archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra mukana tekemässä tulevaisuusselontekoa

Kirjoittaja

Elina Kiiski Kataja

Julkaistu

Valtioneuvoston kanslia on aloittanut valmistelemaan pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevää selontekoa. Tulevaisuusselonteon teemana on Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi.

 Selonteko tarkastelee maamme kehitystä globaalisti seuraavien 10–20 vuoden aikana talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmista. Selonteossa tunnistetaan mahdollisia kehityssuuntia sekä asetetaan hallituksen tavoitteet ja strategiset linjaukset. Lopputuloksena on toimintastrategia, joka vaikuttaa mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri tahoilla ja tasoilla tehtävään päätöksentekoon sekä kuluvalla hallituskaudella että myöhemmin.

 Tulevaisuusselonteon valmistelussa samoin kuin sen toimeenpanon edistämisessä tehdään laajasti yhteistyötä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa sekä kuullaan kansalaisia. Selonteon valmistelun rinnalla on käynnissä tutkimushanke, jossa kansainvälinen tutkimusryhmä analysoi esimerkkien valossa maailmantalouden muutosta ja kestävän kasvun ratkaisuja. Tutkimusryhmään kuuluvat muun muassa professori Manuel Castells ja professori Pekka Himanen.

 Valtioneuvoston kanslia vastaa selonteon valmistelusta ja toimeenpanon edistämisestä. Hankkeen muina osapuolina ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Sitra, Suomen Akatemia ja Tekes. Hankkeen osa-aikaisena pääsihteerinä valtioneuvoston kansliassa toimii kaupallinen neuvos Pekka Lindroos työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 Tulevaisuuselonteon valmistelun ja toimeenpanon ohjausta varten on asetettu ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana on elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Jouni Hakala työ- ja elinkeinoministeriöstä. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013.

 Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Kunkin selonteon aihepiiri on rajattu politiikkapäätösten kannalta keskeisiin strategisiin kysymyksiin 10–20 vuoden ajanjaksolla. Selonteon käsittelyyn osallistuu hallituksen ohella eduskunta, ja se tarjoaa aineksia myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

Lisätietoja:

elinkeinoministerin valtiosihteeri Jouni Hakala, p. 010 606 2662

neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen, VNK, p. 09 160 22197

 

Mistä on kyse?