archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ravitsemusklusteri-ohjelman johtaja valittiin

Sitran ravitsemusklusteri-ohjelman johtajaksi valittiin filosofian tohtori, MBA Anu Harkki.

Julkaistu

Lehdistötiedote 31.1.2005

Sitran ravitsemusklusteri-ohjelman johtajaksi valittiin filosofian tohtori, MBA Anu Harkki. Hän on toiminut pitkään mm. elintarvike- ja biotekniikan teollisuudessa tutkimus- ja kehitysjohtajana sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehitystehtävissä. Viimeksi hän on toiminut Life-Science-Man Oy:n toimitusjohtajana. Harkki aloittaa ohjelmajohtajana Sitrassa 15.2.2005.

Ravitsemusklusteri-ohjelma on yksi Sitran kuudesta ohjelmasta, joilla pyrimme vaikuttamaan Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta merkittäviin asioihin. Ravitsemusklusterin tavoitteena on kansanterveyden edistäminen ja merkittävän uuden liiketoiminnan kehittäminen terveellisen ravitsemuksen keinoin. Ohjelman painopiste on muun muassa painonhallintateeman ympärille keskittyvillä kehityshankkeilla. Painonhallintaan liittyy suuri taloudellinen ja kansanterveydellinen potentiaali.

Päämääränä on tehdä Suomesta terveellisen ravitsemuksen edelläkävijämaa ja hyödyntää edelläkävijämaan mainetta elintarvikealan innovaatioiden lanseeraamisessa kansainvälisille markkinoille. Klusterihankkeessa mukana olevat keskeiset toimijat kattavat koko elintarvikeketjun sekä siihen liittyvän tutkimuksen ja viranomaistoiminnan.

Sitra

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jota eduskunta valvoo. Toiminnallamme pyrimme edistämään rakentamaan huomisen menestyvää Suomea. Olemme keskittäneet osaamisemme ohjelmiksi, joiden avulla voidaan vaikuttaa nopeasti Suomen kilpailukyvyn, talouskasvun ja hyvinvoinnin kannalta merkittäviin asioihin. Lähivuosina ohjelmat painottuvat innovaatiotoimintaan, terveydenhuoltoon, Ravitsemukseen, ympäristöteknologiaan, Venäjään ja Intiaan. Ohjelmien keinoina ovat tutkimus ja koulutus, innovatiiviset kokeilut, uuden liiketoiminnan kehittäminen ja yritysrahoitus. Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja rahoitustoiminnan tuotoilla.

Lisätietoja

Anu Harkki, ohjelmajohtaja 15.2. lähtien, puh. 0400 436 997

Timo Hämäläinen, tutkimusjohtaja, Sitra, puh. 050 502 4900

Mistä on kyse?