archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra valitsi uusille teema-alueille vetäjät

Julkaistu

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra keskittyy tulevaisuudessa kolmeen teema-alueeseen. Muutos astuu voimaan 1.4.2012 ja näille teema-alueille on nyt valittu uudet vetäjät. Samalla Sitraan nimettiin uusi viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, joka aloittaa 1.1.2012.

Sitran uudet teema-alueet ovat:

  1. Kestävät elämäntavat ja älykäs luonnonvarojen käyttö
  2. Uudistuva johtaminen ja hyvinvointipalvelut
  3. Talouskasvun kapeikot ja uudet mahdollisuudet

Sitran käynnissä olevat ohjelmat saatetaan loppuun vuoden 2012 kuluessa ja siirtyminen teema-alueisiin toteutetaan joustavasti ja hallitusti. Tämä merkitsee sitä, että vaikka ohjelmat Sitran toimintamuotona loppuvatkin, osa ohjelmien sisällöistä ja hankkeista jatkuu erillisinä projekteina.  

Uusiksi teema-alueiden vetäjiksi on 1.4.2012 lähtien valittu seuraavat henkilöt:  

Kestävät elämäntavat ja älykäs luonnonvarojen käyttö: Jukka Noponen  

Teema-alueella etsitään keinoja ja ratkaisuja säästävälle luonnonvarojen käytölle, luodaan edellytyksiä kestävälle kulutukselle, vihreän talouden kasvulle ja työpaikoille. Tehtävään nimetty Jukka Noponen on 59-vuotias diplomi-insinööri. Hän toiminut Sitrassa vuosina 2005-07 Ympäristöohjelman ja 2008 alkaen Energiaohjelman johtajana. Ennen Sitraa Jukka Noponen on työskennellyt muun muassa Pöyryn Infrastruktuuri ja Ympäristö-liiketoimintaryhmän kaupallisena johtajana ja Maa ja Vesi Oy:n toimitusjohtajana.

Uudistuva johtaminen ja hyvinvointipalvelut: Antti Kivelä
  

Teema-alueella kehitetään ihmiskeskeisempää ja tuottavampaa julkista hallintoa sekä julkisen hallinnon johtajuutta. Tehtävään nimetty Antti Kivelä on 53-vuotias kauppatieteen maisteri. Aiemmin hän toiminut Sitrassa kuntaohjelman johtajana vuodesta 2008 alkaen. Ennen Sitraa Antti Kivelä on työskennellyt muun muassa Samlink Oy:ssä johtajana, Jämsän kaupungin johdossa sekä eri johtotehtävissä säästöpankkiryhmässä.

Talouskasvun kapeikot ja uudet mahdollisuudet  

Sitran kolmas teema keskittyy talouskasvun kapeikkoihin sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tämän teema-alueen painopisteet ja rajaukset tarkentuvat vuoden 2012 alkupuoliskolla. Teema-alueen valmistelua vetää Jari Pasanen. Hän jatkaa myös Sitran liiketoimintakehitysyksikön johtajana.  

Viestintä- ja yhteiskuntasuhteet: Juha Kostiainen  

Sitran uutena viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana aloittaa DI, HT Juha Kostianen. Kostiainen on toiminut aiemmin muun muassa Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman johtajana sekä YIT Oyj:n viestintä- ja kehitysjohtajana. Nykyinen viestintäjohtaja Teppo Turkki siirtyy Sitran Itä-Aasian tutkimuksen johtavaksi asiantuntijaksi.

Mistä on kyse?