uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Sitran syötteet budjettiriiheen: aikamme suuret haasteet huomioon kaikissa päätöksissä

Syyskuun alussa hallitus neuvottelee valtion ensi vuoden talousarviosta. On ensiarvoisen tärkeää, että ilmastonmuutos, luontokato, digitalisaatio sekä demokratiaan kohdistuvat paineet otetaan huomioon budjetin linjauksissa. Listasimme neuvottelijoiden avuksi kymmenen syötettä, jotka tukevat Suomen kestävää kasvua ja kilpailukykyä sekä kansalaisten luottamusta yhteiskunnan toimijoihin.

Kirjoittajat

Elina Ravantti

Johtaja, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Hallituspuolueet neuvottelevat syyskuun alussa (7.–8.9.) valtion ensi vuoden budjetista valtiovarainministeriön ehdotuksen pohjalta. Julkisuudessa neuvotteluihin on etukäteen viitattu milloin ilmastoriihenä, milloin työllisyysriihenä. Molemmat ovat tärkeitä teemoja – ja etenkin pidemmällä aikavälillä vahvasti kytköksissä toisiinsa.

Ilmastonmuutos ja luontokato muodostavat vakavan uhan koko olemassaolollemme. Erityisen painavan viestin budjettineuvotteluihin tuo kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti, johon on koostettu globaalin tiedeyhteisön näkemyksiä ilmaston tilasta ja tulevaisuudesta yli 14 000 tieteelliseen artikkeliin nojaten. IPCC:n keskeinen viesti maailman kaikille hallituksille on seuraava: toimia maapallon lämpötilan nousun pysäyttämiseksi tarvitaan viipymättä.

Datatalous muuttaa perinpohjaisesti niin ihmisten arkea kuin taloutta ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Useat talousennusteet, myös VM:n ennuste, ennakoivat ensi vuodelle nopeaa talouskasvua. On arvokasta, jos budjettineuvottelijat jakavat yhteisen käsityksen siitä, millaista kasvua ja kilpailukykyä Suomi tavoittelee.

Demokratiaa koetellaan tällä hetkellä eri puolilla maailmaa, Suomessakin. Osalta kansalaisista puuttuu tunne siitä, että he voivat vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Näin ollen osallisuutta ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia on kehitettävä ja vaalittava.

Julkisen talouden kautta valtioneuvosto sekä ohjaa että näyttää esimerkkiä muulle yhteiskunnalle kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Sitran syötteet talousarvioesitykseen

Sitra on tunnistanut seuraavat kohteet, joilla voidaan tukea Suomen kestävää kasvua ja kilpailukykyä sekä kansalaisten luottamusta suomalaisen yhteiskunnan toimijoihin.

Mistä on kyse?