uutiset
Arvioitu lukuaika 1 min

Ruori-hanke ei saa jatkoa Lahdessa

Julkaistu

Lahdessa on koekäytetty sähköistä terveysneuvontapalvelua, Ruoria, syksystä 2013 alkaen. Koekäyttöön osallistuivat Lahden Terveyskioskin asiakkaat.

Koekäytön jälkeen Lahden kaupunki kilpailutti neuvottelumenettelyllä Ruori-terveysneuvontapalvelun toteuttajan. Hankintapäätöksestä on tehty valitus markkinaoikeuteen.

Vaikka valitus on vedetty pois, siitä aiheutunut odotus estää hankkeen toteutuksen Sitran Hyvinvointia tiedosta -avainalueen aikataulussa. Tämän vuoksi Lahden kaupunki ja Sitra ovat yhteisymmärryksessä keskeyttäneet Ruori-hankkeen.

”Sitra on sitoutunut omassa toiminnassaan tiettyihin aikatauluihin, jotka puolestaan ovat sidottuja Sitran hallituksen hyväksymään strategiaan. Sitralla on monissa aiheissa käynnistäjän ja alullepanijan rooli, teemme uusia avauksia ja testaamme uusia toimintamalleja. Sähköiset terveysneuvontapalvelut ovat lähteneet Suomessa hyvin liikkeelle ja niille löytyy varmasti kysyntää ja hyviä tekijöitä vastaisuudessakin”, sanoo asiantuntija Tapio Tuomi Sitrasta.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?