archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran kansainvälinen asiantuntijapaneeli pohti eristäytymispolitiikan nousua

Julkaistu

Sitran kansainvälisistä huippuasiantuntijoista koostuva Advisory panel kokoontui 27.–28. kesäkuuta arviomaan globaaleja kehityssuuntia ja niiden mahdollisia heijastusvaikutuksia Sitran tulevaisuustyöhön. Yhdeksi suureksi teemaksi nousi eristäytymispolitiikan leviäminen länsimaissa ja sen mahdolliset seuraamukset kansainväliseen yhteistyöhön. Keskustelun ajankohtaisuutta alleviivasi Britannian kansanäänestys, joka puolsi maan eroa Euroopan unionista.

Asiantuntijapaneeli arvioi (kts. jäsenet alla), että tähän mennessä poliittisen valtavirran ajatteluna on ollut globaalin yhteistyön, kuten kansainvälisten kauppasuhteiden tai puolustusyhteistyön tiivistäminen. Nyt suunta näyttää kääntyvän huomioiden muun muassa Britannian tulevan eron EU:sta ja Yhdysvaltain presidentinvaalien ehdokkaiden retoriikan.

Asiantuntijapaneeli keskusteli laajasti myös muista globaaleista megatrendeistä, kuten työn ja innovaatiopolitiikan tulevaisuudesta. Lisäksi tärkeänä näkökulmana pidettiin hallinnon ja hallinnollisten rakenteiden uusiutumista. Valtioita kohtaavat isot haasteet (esimerkiksi ilmastonmuutos) ovat mitä suurimmassa määrin poikkihallinnollisia eikä yksi hallinnonala voi niitä näin ollen ratkaista.

Koulutus ja kyvykkyysien kehittäminen on asiantuntijapaneelin mukaan ratkaisevaa niin työelämässä kuin hallinnossa, jotta pystytään vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin.

Sitran kansainvälinen asiantuntijapaneeli

Viime vuonna Sitran hallintoneuvosto päätti perustaa kansainvälisen asiantuntijapaneelin haastamaan sekä arvioimaan Sitran strategisia valintoja ja toimintatapaa. Paneelilta haetaan myös näkemystä Sitran kansainväliseen toimintaan ja vaikuttamiseen.

Asiantuntijapaneeli kokoontui kahdesti vuonna 2015 ja kerran tänä vuonna (27.–28.6.), minkä jälkeen Sitran hallintoneuvosto tekee päätöksen mahdollisesta jatkosta vuosille 2017–2019. Ensimmäisen kerran paneeli oli koolla 22.6.2015.

Paneelin jäsenet ovat:

Aart de Geus – toimitusjohtaja, Bertelsmann-säätiö
Bruce Jones – ulkopolitiikkaohjelman johtaja, Brookings Institution
Mariana Mazzucato – professori, University of Sussex
Geoff Mulgan – toimitusjohtaja, Nesta
Anders Wijkman – presidentti, Rooman Klubi, hallituksen jäsen Tällberg-säätiö ja Stockholm Resilience Center
Jill Wong – johtaja, Institute of Public Sector Leadership, Civil Service College, Singapore
Pekka Ala-Pietilä, puheenjohtaja

Lue myös professori Marianna Mazzucaton alustuksesta Helsingissä.

Mistä on kyse?