archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitralta eväitä paikalliseen ilmastotyöhön

Kunnilla on erinomaiset mahdollisuudet lisätä ihmisten mahdollisuuksia osallistua ilmastonmuutoksen hillintään ja sitä koskevaan päätöksentekoon. Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Sitralle tekemä tutkimus kokoaa parhaaksi koettuja osallistumisen menetelmiä kansalaisosallistumisesta ja ilmastokampanjoista.

Kirjoittaja

Vesa-Matti Lahti

Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Julkaistu

Kuntia kannustetaan ottamaan kansalaiset mukaan ilmastotyöhön

Taistelussa ilmastonmuutosta vastaan tarvitaan jokaisen suomalaisen panosta. Kunnilla on erinomaiset mahdollisuudet lisätä ihmisten mahdollisuuksia osallistua ilmastonmuutoksen hillintään ja sitä koskevaan päätöksentekoon. Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Sitralle tekemä tutkimus kokoaa parhaaksi koettuja osallistumisen menetelmiä kansalaisosallistumisesta ja ilmastokampanjoista.

Sitran Energiaohjelman tänään julkaisema esite Kuntalaiset mukaan – Kohti paikallista ilmastotyötä kokoaa yhteen keskeisimmät löydökset samanaikaisesti verkkojulkaisuna ilmestyneestä selvityksestä Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen. Kumpainenkin sisältää suosituksia liittyen kansalaisosallistumiseen ja ilmastokampanjoihin sekä mainintoja parhaiksi koetuista osallistumisen menetelmistä mm. Tampereen Ilmankos-kampanjassa.

– Nostaisin erityisinä menestyksinä Ilmankos-kampanjasta esille ilmastorahaston ja Aamulehden kanssa yhteistyössä toteutetun ilmastoperheet-kirjoitussarjan. Ilmastorahaston kautta saatiin pienillä rahapanoksilla paljon kansalaisosallistumista aikaan, ja ilmastoperheiden tekemiä muutoksia sekä niiden vaikutuksia perheiden hiilijalanjälkeen seurasi suuri lukijajoukko, sanoo Sitran Energiaohjelman johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti.

– Jaamme esitteen kaikkiin Suomen kuntiin. Toivomme, että esitteen suositukset ilmastodemokratian edistämisestä hyödynnetään laajasti kaikissa kunnissa, Lahti jatkaa.

Esite ja laajemmin asiaa käsittelevä selvitys ovat vapaasti ladattavissa pdf-tiedostona Sitran verkkosivuilla » 

Lisätietoja

Tuula Laitinen, asiantuntija, viestintä ja verkostot,
Sitran Energiaohjelma, puh. 050 3738 601

sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@sitra.fi

Julkaisujen tiedot

Kuntalaiset mukaan – Kohti paikallista ilmastotyötä
Sitran esite

Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen
Lasse Peltonen, Janne Roininen, Sanna Ahonen, Terttu Nupponen, Ruusu Tuusa
Sitran Selvityksiä 45. Helsinki.
ISBN 978-951-563-705-5 (URL:http://www.sitra.fi)
ISSN 1796-7112 (URL:http://www.sitra.fi) 
Suora linkki pdf-tallenteeseen »  
 

Lue lisää Ilmankos-hankkeesta »

Sitran Energiaohjelma  pyrkii parantamaan rakennetun ympäristön energiatehokkuutta, lisäämään suomalaisten energiatietoisuutta sekä luomaan energiamurroksesta uutta liiketoimintaa. Ohjelma hakee uusia innovatiivisia toimintamalleja ja teknologioita energiatehokkuuden  parantamiseksi ja sijoittaa alalla toimiviin yrityksiin niiden kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.