uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Neljännen Sitra Lab -muutosohjelman tiimit on valittu

Valitut tiimit kehittävät ja kokeilevat yhdessä uusia kunnallisen vaikuttamisen tapoja. Apuna on toisiaan täydentävä monipuolinen osaaminen.

Kirjoittaja

Lea Kurki

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Viime keväänä halusimme tietää, mikä haastaa ihmisten osallistumista oman asuinalueensa asioihin. Siksi tapasimme kevään aikana yli sata alueellisen vaikuttamisen edelläkävijää Turun, Kuopion, Oulun ja Helsingin kuntapajoissa sekä verkossa.

Pajojen tulosten analyysissä tunnistettiin kolme osallistumiseen vaikuttavaa laajempaa teemaa, eli muutosilmiötä.

Nämä toisiinsa kytköksissä olevat ilmiöt liittyivät osallistumista edistävään toimintakulttuuriin, osallistumisen rakenteisiin ja osallistumista koskevan tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen.

Tarvittavia muutoksia edistämään haettiin kesän aikana tiimejä, joilla on sekä monipuolista osaamista että uskottavat mahdollisuudet systeemisten muutosten toteuttamiseen.  

Millaista kuntademokratiaa tarvitsemme?

Sitra Lab -muutosohjelman taustalla on laajempi tarve uudistaa osallistumisen keinoja ja ”käyttöliittymiä”. Ihmisten osallistumisen kannalta on merkitystä vaikkapa sillä, että kuntalainen saa palautetta ja tietää osallistumisellaan olevan on vaikutusta päätöksenteossa.

Taloustutkimuksen toteuttaman syyskuussa julkaistavan kyselytutkimuksen ennakkotiedot vahvistavat käsitystä siitä, että helposti arkeen sopivat ja kevyesti käyttöönotettavat vaikuttamisen tavat houkuttelevat ihmiset osallistumaan.

– Silloinkin, kun osallistumisen rakenteet ovat kunnossa, päättäjillä ja kansalaisilla saattaa olla hyvin erilaiset käsitykset houkuttelevista vaikuttamisen tavoista. Täytyisi tukea yhteistä ymmärrystä luovaa toimintakulttuuria. Tässä auttaa tiedolla johtaminen. Muutosohjelmamme vahvistaa niin virkakoneiston kuin päättävien elintenkin työkalupakkia, sanoo Sitran asiantuntija Pauli Saloranta.

Kahden tason ratkaisuja

Sitra Lab -hakuun osallistui yhteensä 21 tiimiä, joista kaksitoista pääsi haastatteluihin. Muutosohjelmaan valittiin kuusi tiimiä.

Valinnoissa korostui tiimien kyky tarttua löydettyihin muutosilmiöihin. Lisäksi ohjelman kokonaisuus haluttiin rakentaa siten, että tiimien ratkaisut täydentävät toisiaan ja ohjelma tarjoaa mahdollisuuden niin nopeiden kuin hitaiden ratkaisujen kokeilemiseen.

– Sitra Lab 4 tuo yhteen tiimejä ja ratkaisuja, joilla on yhdessä mahdollisuus yhä laajemman vaikuttavuuden aikaansaamiseen. Tiimit on valittu siten, että niiden osaaminen ja ratkaisut täydentävät toisiaan, kertoo Sitran johtava asiantuntija Jonna Heliskoski.

Tässä valitut tiimit ideoineen:

  • Alueosallisuus, Helsinki – tavoitteena kansalaiskeskustelun toteutusmalli, jossa keskustelun aloite ja agenda tulevat kaupungin sijaan asukkailta itseltään
  • InnoOhr, Kemi– tavoitteena kehittää yhteistyörakenteet alueen veto- ja pitovoiman ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi
  • Team Ostrobothnia, Vaasa, Pohjanmaan alue – tavoitteena kehittää alueellista osallisuustyötä kokoavat yhteistyörakenteet Pohjanmaalle
  • Korson Kyläneuvosto, Vantaa – tavoitteena kehittää paikallista, digitaalista demokratiamallia sekä toimintakulttuuria
  • Siilinjärven digiosallisuus, Siilinjärvi – tavoitteena pilotoida rakentavaan keskusteluun tähtäävä digitaalinen osallisuusalusta
  • Vaikuttavuutta osallisuustyöhön, Tampere – tavoitteena luoda kaupungin osallisuustoimintaa yhtenäistävä ja ohjaava toimintamalli

Sytyttääkö kunnallisen osallistumisen uudistaminen?

Mitä syntyy, kun nämä voimatiimit pääsevät uudistamaan suomalaista kuntavaikuttamista?  Tutustu tiimeihin sekä heidän tarinaansa, missioonsa ja matkaansa 1.10. jälkeen Sitran kanavissa.

Voit myös sparrata, keskustella ja haastaa tiimejä rekisteröitymällä Sitra Lab 4:n Howspace-oppimisalustalle.

Sitra Lab 4 käynnistyy 22.9. lähipäivillä Helsingissä. Muutosohjelman tuloksista kerrotaan laajemmin huhtikuussa 2023.

Tutustu Sitra Labiin

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on muutosohjelma, jossa muutoksentekijöiden kyky, halu ja mahdollisuudet muutoksen tekemiseen kehittyvät.

Mistä on kyse?