasuminen. Myös säännöllisen kotihoidon kasvavaan palvelutarpeeseen olisi tarkoitus soveltaa palveluseteliä. Pääkaupunkiseudun suun terveydenhuollon hanketta on tutkittu, ja olisimme mieluusti tulossa mukaan pilotoimaan.
”Haluamme hyödyntää kaiken sen, mitä eri alueilla tehdään ja pilotoida niitä meillä Oulussa. Hanke on enemmänkin koordinoiva hanke, kun haluamme käyttää valmista tavaraa muualta.”  

Klikkaa videoon: http://www.vimeo.com/10545000  
Klikkaa esitykseen: http://www.slideshare.net/palveluseteli/oulun-palveluohjaus-alatalo-heidi