archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra perustaa teollisiin symbiooseihin keskittyvää uutta eurooppalaista järjestöä

Suomalaisyritykset voivat Sitran mukaan lyödä ekologisilla ratkaisuilla rahoiksi.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran Jyri Arponen: ”Suomi on bulkkituotannon läpivirtaustalous: valtaosa raaka-aineista on tuontitavaraa, joka jalostetaan täällä pienellä lisäarvolla.”

Suomalaisyritykset voivat Sitran mukaan lyödä ekologisilla ratkaisuilla rahoiksi.

Sitrasta tulee näkyvä eurooppalaisen teollisen muutoksen suunnannäyttäjä ja kiertotalouden edistäjä. Sitra on mukana perustamassa uutta teollisia symbiooseja edistävää Euroopan laajuista yhteistyöverkostoa, joka tähtää teollisuuden kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen yritysten välisellä resurssiviisaalla liiketoiminnalla. Kiertotaloudessa symbioosissa toimivat yritykset kierrättävät keskenään tuotannon sivuvirtoja ja käyttämättömiä materiaaleja ja hyödyntävät niitä liiketoiminnassaan. Samalla toteutetaan EU:n komission resurssitehokkuustavoitteita.

“Suomi tarvitsee teollisen transformaation. Kyseessä ei ole uhka vaan pikemminkin valtava mahdollisuus. Meidän täytyy alkaa tehdä rahaa ekologisilla ratkaisuilla. Tähän teolliset symbioosit tarjoaa erinomaisen työkalun”, toteaa johtava asiantuntija Jyri Arponen, joka vetää teollisten symbioosien tiimiä Sitrassa. Spinversen Sitralle hiljattain toteuttaman CTO2014-kyselyn mukaan valtaosa suomalaisyritysten teknologiajohtajista pitää teollisia symbiooseja erittäin tärkeänä keinona liiketoimintansa kehittämiseen. Gaia Consultingin Sitralle toteuttaman tuoreen selvityksen mukaan suomalaisyrityksillä on myös erinomaiset mahdollisuudet markkinaehtoiseen liiketoimintaan teollisissa symbiooseissa.

Uusi teollisiin symbiooseihin keskittyvä järjestö, European Industrial Symbiosis Association, eli EUR-ISA, perustetaan tänään keskiviikkona 6. marraskuuta Brysselissä. Yhdistyksen merkittävyydestä on myös vakuuttunut EU:n ympäristökomissaari Janez Potočnik, joka osallistuu perustamiskokoukseen. Perustajajäseninä ovat Sitran lisäksi Motiva sekä Britanniassa teollisia symbiooseja NISP-mallilla menestyksekkäästi toteuttanut International Synergies Ltd ja joukko aihetta edistäviä toimijoita Belgiasta, Puolasta, Unkarista, Hollannista, Ranskasta, Turkista, Pohjois-Irlannista ja Tanskasta.

Raaka-aineiden niukkuus kurittaa yrityksiä niin maailmalla kuin Suomessakin. Luonnonvarojen heikentynyt saatavuus rajoittaa kasvua. Teolliset symbioosit on erinomainen keino saada aikaan kasvua lisäämättä luonnon kuormitusta. Eri toimialojen synergioihin pohjaavana toimintamallina teolliset symbioosit säästää kustannuksia, vähentää jätteitä, pienentää hiilidioksidipäästöjä ja neitseellisten materiaalien käyttöä sekä mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Vahva eurooppalainen yhteistyö on tarpeen, että suomalaisyritykset pääsevät kiinni EU:n resurssitehokkuustavoitteiden mukaiseen liiketoimintaan.

Sitra luo edellytyksiä resurssiviisaalle ja hiilineutraalille yhteiskunnalle ja sitä edistävälle kannattavalle liiketoiminnalle. Teolliset symbioosit ovat yksi keskeinen keino vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä sekä edistää kiertotaloutta, jossa luonnonvaroja käytetään kestävästi. Vuoden 2013 alussa Sitra käynnisti avainalueen teolliset symbioosit. Siinä haetaan suomalaiseen yrityskenttään soveltuvaa palvelumallia, jonka avulla yritykset pystyvät luotettavasti etsimään raaka-aineita ja löytämään sopivia kumppaneita omien sivuvirtojensa saamiseksi hyötykäyttöön.

”Suomi on nykyisin bulkkituotannon läpivirtaustalous: valtaosa raaka-aineista on tuontitavaraa, joka jalostetaan täällä pienellä lisäarvolla. Raaka-aineiden ja energian saatavuus painottuvat aivan liikaa keskustelussa”, Arponen toteaa.

Sitra tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisen teollisuuden kanssa parantaakseen yritysten lähtökohtia päästä kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Tähän mennessä on tunnistettu viisi kansainvälistä kysyntäpistettä, ja parhaillaan kehitetään niistä kiinnostuneiden yritysten kanssa sopivia kaupallisia yhteiskonsepteja. Myös teollisia symbiooseja hankaloittavia hallinnollisia esteitä on tunnistettu ja niitä on ryhdytty purkamaan.

NISP on saavuttanut vaikuttavia tuloksia sekä Britanniassa että kansainvälisesti. Britannia on onnistunut tehostamaan yritysten resurssien käyttöä ja luomaan samalla lukuisia hyötyjä. Sitra ja Motiva ovat kokeilleet NISP-mallia neljässä työpajassa tänä vuonna.

 

Mistä on kyse?