archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra mukaan uuden peruspalveluyhtymä Kallion kehittämiseen

Sitra osallistuu Ylivieskan, Nivalan, Sievin ja Alavieskan kunnista muodostetun peruspalvelukuntayhtymän Kallion kehittämiseen. Kallio aikoo ottaa ensimmäisenä Suomessa kuntayhtymäpohjaisen tilaaja-tuottajamallin laajamittaisesti käyttöönsä.

Julkaistu

Sitra osallistuu Ylivieskan, Nivalan, Sievin ja Alavieskan kunnista muodostetun peruspalvelukuntayhtymän Kallion kehittämiseen. Kallio aikoo ottaa ensimmäisenä Suomessa kuntayhtymäpohjaisen tilaaja-tuottajamallin laajamittaisesti käyttöönsä.

Tilaaminen ja tuottaminen erotetaan Kalliossa tavalla, jota mikään muu terveydenhuollon kunnallinen organisaatio ei ole vielä tehnyt.

Miten tilaaminen ja tuottaminen tapahtuu?

Kuntien edustajista koottu 11 henkinen liittohallitus laatii perustellun ja perusteellisen sosiaali- ja terveydenhuollon eri palvelukokonaisuuksista sekä kuntakohtaisista elementeistä rakennetun tilauksen niin ikäihmisille kuin lapsiperheille tai pitkäaikaissairaillekin. Poliittinen päättäjä määrittelee väestöön kohdistuvien tulostavoitteiden lisäksi ne taloudelliset kehykset, jotka ovat kuntien kantokyvyn rajoissa, sekä mitoittaa tilauksen parhaaksi näkemällään tavalla.

Paikalliseen asiantuntemukseen perustuva lähipalvelujen kehittämisen linjaus, erikoispalvelujen ohjaus ja kokonaisuuden hallinta ovat näin ollen selkeästi poliittisista päätöksistä riippuvaisia.

Liittohallitus voi käytössään olevilla työkaluilla useita kertoja vuodessa arvioida asetettujen tulostavoitteiden oikeellisuutta, taloudellisen kehityksen sopivuutta sekä tilausten toteutumista. Sillä on luonnollisesti oikeus tarvittaessa muuttaa ja täydentää tilatustaan vuoden aikana eli pitää ”sormeaan pulssilla”. Työvälineenään tilaaja käyttää Raisiosta alkunsa saanutta Maisema-tuotetta.  

Tuotannon johtaminen on Kalliossa annettu kokonaan asiantuntijoiden käsiin. Sitä varten kuntayhtymään on perustettu asiantuntijoista koottu kolmihenkinen johtokunta. Sen puheenjohtajana toimii Sitran toimialajohtaja Ilmo Parvinen sekä muina jäseninä Smartum Oy:n toimitusjohtaja KTM Hanna Suoranta ja konsulttiyritys MCon Partners Oy:n partneri DI Pertti Pekkala. Johtokunnassa ei ole poliitikkojäseniä.

Johtokunnan tehtävänä on saada tilauksen mukaiset resurssit kohdistettua siten, että toiminnan tuottavuuden kasvun lisäksi myös asiakasväestön hyvinvointia ja terveyttä koskevien tulosten taso paranee.

– Kun Sitran Terveydenhuollon ohjelman puitteissa tutustuimme Kallion ratkaisuihin, näimme heti, että he pyrkivät pitkänäköisillä ja ennakkoluulottomilla päätöksillään aidosti edistämään kuntalaistensa hyvinvointia, ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi Sitran Terveydenhuollon ohjelmasta kertoo.

– Olemme iloisia, kun voimme tarjota asiantuntemustamme sekä ohjelmassa kertynyttä tietoa ja kokemusta tilaaja-tuottaja –mallin käytäntöön viemisestä näin konkreettisella tavalla Kallion käyttöön, Hanhijärvi jatkaa.

Uusi tapa toimia heti käyntiin

Tilaaja-tuottaja –malli otetaan heti käyttöön. Aloittava uusi liittohallitus saa ”perintönä” edellisiltä päättäjiltä vuotta 2009 koskevat tilausratkaisut, mutta se joutuu jo hyvin pian aloittamaan oman urakkansa, joka koskee haastavia vuosia 2010–11.

Johtokunta pystyy kuluvan vuoden osalta jättämään kädenjälkensä käytännössä vasta jälkimmäiseen vuosipuoliskoon – ja siihenkin ’päätösten hitausmomentista’ johtuen rajallisesti.

Lisätietoa

Hannu Hanhijärvi, ohjelmajohtaja, Sitra, puh. (09) 6189 9261, etunimi.sukunimi@sitra.fi.