archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra mahdollisti: pienetkin elintarvikeyritykset voivat kansainvälistyä

Viime vuonna päättynyt ERA-ohjelma teki useita selvityksiä ja kokeiluja elintarvikealan pk-sektorin kansainvälistämiseksi. Kolmen vuoden aikana päästiin gluteenittomien tuotteiden markkinoinnissa iso askel eteenpäin. Sitra, Finpro ja Foodwest Oy sopivat keliakiaklusteritoiminnan jatkosta.

Julkaistu

Sitran viime vuonna päättynyt Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA teki useita selvityksiä ja kokeiluja elintarvikealan pk-sektorin kansainvälistämiseksi. Kolmen vuoden aikana päästiin gluteenittomien tuotteiden markkinoinnissa iso askel eteenpäin. Klusterissa toimineilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on nyt hyvä tuntuma kansainvälistymismahdollisuuksistaan.
Sitra, Finpro ja Foodwest Oy julkaisivat Iso-Britannian ja Ruotsin markkinaselvitykset ja sopivat keliakiaklusteritoiminnan jatkosta.

Viime vuonna päättyneen Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAn yhteydessä toiminut keliakiaklusteri lisäsi alan yritysten keskinäistä yhteistyötä. Kansainvälistymisen tueksi teetettiin markkinaselvitykset Englannissa ja Ruotsissa sekä järjestettiin testimarkkinointimahdollisuuksia ja verkottumistilaisuuksia.

Finpron vuonna 2008 tekemä gluteenittomien tuotteiden Iso-Britannian markkinaselvitys ja testimarkkinointi hyödyttivät alan yrityksiä, joita oli klusterissa mukana kymmenkunta.

Tänä vuonna valmistui Foodwest Oy:n ja Viikki Food Centren Suomalais-ruotsalaisella kauppakamarilla teettämä selvitys pienten yritysten mahdollisuuksista  kansainvälistyä gluteenittomilla tuotteilla.

Sitrassa keliakiaklusteritoimintaa vetänyt Markku Mikola on tyytyväinen, että keliakiayhteistyö näyttää jatkuvan. Foodwest Oy ottaa pallon ERA-ohjelmalta ja hakee kansainvälistymiseen jatkorahoitusta Tekesin Sapuska-ohjelmalta. Foodwestin kehittämispäällikkö Eeva-Liisa Lehdon mukaan on tärkeää, että Sitran aloittamaa työtä jatketaan, sillä onnistuakseen pk-yritykset vaativat keliakiaklusterin kaltaista pitkäjänteistä tukea, verkostoja ja yhteistyöfoorumeita.

Lisätietoja

Lue lisää keliakiaklusterin sivuilta »

Markku Mikola, projektipäällikkö, Sitra
Puh. 040 771 8030, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Eeva-Liisa Lehto, kehittämispäällikkö, Foodwest Oy
Puh. 040 825 5056, etunimi.sukunimi@foodwest.fi

Tutustu raportteihin

Gluteenittomia tuotteita valmistavien pk-leipomoiden kansainvälistyminen : ensi vaiheen toimenpiteet (PDF) » 
(24 sivua, liitteet saatavilla osoitteesta: www.foodwest.fi )
Keliakia-miniklusteri: Kansainvälistymisprojekti Iso-Britanniassa (PDF) »

Julkaisujen tiedot:

Gluteenittomia tuotteita valmistavien pk-leipomoiden kansainvälistyminen : ensi vaiheen toimenpiteet 15.1. – 31.12.2008
Elektroninen aineisto, Foodwest Oy ja Viikki Food Centre

E.-L. Lehto, J. Jaskari-Halonen, M. Pyykönen
Helsinki : Sitra, 2009
Ulkoasu: 24 s. + Liitteet on saatavilla osoitteesta: www.foodwest.fi
ISBN: 978-951-563-645-4

Keliakia-miniklusteri: Kansainvälistymisprojekti Iso-Britanniassa
Elektroninen aineisto, A. Soult, Helsinki : Sitra ja Finpro, 2009
Ulkoasu: 10 s.
ISBN: 978-951-563-644-7 

 

Mistä on kyse?