archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra sijoitti aaltoenergiateknologian kaupallistamiseen

Sitra sijoitti aaltoenergiateknologiaa kehittävään espoolaiseen AW-Energy Oy:öön.

Julkaistu

Sitra sijoitti aaltoenergiateknologiaa kehittävään espoolaiseen AW-Energy Oy:öön. Yrityksen kehittämä ainutlaatuinen teknologia perustuu valtamerien rannikoilla esiintyvän pohja-aallon hyödyntämiseen, millä on useita etuja kilpaileviin pinta-aaltoa hyödyntäviin ratkaisuihin verrattuna. Yhtiö valmistelee parhaillaan pilot-laitosta Portugalin rannikolle. Ensimmäinen testiyksikkö asennetaan merenpohjaan helmikuussa.

Aaltoenergian markkinat ovat vielä toistaiseksi pienet, koska teknologiat ovat useassa tapauksessa pilotointivaiheessa. On kuitenkin nähtävissä, että lähivuosina markkinat kasvavat voimakkaasti, kun parhaat teknologiat pääsevät pilottivaiheesta kaupalliselle tasolle.

– Eri maissa tehdyt sitoumukset uusiutuvien energiamuotojen kapasiteetin kasvattamisesta ovat merkittävästi edistäneet tuuli- ja aurinkoenergia-teknologioiden markkinoiden kasvua. Näin käy väistämättä myös aaltoenergiateknologioiden osalta, erityisesti markkina-alueilla, joilla vielä täysin hyödyntämättömät aaltoenergiapotentiaalit ovat erityisen suuret, kommentoi aaltoenergian tulevaisuutta AW-Energy Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Peltola.

AW-Energy Oy:n kehittämän WaveRoller-teknologian keskeisimmät edut ovat yksinkertainen rakenne, helppo valmistettavuus, modulaarisuus sekä vähäiset ympäristövaikutukset. Laitoksista ei ole visuaalista haittaa, koska ne sijaitsevat meren pohjassa 10–15 metrin syvyydellä.

– Aaltoenergian markkinanäkymät ja WaveRoller-teknologian kilpailuedut tekevät yhtiöstä erityisen kiinnostavan sijoituskohteen, toteaa Sitran Ympäristöohjelman kehityspäällikkö Sami Tuhkanen.

– AW-Energy Oy on erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa, sillä olemme mielestämme juuri oikeaan aikaan todentamassa tuotekonseptimme toimivuutta laitosmittakaavassa. Kiinnostus aaltoenergiateknologioita kohtaan on hyvää vauhtia voimistumassa. Edellä mainitut seikat yhdessä merkitsevät meille erittäin hyviä asetelmia hakiessamme jatkossa kansainvälisiä kumppaneita sekä teknologian että jatkorahoituksen alueilla, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Homanen.

Lisätietoja

Sami Tuhkanen, kehityspäällikkö, Sitran Ympäristöohjelma
Puh. 040 548 3482

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Sitran Ympäristöohjelma
Puh. 040 587 4323

Ilkka Homanen, toimitusjohtaja, AW-Energy Oy
Puh. 040 559 4432

Timo Peltola, hallituksen puheenjohtaja, AW-Energy Oy
Puh. 0500 703 100

www.aw-energy.com »

Mistä on kyse?