archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra liittyy WWF:n Green Office -verkostoon

Sitran tavoitteena on tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2017 mennessä, jolloin rahasto täyttää 50 vuotta. Kehittämällä toimintatapojaan Sitra luo itselleen valmiuksia siirtyä kestävän kehityksen mukaisiin toimitiloihin Helsingin Jätkäsaareen noin kahden vuoden kuluttua.

Kirjoittaja

Johanna Kirkinen

Johtava asiantuntija, ekologinen kestävyys, TkT, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2017 mennessä

Sitran tavoitteena on tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2017 mennessä, jolloin rahasto täyttää 50 vuotta. Kehittämällä toimintatapojaan Sitra luo itselleen valmiuksia siirtyä kestävän kehityksen mukaisiin toimitiloihin Helsingin Jätkäsaareen noin kahden vuoden kuluttua.

Sitra on päättänyt ottaa käyttöönsä WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmän. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat tärkeä osa Sitran toimintaa. Green Officen avulla kestävyys tuodaan osaksi jokaisen sitralaisen työpäivää.

Green Officen avulla organisaatiot voivat vähentää toimistojensa ympäristövaikutusta.
– Menimme mukaan Green Officeen, koska koimme, että sen vahvuus on verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Samalla saamme arvokasta tietoa ekologisuuteen liittyvistä parhaista käytännöistä, kommentoi asiantuntija Johanna Kirkinen Sitran Energiaohjelmasta.

Sitran tehtävänä on edistää kansalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä, joten liittyminen Green Office- verkostoon on Sitralle luonnollinen ratkaisu.
– Ensi vuonna lähdemme toteuttamaan Sitran Green Office -tiimin laatimaa ympäristöohjelmaa, jossa tavoitteena on saavuttaa Green Office -merkin käyttöoikeus ja diplomi, Kirkinen jatkaa.

Ekotehokkuus edellyttää henkilöstön sitoutumista

Green Officeen liittymisen kautta Sitra valmistautuu muuttamaan toimintatapojaan sekä lisäämään henkilöstönsä tietoisuutta ympäristöasioista, samalla kun tulevaa Jätkäsaareen sijoittuvaa kestävän rakentamisen korttelia suunnitellaan. Uusi Low2No-kortteli mahdollistaa osaltaan päästöjen vähentämisen. Uuteen kortteliin ollaan suunnittelemassa paitsi Sitran uusia toimitiloja, myös innovatiivisia kestävän kaupunkielämän mahdollistavia ratkaisuja.  

  • Päästöjen vähentämisen tavoite tulee lähteä ihmisistä, lausuu Sitran henkilöstöasioista vastaava Kirsi Jyly
  • Ekotehokkuuden edellytyksenä on, että työntekijät ja rakennuksen käyttäjät ymmärtävät kestävän ja vastuullisen toiminnan ja sitoutuvat siihen. Pelkkä teknologia ei ole ratkaisu kokonaisvaltaiseen kestävyyteen tähdättäessä, Jyly jatkaa.

Oman hiilijalanjälkensä pienentämisessä suurimmaksi haasteeksi Sitralle on osoittautunut matkoista aiheutuvien päästöjen vähentäminen. Hiilineutraalius tarkoittaa, että Sitra pyrkii toiminnassaan synnyttämään mahdollisimman vähän hiilidioksidipäästöjä. Mahdolliset jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan toteuttamalla päästövähennyksiä muualla ja sitomalla päästöjä esimerkiksi hiilinieluilla.

Ekotehokkuuden lisäämisen saralla Sitralla on kaksi ohjelmaa sekä useita hankkeita. Sitra pyrkii lisäämään ekotehokkuutta mm. rakennetussa ympäristössä sekä hajautetussa toiminnassa Energia– ja Maamerkit -ohjelmiensa kautta.

Mistä on kyse?