uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Parhaiksi valitut terveysdatapalvelut edistävät terveystietojemme reilua käyttöä

Reiluja, digitaalisia terveys- ja hyvinvointiratkaisuja etsineessä haastekilpailussa kärkikolmikkoon nousivat yritykset Latviasta, Suomesta ja Virosta.

Kirjoittajat

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Ilkka Räsänen

Julkaistu

Sitran The Fair Health Data Challenge -haastekilpailun tuloksena oli ilahduttavan laaja kirjo eurooppalaisia palveluja ja konsepteja, joiden parhaimmisto on nyt selvinnyt. Haastekilpailuun saatiin ehdokkaita kaikkiaan kuudesta Euroopan maasta: Alankomaat, Latvia, Norja (yhteispohjoismainen hanke), Saksa, Suomi ja Viro. Ratkaisut vaihtelivat valmiista sovelluksista konsepteihin ja ulottuivat aina syövänhoidosta addiktioiden ja henkisen hyvinvoinnin hallintaan.

Sitran visio on, että reilussa datataloudessa dataa jaetaan nykyistä vapaammin eri toimijoiden välillä. Luottamus palveluntarjoajiin kannustaa yksilöitä jakamaan tietojaan, kun dataa jaetaan yksilön luvalla. Ihmiset saavat entistä kohdennetumpia, hyvinvointiaan ja arkeaan parantavia palveluja. Kaikenkokoiset yritykset saavat kasvua innovaatioista ja hyvinvointi lisääntyy.

Kilpailun kolme tasapuolisesti parasta voittajaratkaisua ovat:

  • Antegenes (Viro) – Edistyksellinen syöpäriskitesti hyödyntää yksilön suostumuksella genomitietoa kansallisesta biopankista syövän riskin arviointiin.
  • Longenesis (Latvia) – Työkalut, joiden avulla terveystietoja voidaan jakaa tutkijoiden, terveydenhuollon laitosten ja tutkimusrahoittajien kesken, yksityisyyttä kunnioittaen.
  • Sensotrend (Suomi) – Sovellus ohjaa diabetespotilasta tekemään muutoksia arjessaan terveysdatan pohjalta ja sen avulla dataa voi myös jakaa useiden terveystoimijoiden välillä.

Kutakin palkittua ratkaisua yhdisti vahva visio paremmasta tulevaisuudesta, jossa datan jakamisen kautta luodaan yhä innovatiivisempia ratkaisuja kaikkien hyväksi.

“Kaikkia voittajia yhdistää “reiluus” tekijänä. Jokaisella on oma tarinansa ja he ovat myös hyviä siinä, mitä tekevät”, kertoi tuomariston puheenjohtaja Stephan Schug, joka on digitaalisen terveydenhuollon uranuurtaja ja päästrategi IQmed Healthcare Consultants -yhtiössä Saksassa.

”Henkilökohtaisen ja muun datan potentiaali on valtava sekä terveydenhoidossa että sairauksien ehkäisyssä. Dataa tulee kuitenkin käyttää reiluin pelisäännöin. Haastekilpailun voittajien sovellukset ovat mainio esimerkki uusista reiluista palveluista”, toteaa johtava asiantuntija Ilkka Räsänen Sitrasta.

Voittajakolmikon ratkaisuissa korostui suostumukseen pohjautuva datan jakaminen ja sen avulla synnytetty hyöty yksilölle, tutkimusyksikölle ja koko yhteiskunnalle. Yhteistä ratkaisuille oli myös se, että tietojen siirtämisessä huomioitiin jatkuvasti tietoturvallisuus ja samalla pyrittiin pitämään siirrettävän datan määrä mahdollisimman pienenä.

Voittajien lisäksi haastekilpailun tuomaristo halusi nostaa esille kolme muutakin kiinnostavaa ratkaisua, joista kukin saa kunniamaininnan:

  • Greenhabit BV (Alankomaat) – Koulutussovellus, jonka avulla yksilön on helppo tehdä arjessaan muutos parempaan toimintakykynsä turvaamiseksi.
  • MyData4Pandemic (monikansallinen konsepti, MyData) – Aloite, jossa pyritään rakentamaan yksilökeskeinen ratkaisu eliminoimaan tulevaisuuden pandemioiden vaikutuksia ihmiskuntaan dataa jakamalla.
  • Nordic Interoperability Project N!P (yhteispohjoismainen hanke) – Hankkeessa pyritään luomaan yhteispohjoismainen sovelluskirjasto, jonka avulla reilujen, yksilön tarpeet huomioivien tietoturvallisten sovellusten ja palveluiden haku helpottuu.

Kansainvälinen asiantuntijaraati painotti valinnoissaan muista alan kilpailuista poiketen erityisesti ratkaisun tai idean reiluutta eri toimijoita kohtaan ja yksilön mahdollisuutta hallita omaa dataansa. Ehdotuksia tarkasteltiin seuraavien kriteerien näkökulmasta: henkilökohtaisen datan hallinta, käyttäjäystävällisyys ja dataan pääsy, datan jakamisen malli, reiluus, turvallisuus ja luottamuksellisuus, vaikuttavuus ja arvo, innovatiivisuus sekä luottamus.

The Fair Health Data Challenge -haastekilpailu toteutettiin osana Sitran reilun datatalouden IHAN®-projektia. Kilpailun tavoitteena oli löytää esimerkkejä reiluista terveyden ja hyvinvoinnin digipalveluista sekä organisaatioista, jotka voisivat näyttää esimerkkiä muille. Sitra on kehittänyt reilun datatalouden mallia IHAN-projektissaan vuosina 2018–2021. Projektissa on luotu perustuksia reilulle datataloudelle, jossa menestyvät digitaaliset palvelut pohjautuvat luottamukseen ja tuottavat arvoa kaikille.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Mistä on kyse?