archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra toteuttaa koulutukseen liittyviä kokeiluja ympäri Suomea

Julkaistu

Uusi koulutus -foorumin kokeilujen avulla selvitetään tulevaisuuden koulutukseen liittyviä haasteita ja tutkitaan, kuinka suomalaista koulutusta voidaan parantaa käytännössä. Esimerkkejä erityyppisistä kokeiluista ovat Living lab lukioon sekä ilmiölähtöisen oppimisen viikko.

Yhteiskunnalliset haasteet kuten työelämän murros, digitalisaatio, eriarvoistuminen ja monikulttuurisuuden kasvu sekä globalisaatio haastavat myös koulutuskenttää. Ongelmat ovat moniulotteisia, ja niitä on vaikea ratkaista ainoastaan suunnittelemalla ja suunnitelmia toteuttamalla. Rinnalle tarvitaan ketterää kokeilemista.

”Testaamme kokeilujen avulla, pätevätkö foorumin keskusteluissa syntyneet oivallukset käytännössä. Kokeiluista saadut opit tullaan peilaamaan takaisin foorumin työhön. Näin käsitys uudesta koulutuksesta syntyy sekä teoriasta että käytännön kokeiluista yhdessä”, Sitran kokeilukulttuurin asiantuntija Kalle Nieminen kertoo.

Sitran kokoama poikkiyhteiskunnallinen Uusi koulutus -foorumi on pohtinut viime joulukuusta lähtien, mitä ovat tämän päivän koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet. Kaikille avoin ideahaku tuotti 135 koulutukseen liittyvää ideaa. Näistä sekä foorumilaisten omista ideoista foorumilaiset valitsivat kokeiltavaksi 11.

Ilmiölähtöisen oppimisen viikon ja Living lab lukioon -kokeilun lisäksi kokeillaan muun muassa OPE Talks -videonjakopalvelua opettajille, Education Model Canvas -työkalua, Digitaalisia osaamismerkkejä ja Unelmaklubia.

Kokeiluja toteutetaan muun muassa Helsingissä, Oulussa ja Nurmijärvellä yhteistyössä julkisen hallinnon, kaupunkien, kuntien sekä yliopistojen ja yritysten kanssa.

Oppilaat mukana opetuksen suunnittelussa

Kaksi kokeiluista liittyy uusiin toimintatapoihin, joissa oppilaat pääsevät mukaan opetuksen suunnitteluun.

Living lab lukioon -idean takana on malli, jossa rehtori, opettajat ja oppilaat yhdessä suunnittelevat tapoja parantaa oppimisen edellytyksiä. Tämä tapahtuu valikoidun ryhmän viikoittaisissa työpajoissa. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Nurmijärven Yhteiskoulun lukion kanssa.

”Opettajan tulisi olla opiskelijan saattaja ja mahdollistaja, joka tukee opiskelijaa rakentamaan omaa elämäänsä ja samalla toimimaan yhteisössä. Tätä voidaan toteuttaa ottamalla opiskelijat mukaan opetuksen suunnitteluun,” kertoo Nurmijärven Yhteiskoulun lukion rehtori Mikko Jordman.

”Opiskelijoiden täytyy kokea tekemisensä merkityksellisesi juuri nyt,” jatkaa Jordman.

Työpajoissa pohditaan koulun haasteita, ideoidaan uutta ja muotoillaan pieniä kokeiluja seuraavalle viikolle. Tavoitteena on kehittää toimintakulttuuri, joka vastaa oppimisen kehittämisen tarpeisiin. Kokeilut toteutetaan kolmen työpajan sarjana (19.3., 31.3. ja kolmas myöhemmin keväällä), joiden välissä tiimit toteuttavat nopeita käytännön kokeiluja. Kokeilun suunnittelun taustalla on Aalto-yliopiston Media Lab Helsingin suunnittelema osallistavan muotoilun prosessi Edukata.

Toisen kokeilun, ilmiölähtöisen oppimisen viikon ideana on kokeilla yläkoulussa uusia toimintamalleja, jotka vaativat toimintakulttuurin muutosta. Samalla oppilas pääsee suunnittelemaan omaa oppimistaan. Kokeilussa keskitytään ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Oulun Ritaharjun koulun kanssa.

”Odotamme, että kokeilu vie edelleen muuttuvan oppimisen prosessia eteenpäin. Uskomme, että tämä tulee ennen kaikkea lisäämään oppilaiden motivaatiota oppimista kohtaan,” kertoo Ritaharjun koulun rehtori Pertti Parpala.

Ritaharjun koulun yläluokkalaiset opiskelevat toukokuussa viikon luokkarajat ylittävissä ryhmissä ilmiöpohjaisesti. Viikko koostuu tiedollisista ja taidollisista osuuksista. Oppilaat ovat itse saaneet vaikuttaa viikolla käsiteltäviin aiheisiin. Aiheiksi on noussut mm. rahankäyttö, yhteinen maapallo, Eurooppa sekä jatko-opinnot ja työelämä.

Hyvät käytännöt jakoon OPE Talksilla

Nykyisellä koulutuskentällä ideoidaan ja toteutetaan jo paljon uusia opetusratkaisuja, joiden opit eivät leviä muiden tietoon. Yksi kokeiluista vastaa tähän haasteeseen. OPE Talksin takana on idea ketterästä tavasta jakaa opettamisen ja oppimisen parhaita käytäntöjä. Tarkoituksena on edistää jakamisen kulttuuria ja levittää parhaat käytännöt kaikkien saataville.

”Meillä on valtava määrä tietotaitoa, joka jää luokkahuoneisiin ja yksittäisille opettajille,” kertoo Lauri Järvilehto Filosofian Akatemiasta.

Kokeilussa luotiin OPE Talks verkkosivu www.opetalks.com, jossa kuka tahansa voi jakaa opettamisen ja oppimisen parhaita käytänteitä videon muodossa. Video voi olla puheenvuoro, oppitunti, uudenlaisen menetelmän tai työkalun esittely tai mitä tahansa oppimiseen liittyvää.

”Ajatuksena on myös selvittää, voisiko videonjakopalvelusta tulla käyttövoima uuden ajan oppimiselle, jota opettajat voivat käyttää ympäri Suomen”, Järvilehto jatkaa.

Kokeilut tarkentavat tulevaisuuden koulutuksen haasteita

Foorumin 31 hengen joukko koostuu vaikuttajista yhteiskunnan eri sektoreilta: tieteestä ja koulutuksesta, elinkeinoelämästä, mediasta, julkishallinnosta, politiikasta, kulttuurialalta ja järjestöistä.

Koulutusta on foorumilla käsitelty eri teemojen näkökulmasta; uudistuva ja ketterä koulutusjärjestelmä, digiajan koulutus, koulutuksen tasa-arvo, koulutusvienti ja johtaminen.

Kokeilujen jälkeen foorumin työ jatkuu uuden koulutuksen kiteyttämisen parissa.

 

Lisätietoja:

Uusi koulutus -foorumi: Hannele Laaksolahti, hannele.laaksolahti@sitra.fi, 040 836 7036
Kokeilut: Kalle Nieminen, kalle.nieminen@sitra.fi, 050 387 9350
Viestintä: Heli Nissinen, heli.nissinen@sitra.fi, 040 767 1822

Uusi koulutus -foorumin työtä ja kokeiluja voi seurata ja kommentoida Twitterissä hashtagilla #uusikoulutus, osoitteessa http://www.sitra.fi/uusi-koulutus, sekä Facebookissa foorumin Uusi koulutus -ryhmässä.

Uusi koulutus -foorumin osallistujat: http://www.sitra.fi/uutiset/uusi-koulutus/259-haki-30-valittiin-tassa-he-ovat-uusi-koulutus-foorumin-osallistujat

Kokeiluiksi valitut ideat: https://www.sitra.fi/hankkeet/uuden-koulutuksen-kokeilut

Mistä on kyse?